CHIRITOIU, LUAT LA BANI MARUNTI – OPSFPR critica proiectul de OUG al presedintelui Consiliului Concurentei: „Vrea sa dispuna asa cum vrea el de banii din bugetul CC… Chiritoiu introduce si acest articol fara acordul plenului, de capul lui, pentru a isi asigura mandate nelimitate”

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, face noi valuri dupa proiectul de ordonanta pe care l-a trimis la Guvern pentru transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 1/2019 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autoritatilor de concurenta din statele membre astfel incat sa fie mai eficace in aplicarea legii si privind garantarea functionarii corespunzatoare a pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.11 L din 14.01.2019.

Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania (OPSFPR) condusa de Vasiles Seclaman il acuza astfel pe presedintele CC Bogdan Chiritoiu ca prin prevederile cuprinse in proiectul de ordonanta de urgenta urmareste sa dispuna asa cum vrea el de banii din bugetul Consiliului Concurentei, sa aiba posibilitatea sa respinga plangerile care nu ii convin, sa isi ocroteasca angajatii fictivi din Consiliul Concrentei – prin prevederea privitoare la telemunca.

Mai mult, OPSFPR evidentiaza ca in proiectul de OUG plecat de la Consiliul Concurentei au fost introduse prevederi care vizeaza infiintarea Institutului National de Concurenta, fara ca aceasta sa aiba vreo legatura cu implementarea Directivei (UE) 1/2019. De aceea, tinand cont ca modul in care au fost introduse articolele referitoare la INC, precum si de faptul ca „proiectul a fost intocmit de catre echipa de lucru desemnata de Chiritoiu”, este necesar sa se verifice daca proiectul de OUG care a fost trimis la Guvern este acelasi cu cel care a fost aprobat de catre Plenul Consiliului Concurentei.

Redam in continuare observatiile pe proiectul de OUG, astfel cum au fost realizate de OPSFPER:

12. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Consiliul Concurentei intocmeste si aproba prin hotarare a Plenului autoritatii de concurenta proiectul de buget propriu, inaintea dezbaterii bugetului de stat si il inainteaza Guvernului, in vederea includerii lui in bugetul de stat. Finantarea Consiliului Concurentei se asigura de la bugetul de stat, precum si din sursele prevazute la art. 31 alin.(3) din lege.”

13. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Prin derogare de la prevederile art. 48 alin. (2) lit. (a) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aferente bugetului institutiei se aproba de Plenul Consiliului Concurentei, in functie de planul de activitate al Consiliului Concurentei si se comunica Ministerului de Finante.”

Prin aceasta prevedere Chiritoiu vrea sa dispuna asa cum vrea el de banii din bugetul Consiliului Concurentei.

23. La articolul 33, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Independent de prevederile art. 41 alin. (2), in aplicarea dispozitiilor alin. (2), ConsiliulConcurentei are competenta de a respinge plangerile privind posibila incalcare a prevederilor art. 5, 6, 8 si 13 din prezenta lege, precum si ale art. 101 si 102 din tratat, intrucat plangerile respective nu constituie o prioritate in ceea ce priveste analiza cazurilor.”

Prin aceasta prevedere Chiritoiu va respinge plangeri care nu ii convin doar pentru ca acestea nu constituie o prioritate si nu din alte motive. Va respinge plangerile depuse la Consiliul Concurenttei, dupa bunul sau plac.

72. Dupa articolul 72 se introduc cinci noi articole, art. 73-77, avand urmatorul cuprins:

Art. 73 Activitatea personalului incadrat in structura Consiliului Concurentei se poate desfasura, cu acordul scris, si in regim de telemunca, conditiile si modalitatea de desfasurare si verificare a activitatii urmand a fi detaliate prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei.”

Prin aceasta noua prevedere referitoare la telemunca isi protejeaza angajatii fictivi de la consiliul concurentei, acesti ”lucrand” de acasa. De fapt legalizeaza statul acasa al angajatilor care nu vin oricum la serviciu.

Art. 74-77

(1) Se infiinteaza Institutul National de Concurenta, denumit in continuare INC, aflat in subordinea/coordonarea Consiliului Concurentei.

(2) INC functioneaza ca centru de pregatire si acreditare al consultantilor in domeniul concurential.

Chiritoiu a introdus aceste articole referitoare la INC dupa ce proiectul a fost intocmit de catre echipa de lucru desemnata de el. Trebuie verificat daca proiectul de OUG a fost aprobat in forma in care a plecat la Guvernul Romaniei, de catre plenul Consiliului Concurentei, asa cum prevede art. 25 din Legea concurentei, sau a fost modificat de catre Chiritoiu, personal si transmis la Guvern in forma dorita de acesta.

in ceea ce priveste infiintarea Institutului National de Concurenta, aceasta nu are nicio legatura cu implementarea Directivei (UE) 1/2019.

Este relevant in acest sens articolul de presa din data de 08.06.2022, din care extragem mai jos:

https://www.stiripesurse.ro/republica-lui-chiritoiu-dupa-ce-a-vrut-sa-si-ia-spp-seful-consiliului-concurentei-incearca-o-alta-lovitura-ilegala_2421395.html

Textul contine si reglementari care nu au legatura cu transpunerea Directivei mentionate. Dincolo de faptul ca pentru prevederile suplimentare nu este probat caracterul extraordinar si urgenta adoptarii, asa cum prevedere Constitutia, se doreste introducerea unor proceduri total incompatibile cu misiunea Consiliului Concurentei.

La punctul 72 al proiectului de OUG se introduc patru noi articole in Legea concurentei care nu au legatura ci Directiva ECN+, ci infiinteaza Institutul National de Concurenta (INC). Infiintarea unui asemenea institut nu este serios fundamentata si nu se precizeaza clar necesitatea si statutul sau.

