PUSI PE FAPTE MARI – Lucrari de asfaltare a drumurilor judetene din intreg judetul Buzau

Consiliul Judetean din Buzau lanseaza o operatiune masiva de asfaltare a drumurilor judetene. Proiectul, finantat in baza legii 98/2016 de la bugetul de stat, are alocata o suma intre 35.660.994 lei si 106.974.982 lei. (7,3 – 22 milioane de Euro).

Contractul este impartit in doua loturi. Primul include drumurile DJ203H, DJ203A, DJ220, DJ202, DJ203, DJ203D, DJ204D, DJ203I, DJ203N, DJ203E, DJ102I, DJ102H, DJ202C, DJ203P, DJ216, iar cel de-al doilea include drumurile DJ203K, DJ102B, DJ102L, DJ203L, DJ203G, DJ205, DJ205A, DJ203C, DJ100H, DJ102F, DJ103P, DJ103P, DJ103R, DJ203F, DJ205B, DJ220A.

Valoarea estimata alocata fiecarui lot este cuprinsa intre 17.830.497 lei (3.6 milioane euro) si 53.487.491 lei (circa 10,9 milioane euro).

Doar un singur lot pentru un ofertant

Conform informatiilor din anunt cu privire la metodologia de atribuire a loturilor: “Ofertele pot fi depuse la libera alegere pentru unul sau ambele loturi. Acordurile-cadru se vor incheia cu maxim 3 ofertanti/lot. Se va urmari ca punctajul mediu / achizitie (toate loturile) sa fie cel mai mare, coroborat cu prioritatea atribuirii ambelor loturi. Se va face un clasament al punctajelor ofertelor pentru fiecare lot in parte. Daca un ofertant iese castigator pe mai mult de 1 lot, acestuia i se va atribui lotul unde diferenta dintre punctajul ofertei si punctajul maxim de 100 de puncte este cea mai mica, adica lotul unde a obtinut cel mai bun punctaj, mergand pe aceeasi logica pentru urmatoarele locuri in clasament. In cazul in care un ofertant a obtinut acelasi loc in clasament la ambele loturi si punctaj egal la ambele loturi, acestuia i se va atribui in ordine cronologica, Lotul 1”.

Conditii de eligibilitate

Pentru fiecare dintre loturi ofertantii eligibili pentru depunerea de oferte vor trebui sa aiba o cifra de afaceri medie anuala de minim 13.371.872,75 lei, precum si “experienta similara in lucrari de drumuri – Similaritatea presupune minim un tip de lucrari executate in domeniul drumurilor, indiferent de categoria/clasa drumului, cu conditia sa fi fost drumuri publice. Prin lucrari similare se inteleg lucrari asemanatoare de tipul/natura si complexitatea, cat si din punct de vedere al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari finali sunt autoritati contractante. Se solicita experienta in activitati avand ca obiect, lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau strazi, similare din punct de vedere al complexitatii cu ceea ce face obiectul achizitiei, cu conditia sa cuprinda lucrari de asfaltare a drumurilor/strazilor, exclusiv lucrari de intretinere prin plombare cu asfalt. Fiecare operator economic participant, va prezenta lucrarile realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani impliniti, calculati in functie de termenul limita de depunere a ofertelor, insotite de certificate de buna executie, cu indicarea urmatoarelor informatii de interes : beneficiarul final, cota de implicare in contract, cota de executare, descrierea succinta a lucrarilor executate strict de catre operatorul economic ofertant. Cerinta se va considera indeplinita prin prezentarea a minim 1 contract contract de lucrari de drumuri care sa respecte conditiile de similaritate. In cazul ofertelor depuse in asociere/grup, operatorii economici (asociati/subcontractanti) vor indeplini cerinta in mod individual prin prezentarea a minim 1 contract de lucrari similare cu cele pe care le va executa in viitorul contract”.

O alta conditie de eligibilitate este disponibilitatea urmatoarelor dotari minime: “– 1 laborator autorizat, de grad corespunzator lucrarilor;

– 2 buc. rulou compresor static autopropulsat;

– 1 buc.placa vibratoare sau mai mecanic;

– 1 buc. autogreder;

– 1 buc. excavator;

– 1 buc. statie de preparat mixturi asfalice;

– 1 trusa pentru punerea un opera a mixturii asfaltice (repartizator mixtura, cilindri compactori, perie macanica,cisterna pentru apa, instalatie pentru amorsarea mecanica a suprafetelor)

– 4 buc. autobasculante dotate cu prelate

– 1 esalon de lucru pentru marcaje rutiere

Daca operatorul nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie de mixtura asfaltice/laborator/etc, se va prezenta un contract de inchiriere / prestari servicii sau se poate prezenta un angajament de punere la dispozitie”.

Contractul, pentru care nu se accepta variante, va avea o durata de 48 luni, fara prelungire.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10 martie 2021, ora 15:00.

Autoritatea contractanta poate fi contactata folosind datele de mai jos:

Consiliul Judetean Buzau

Bd. Nicolae Balcescu nr.48

Cod fiscal:3662495

Cod postal: 120246

Localitate: Buzau

Tara: Romania

E-mail:achizitii@cjbuzau.ro;

daniel.anton-badea@cjbuzau.ro

Telefon: +40 238414112

Fax: +40 238725507

Adresa Internet (URL): www.cjbuzau.ro

Detalii complete despre aceasta licitatie, aici:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113163

Articolul precedentLICITATIE PENTRU AUTOBUZE LA BARLAD – Primaria vrea sa cumpere autobuze electrice de 18 milioane de lei
Articolul următorCOOPERARE INTRE JUDETELE ARAD SI BIHOR – Asociere pentru studiul de fezabilitate necesar pentru construirea drumului expres Oradea – Arad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.