COOPERARE INTRE JUDETELE ARAD SI BIHOR – Asociere pentru studiul de fezabilitate necesar pentru construirea drumului expres Oradea – Arad

Pe data de 11 februarie 2021, pe SEAP a fost publicat anuntul privind o achizitie comuna pe care doresc sa o efectueze Consiliul Judetean Arad, municipiul Arad, municipiul Oradea, municipiul Bihor si Consiliul Judetean Bihor.

Obiectul licitatiei este „actualizare/ completare/ revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad”.

Castigatorul va trebui sa presteze urmatoarele servicii:

ETAPA I 1. Studiul de Fezabilitate final avizat in CTE C.N.A.I.R., inclusiv studii si investigatii necesare, culoarul de expropriere (intabularea dreptului de proprietate, documentatii cadastrale, evaluare terenuri) si realizare Documentatii necesare promovarii Hotararii de Guvern si prestatii necesare a fi realizate dupa publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern de declansare a procedurii de expropriere conform legii 255/2010

2. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea/aprobarea aplicatiei de finantare.

ETAPA II (numai daca se obtine finantarea, conform mentiunilor de la III.2.2) 1. Autorizatia de Construire la faza Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor.

2. Elaborare Proiect Tehnic de Executie si vor permite Beneficiarului si altor Autoritati Romane sa le foloseasca ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana;

3. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractelor de executie lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucrari”.

In etapa III a contractului proiectantul va trebui sa ofere “asistenta tehnica … atat pe perioada de executie a lucrarilor cat si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii”, inclusiv “intocmire proiect tehnic de executie” si “intocmire a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala- pe tot parcursul executiei lucrarilor pana la aprobarea receptiei finale”.

Etapele II si III sunt supuse unei conditii suspensive: ofertantii accepta ca exista posibilitatea ca aceste etape sa nu se realizeze daca nu se obtine finantare, iar “in cazul in care obtinerea finantarii nu se face in termen de 11 luni de la semnarea contractului de achizitie publica sau pana la o data ulterioara, convenita, de comun acord, de catre partile contractului de achizitie, Autoritatea Contractanta va proceda la denuntarea unilaterala a contractului”, iar “ofertantii din cadrul prezentei proceduri de achizitie publica accepta utilizarea conditiei suspensive mentionata in cele de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Totodata, in acest sens, ofertantul desemnat ca si castigator al procedurii va accepta inserarea in cadrul contractului de achizitie a unei clauze de denuntare unilaterala a contractului, de catre Autoritatea Contractanta, in cazul in care nu se va obtine/aproba finantarea serviciilor de elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului, atat pe perioada de executie a lucrarilor cat si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie”.

Durata contractului va fi de 20 luni pentru Etapa I si II, iar pentru etapa III, intervalul de timp va depinde de timpul necesar pentru executarea lucrarilor, pana la receptia finala.

Proiectul are o valoare totala estimata de 42,061,284 lei (aproximativ 8,64 milione de euro) suportata de bugetul de stat, in baza legii 98/2016 privind achizitiile publice. Contractul care face obiectul anuntului nu permite variante si nici nu se prelungeste. De asemenea contractul nu este impartit in loturi.

Conditiile de eligibilitate pentru ofertanti includ urmatoarele: cifra de afaceri minima de 10.000.000 lei pentru “fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019”, iar pentru demonstrarea capacitatii tehnico-profesionale, “ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau autostrazilor si/sau drumurilor judetene, in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei fara TVA”.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 martie 2021, ora 15:00.

Autoritatile contractante pot fi contactate folosind datele de mai jos:

Consiliul judetean Bihor

Strada: Parcul Traian, nr. 5

Cod fiscal: 4244997

Cod postal: 410033

Bihor

Localitate: Oradea

E-mail: achizitii@cjbihor.ro

Telefon: +40 0259441317

Fax: +40 0259410182

Adresa Internet (URL): www.cjbihor.ro

Consiliul Judetean Arad

Cod de identificare fiscala:3519941

Adresa: Strada Coposu Corneliu, Nr. 22

Localitate: Arad

Cod Postal:310003

Persoana de contact: OANA-GEORGIANA MICLE,

Nr de telefon:+40 357731100

Adresa de e-mail:achizitii.publice@cjarad.ro

Fax:+40 357731287,

Adresa web a sediului principal al autoritatii: www.cjarad.ro

MUNICIPIUL ARAD

Cod de identificare fiscala:3519925,

Strada Revolutiei, Nr. 75

Localitate: Arad

Cod Postal:310025

Persoana de contact: PETRU STELIAN ADAM

Nr de telefon:+40 257281850/289/350

Adresa de e-mail: petru.adam@primariaarad.ro; achizitii@primariaarad.ro,

Fax:+40 257281450

Adresa web a sediului principal al autoritatii: www.primariaarad.ro

MUNICIPIUL ORADEA

Cod de identificare fiscala: 4230487

Adresa: Strada Unirii, Nr. 1

Localitate: Oradea,

Cod Postal: 410100

Persoana de contact: Iulia Manuela Maghiar

Nr de telefon:+4 0259437000

Adresa de e-mail: manuela.maghiar@oradea.ro,

Fax:+4 0259409406

Adresa web a sediului principal al autoritatii: www.oradea.ro

Detalii complete despre aceasta licitatie, aici:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113117

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.