EXPROPRIERI DE 1,46 MILIOANE LEI PENTRU O PARTE DIN AUTOSTRADA DE CENTURA A CAPITALEI – Imobilele se afla in localitatile Afumati, Corbeanca, Dragomiresti-Vale si Glina din judetul Ilfov si Joita din judetul Giurgiu

Mai multe imobile de pe raza Autostrazii de centura Bucuresti, partea de Nord intre km 0 si km 52+770, vor fi expropriate cu 1,46 milioane lei, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 404/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”, pe raza localitatilor Afumati, Corbeanca, Dragomiresti-Vale si Glina din judetul Ilfov si Joita din judetul Giurgiu.

Facem mentiunea ca prin prezentul proiect de act normativ nu se solicita alocari bugetare suplimentare, ci restituirea la bugetul de stat a sumei totale de 1.464.185,71 lei, aferenta justelor despagubiri pentru imobilele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 404/2020 la pozitiile nr. crt. 753, 757-759, 763, 764, 766, 770, 771, 789-807, 813, 816, 818, 820, 822, 824, 826-857, 871-874, 889, 891, 893, 895, care se elimina, in conditiile prevazute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare”, se arata in proiectul de act normativ publicat astfel in dezbatere de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si consultat de ”Lumea Infrastructurii”.

In baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivului de investitii ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”, a fost aprobata Hotararea Guvernului nr. 404/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”, pe raza localitatilor Afumati, Corbeanca, Dragomiresti-Vale si Glina din judetul Ilfov si Joita din judetul Giurgiu.

Conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost parcurse urmatoarele etape:

a) Consemnarea sumelor prevazute ca justa despagubire;

b) Emiterea Deciziei de expropriere nr. 999/11.08.2020;

c) Intocmirea documentatiilor cadastrale individuale;

d) Intocmirea Raportului de evaluare, in conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. In conformitate cu dispozitiile statuate de legiuitor in art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora: ”Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare – proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare”.

Avand in vedere faptul ca legiuitorul nu a specificat in mod expres modalitatea prin care proiectantul poate optimiza varianta de la studiul de fezabilitate, ”consideram faptul ca prin proiectul tehnic care sta la baza promovarii prezentului proiect de act normativ s-au respectat dispozitiile legale instituite de legiuitor prin  Hotararea Guvernului nr. 907/2016”, spun autorii textului.

  • Solutia tehnica aprobata prin Avizul CTE nr. 5242/03.08.2022, respectiv in zona nodului rutier DN1 km 22+200, urmare analizei de detaliu si calcul debite pentru scurgerea apelor, solutia propusa la faza de DTAC respectiv construirea a 3 podete tip C2 a suferit modificari prin solutia propusa la faza de PTE, respectiv evacuarea apelor prin intermediul podetelor a fost suplimentata cu 3 bazine de retentie. Aceasta solutie este mai preferabila intrucat adancimea santurilor intr-o zona relativ plata conduce la imposibilitatea asigurarii scurgerii apelor in emisar.
  • Proiectul Tehnic de Executie avizat prin Avizul CTE-CNAIR-SA nr. 5242/03.08.2022 aduce modificari limitelor coridorului aprobat prin HG nr. 404/2020 stabilit la nivel de studiu de fezabilitate, in sensul in care anumite imobile nu mai sunt afectate de lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”.

Conform noilor limite ale coridorului de expropriere la nivel de Proiect tehnic de Executie avizat prin Avizul CTE-CNAIR-SA nr. 5242/03.08.2022, un numar de 74 de imobile expropriate in baza HG nr. 404/2020, cu o suprafata totala de 55.447 mp, nu mai sunt afectate de coridorul de expropriere, fiind necesara aplicarea art. 11 alin. (61) si  alin. (62 ) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilele care nu mai sunt afectate de coridorul de expropriere aprobat prin H.G. nr. 404/2020 sunt cuprinse la pozitiile nr. crt. 753, 757-759, 763, 764, 766, 770, 771, 789-807, 813, 816, 818, 820, 822, 824, 826-857, 871-874, 889, 891, 893, 895 din Anexa nr. 2 la HG nr. 404/2020 pentru care a fost stabilita o valoare totala de despagubire in cuantum de 1.464.185,71 lei.

In sensul celor mai sus mentionate, suprafetele afectate cat si valorile despagubirilor cuprinse la pozitiile nr. crt. mai sus mentionate vor fi eliminate din anexa nr. 2 a Hotararii Guvernului nr. 404/2020. Despagubirile consemnate initial pentru imobilele cuprinse la pozitiile nr. crt. 753, 757-759, 763, 764, 766, 770, 771, 789-807, 813, 816, 818, 820, 822, 824, 826-857, 871-874, 889, 891, 893, 895 din Anexa nr. 2 la HG nr. 404/2020, care fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu au fost eliberate, aceasta fiind in continuare consemnate la CEC Bank SA”, se mai arata in proiect.

Suma totala de 1.464.185,71 lei consemnata initial pentru imobilele ante mentionate si care devine disponibila dupa aprobarea prezentului act normativ va fi virata la bugetul de stat.

Obiectivul de investitii ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”, pe raza localitatilor Afumati, Corbeanca, Dragomiresti-Vale si Glina din judetul Ilfov si Joita din judetul Giurgiu este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de Coeziune – FC”.

Pentru Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, indicatorii tehnico – economici au fost aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 233/2008.

Articolul precedentDACIA SPRING, CEA MAI CAUTATA MASINA ELECTRICA DIN TARA – Romania va avea 25.000 de masini electrice inmatriculate pana la finalul anului
Articolul următorPASAJUL DRAJNA VA FI GATA INAINTE DE TERMEN – Investitia depaseste 98 milioane de lei, fara TVA, din fonduri externe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.