PROBLEME LA AUTOSTRADA PASCANI-SUCEAVA – Prestatorul nu reuseste sa mobilizeze in teren utilajele asumate in cadrul ofertei depuse si acumuleaza penalitati

CNAIR prezinta evolutia proiectelor din regiunea Moldovei si Bucovinei. Daca unele dintre acestea inainteaza, altele, precum autostrada/drum expres Suceava – Siret si autostrada Pascani-Suceava, intampina dificultati si Compania de Drumuri se arata dezamagita de ritmul nesatisfacator al unor proiecte.

Proiectele din Moldova si Bucovina au fost prezentate punct cu punct de echipa tehnica a CNAIR, coordonata de directorul general, Cristian Pistol, intr-o sedinta la care au participat reprezentanti ai autoritatilor locale, ai societatii civile, si ai prestatorilor care au contracte cu compania pentru realizarea proiectelor din aceasta zona a tarii, dar si cu membri ai Parlamentului. Discutiile au avut loc in format mixt, cu prezenta fizica si online.

Situatia actualizata a proiectelor analizate este urmatoarea:

Autostrada Pascani – Suceava

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 61,86 km

Valoare contract: 11.72 milioane lei, fara TVA 

Data de incepere: octombrie 2020

Sunt in derulare activitatile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Simultan se desfasoara procedura pentru obtinerea Acordului de Mediu.

Investigatiile geotehnice au fost demarcate in luna septembrie 2021, dar au fost sistate in perioada 20 decembrie 2021 – 5 ianuarie 2022.

Pana in prezent au fost realizati aproximativ 2.405 m din totalul de 9.256 m.

Ritmul este nesatisfacator pentru ca prestatorul nu reuseste sa mobilizeze in teren numarul de utilaje asumate in cadrul ofertei depuse. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar in prezent, prestatorul acumuleaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,001 % din valoarea de contract / zi de intarziere„, arata CNAIR.

La ora actuala sunt mobilizate in teren doar 4 din cele 5 instalatii de forat declarate in oferta tehnica.

CNAIR monitorizeaza si verifica in permanenta stadiul realizarii investigatiilor geotehnice, prin personalul CNAIR Central, al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi si al Sectiei de Drumuri Nationale Suceava, mobilizat in teren„, mai arata compania.

A7 – Autostrada Moldovei

Autostrada Ploiesti – Buzau

Se afla in faza finala de evaluare a celor 39 de oferte pentru constructia acestui tronson in lungime de 63,250 km, impartit in 3 loturi:

LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000

LOT 2: Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350

LOT 3: Pietroasele – Municipiul Buzau, km 49+350 – km 63+250.

Valoarea estimata a contractelor este cuprinsa intre 4,29 miliarde de lei si 5,06 miliarde de lei.

Autostrada Buzau – Focsani

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 82,44 km

Valoare contract: 13.93 milioane lei, fara TVA 

Data de incepere: noiembrie 2018

Indicatorii tehnico – economici au fost avizati: CTE al CNAIR, in data de 3 decembrie 2021; CTE al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in data de 10 decembrie 2021; Consiliul Interministerial, in data de 11 ianuarie 2022.

Acordul de Mediu a fost obtinut in data de 5 ianuarie 2022. Proiectul tehnic a fost receptionat in data de 13 decembrie 2021 de catre CNAIR.

Urmeaza sa fie supus avizarii in cadrul CTE CNAIR, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotarare de Guvern.

A fost inaintata CNAIR documentatia necesara demararii Procedurii de Achizitie Publica pentru faza de executie lucrari.

Autostrada Focsani – Bacau

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 95,902 km

Valoare contract: 20.12 milioane lei, fara TVA 

Data de incepere: ianuarie 2019

Studiul de fezabilitate, revizia 3, a fost inaintat in data de 23 decembrie 2021.

In prezent, prestatorul finalizeaza proiectului tehnic.

In data de 2 decembrie 2021 a fost semnat protocolul de colaborare intre ABA Siret (ANAR) si CNAIR.

Avizul de Gospodarire a Apelor este in etapa finala de emitere. Procedura pentru obtinerea Acordului de Mediu a intrat in etapa finala

Autostrada Bacau – Pascani

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 77,28 km

Data de incepere: martie 2019

Prestatorul a transmis in data de 1 decembrie 2021 studiul de fezabilitate, Revizia 5.

Proiectul tehnic este in curs de revizuire ca urmare a observatiilor emise de catre CNAIR.

Avizul de Gospodarire a Apelor se afla in faza finala de obtinere, iar procedura de obtinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 56,17 km

Valoare contract: 10,09 milioane lei fara TVA 

Data de incepere: octombrie 2020

Sunt in derulare activitatile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

A fost demarata procedura de obtinere a Acordului de Mediu. Investigatiile geotehnice au fost demarcate in luna august 2021.

In data de 20 decembrie 2021, prestatorul a informat beneficiarul ca incepand cu 16 decembrie 2021 instalatia mobilizata pe Suceava-Siret a fost relocata pe Pascani-Suceava.

Pana in prezent au fost realizati aproximativ 1.040 metri liniari de foraj din totalul de 8.164 m necesari.

Ritmul este nesatisfacator din cauza ca prestatorul intampina dificultati cu privire la mobilizarea in teren a numarului de utilaje asumate in cadrul ofertei depuse. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar in prezent, prestatorul acumuleaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,001% din valoarea de contract / zi de intarziere„, mentioneaza CNAIR.

In prezent, nu este mobilizata nicio instalatie de foraj in teren, din cele 5 instalatii declarate in cadrul ofertei tehnice.

CNAIR monitorizeaza si verifica in permanenta stadiul verificarii realizarii investigatiilor geotehnice, prin mobilizarea in teren a personalului din cadrul CNAIR Central, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi si prin Sectia de Drumuri Nationale Suceava.

A8 – Autostrada Unirii

Autostrada Targu Neamt – Iasi – Ungheni

Contractul pentru completarea/revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate si elaborarea P.A.C., P.A.D. si P.T.E sunt in derulare.

Lungime: 100,14 km

Valoare contract: 58,83 milioane lei, fara TVA. 

Data de incepere: 2021

In data de 21 decembrie 2021 a fost emis Guidance Note nr. 1 de catre expertii Jaspers privind analiza asupra documentatiei etapei 1 a Analizei Multicriteriale.

Punctul de vedere al expertilor Jaspers a fost transmis prestatorului, iar in prezent documentatia pentru aceasta etapa a Analizei Multicriteriale este in curs de revizuire.

Prestatorul s-a remobilizat in teren pe data de 6 ianuarie 2022, unde a detasat 3 echipe de executie a forajelor.

Pe sectorul cuprins intre Targu Neamt (Motca) si Targu Frumos, continua investigatiile geotehnice iar pana in prezent au fost realizati 3.650 metri liniari de foraj din totalul de 6.242 m propusi.

Inclusiv pentru sectorul dintre Targu Frumos si Letcani au fost demarate investigatiile geotehnice pentru cei 2.205 metri liniari de foraj propusi.

Autostrada Targu Mures – Targu Neamt

Contractul pentru completarea studiului de fezabilitate este in derulare

Lungime: 211 km

Valoare contract: 17,58 mil lei, fara TVA

Data de incepere: 28 mai 2019

In data de 7 decembrie 2021, prestatorul a inaintat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Revizia 3. Documentatia a fost predata pentru intreg obiectivul Autostrada Targu Mures – Targu Neamt.

In perioada 7 decembrie 2021 – 27 decembrie 2021, documentatia a fost analizata de catre Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR, pentru a verifica daca au fost implementate observatiile emise anterior si pentru a se stabili daca nivelul de calitate al documentatiei transmise corespunde cu cel solicitat prin caietul de sarcini.

In data de 28 decembrie 2021 au fost emise observatii cu privire la continutul acesteia.

In data de 23 decembrie 2021 au fost transmise documentatiile pentru incheierea protocolului cu ABA Mures (corespunzator Sectiunii I, II) si ABA Siret (corespunzator Sectiunii II, III).

Pentru obtinerea Acordului de mediu, au fost emise: Decizia etapei de evaluare initiala, nr. 13118/18.11.2021 pentru Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 (2,4 km); Decizia etapei de evaluare initiala nr. 9986/08.12.2021 pentru Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt.

Au fost elaborate si Memoriile de prezentare pentru Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 (2,4 km) si pentru  Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt, care urmeaza sa fie depuse la APM Mures si la APM Neamt.

Autostrada Brasov – Bacau

Stadiul este la elaborarea studiului de fezabilitate si al proiectului tehnic.

Lungime: 165 km

Valoare contract: 20.09 milioane lei fara TVA 

Data de incepere:10 iulie 2020

Analiza multicriteriala de traseu (AMC2) a fost finalizata, iar in data de 10 decembrie 2021 a fost avizata in cadrul CTE al CNAIR.

Proiectantul a transmis temele de proiectare pentru realizarea studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice si de mediu).

Vor fi demarate activitatile pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a Acordului de Mediu.

Drum Expres Focsani – Braila

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 76 km

Valoare contract: 15 milioane lei fara TVA 

Data de incepere: iulie 2020

In prezent se afla in derulare etapa finala pentru realizarea analizei multicriteriale de traseu (AMC2), in urma careia va fi stabilita varianta de traseu optima.

Drum Expres Braila – Galati

Contractul pentru proiectare si executie este in derulare, fiind semnat in aprilie 2021.

Lungime: 11,08 km

Valoare contract: 371.41 milioane lei fara TVA 

Data de incepere: 1 iulie 2021

Drum Expres Tisita – Albita

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate este in derulare.

Lungime: 76 km

Valoare contract: 11.05 milioane lei fara TVA 

Data de incepere: august 2020

Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 1 se afla in curs de realizare. In urma acesteia vor fi stabilite minim doua variante de traseu, care vor fi analizate detaliat in Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2.

La momentul actual este studiata posibilitatea realizarii la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tisita si Albita sau la nivel de Drum TransRegio.

Necesitatea analizei in cauza a aparut in urma rezultatelor obtinute in cadrul AMC1, conform carora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investitii) este foarte scazuta in raport cu cerintele de eligibilitate impuse pentru proiectele care beneficiaza de finantare nerambursabila.

CNAIR analizeaza posibilitatea realizarii sectorului rutier dintre Tisita si Albita la nivel de drum expres sau la nivel de Drum TransRegio, deoarece aceasta modificare este una substantiala pentru contractul de servicii, in conformitate cu LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice„, arata compania.

Drum Expres Bacau – Piatra Neamt

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic este in derulare.

Lungime: 61 km

Valoare contract: 8.92 milioane lei, fara TVA 

Data de incepere: martie 2020

In luna decembrie 2021, a fost avizata in cadrul C.T.E. CNAIR documentatia pentru Analiza Multicriteriala de Traseu, Etapa 2, in urma careia au fost stabilita si definitivata varianta de traseu a drumului expres.

In prezent, prestatorul intocmeste temele de proiectare pentru realizarea studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice si de mediu).

Au fost obtinute certificatele de urbanism de la CJ Neamt (nr.662/10.01.2022) si CJ Bacau (nr.1183/13.01.2022).

Sunt in desfasurare activitatile pentru obtinerea Acordului de Mediu.

Drum de mare viteza Vatra Dornei – Suceava

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate este in derulare.

Lungime: 107 km

Valoare contract: 14.475.000 lei fara TVA 

Data de incepere: 2021

In prezent, se afla in procedura de revizuire Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 1 revizia 1. In urma acesteia vor fi stabilite minim doua variante de traseu, care vor fi analizate intr-un mod mai detaliat in Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2.

Asupra documentatiei Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1, Beneficiarul a formulat observatii in data de 4 noiembrie 2021.

A fost demarata si etapa de consultare publica a variantelor de traseu propuse si au fost solicitate punctele de vedere ale autoritatilor locale, privind variantele clasate pe primele 2 pozitii.

Imediat dupa stabilirea si avizarea traseului optim va fi demarata campania de realizare a investigatiilor de teren, activitatile de obtinere a Certificatului de Urbanism si a Acordului de Mediu.

In data de 8 decembrie 2021 a avut loc o noua discutie intre CNAIR si prestator pe tema observatiilor la consinutul Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.

Articolul precedentUN IMPORTANT PROIECT DE INFRASTRUCTURA ESTE DEBLOCAT – Sapte firme si asocieri s-au luptat pentru constructia drumului de 10 km si 133 milioane lei
Articolul următorPASAJ DE 132,5 MILIOANE LEI LA PREDEAL-RASNOV – Se va construi un sens giratoriu suspendat, cu patru accese

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.