Mai mult, la o analiza sumara se poate constata ca infiintarea INC ar stirbi independenta Consiliului Concurentei, contrar a ceea ce se doreste la nivel european prin Directiva ECN+. Se intervine in operatiuni de piata prin crearea unui monopol legal al Consiliului Concurentei in ceea ce priveste acreditarea consultantilor in domeniul concurentei sau crearea de dificultati pe piata cursurilor de implementare a regulilor de concurenta, ceea ce impiedica dezvoltarea acestor piete. Reglementarea in sine este anticonstitutionala. Nu exista la nivelul UE sau a statelor membre astfel de organizari de piata. Consultantii insisi isi desfasoara activitatea pe baza de concurenta. Cum consultanta in domeniul concurentei este o activitate de piata concurentiala, Consiliul Concurentei ar fi in situatia de a desfasura activitati supuse propriului control.

Proiectul prevede ca presedintele Consiliului Concurentei sa fie si presedintele INC, dar si participarea celor doi vicepresedinti la activitatea INC, a inspectorilor de concurenta. Consiliul Concurentei a fost desemnata, de curand, autoritate de implementare prin Legea nr. 81/2022 in ceea ce priveste sanctionarea practicilor comerciale neloiale, altfel ca implicarea membrilor Consiliului si a inspectorilor de concurenta pe piete concurentiale (cel putin piata de consultanta si piata de instruire) este incompatibila cu statutul creat prin Legea concurentei pentru aceste categorii de demnitari si functionari publici.

Consiliul Concurentei este parte in toate procesele prin care se ataca deciziile sale, deci nu este in masura sa acrediteze consultanti, care ar trebui sa fie independenti in prestarea serviciilor pentru partile sanctionate de Consiliul Concurentei (firme de avocatura, cabinete individuale de consultanti independenti).

Ca un corolar al intregii tentative de a deturna transpunerea unei directive, proiectul vizat contine numeroase prevederi care sunt deja in dezbatere in Parlament, astfel ca adoptarea lor prin OUG ar fi neconstitutionala.

Art. II. Ordonanta de urgenta nr. 23/2021 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echitatii si a transparentei pentru intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 02 aprilie 2021 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Chiritoiu introduce si acest articol fara acordul plenului, de capul lui, pentru a isi asigura mandate nelimitate. Ordonanta pe care o introduce cu unele modificari este tocmai cea care ii asigura mandate nelimitate in fruntea Consiliului Concurentei.

A introdus aceste articole referitoare la INC dupa ce proiectul a fost intocmit de catre echipa de lucru desemnata de el. Trebuie verificat daca proiectul de OUG a fost aprobat in forma in care a plecat la Guvernul Romaniei, de catre plenul Consiliului Concurentei, asa cum prevede art. 25 din Legea concurentei, sau a fost modificat de catre Chiritoiu, personal si transmis la Guvern in forma dorita de acesta.

Din nou, aceasta modificare a proiectului de OUG operata de catre Chiritoiu, nu are nicio legatura cu implementarea Directivei (UE) 1/2019.

Din proiectul de OUG care a fost intocmit de catre echipa de lucru si adoptat in plenul Consiliului Concurentei, Chiritoiu a scos complet articolul care se referea la marirea salariilor inspectorilor de concurenta, lucru prevazut in Directiva (UE) 1/2019 in sensul:

adoptarii de masuri imediate care sa asigure faptul ca autoritatile nationale de concurenta dispun de garantiile de independenta, resursele si de competentele in materie de aplicare a legii si de impunere de sanctiuni/amenzi care le sunt necesare pentru a fi in masura sa aplice in mod eficace articolele 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pe intreg teritoriul Uniunii pentru a se asigura faptul ca nu este denaturata concurenta pe piata interna.

Mai jos este prezentat articolul din proiectul de OUG care a fost intocmit de catre echipa de lucru si adoptat in plenul Consiliului Concurentei, scos de catre Chiritoiu.

12. Dupa articolul 21, se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins:

(1) Salariile de baza ale secretarului general, secretarului general adjunct si ale personalului de specialitate ce ocupa functii de conducere si de executie, respectiv, director general, director, director adjunct, sef serviciu si inspectori de concurenta, din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevazute de Anexa nr. V, cap. I lit.B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) pentru secretarul general, secretarul general adjunct si directorul general se aplica nr. crt. 1, respectiv indemnizatia de incadrare maxima;

b) pentru director, director adjunct, sef de serviciu se aplica nr. crt.2, respectiv indemnizatia de incadrare maxima;

c) pentru inspectorul de concurenta superior se aplica nr. crt.2;

d) pentru inspectorul de concurenta principal se aplica nr. crt.3;

e) pentru inspectorul de concurenta asistent se aplica nr. crt.4;

f) pentru inspectorul de concurenta debutant se aplica nr. crt.5.

(2) Vechimea in functie pentru stabilirea salariului de baza este vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei de inspector de concurenta.

(3) Directorii, directorii adjunctii si sefii de serviciu ce ocupa functia publica de specialitate de conducere beneficiaza de indemnizatia de incadrare maxima corespunzatoare inspectorului de concurenta superior, majorat dupa cum urmeaza: 10% director, 7% director adjunct, 5% sef serviciu.

(4) Salariile de baza ale functionarilor publici care ocupa functii publice generale si personalului contractual din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu aceleasi categorii de personal existente in aparatul Ministerului Justitiei.

(5) Personalului Consiliului Concurentei i se aplica in mod corespunzator prevederile art.4 privind sporul pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase si ale art.5 privind sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, precum si sporul pentru pastrarea confidentialitatii din Anexa nr.V, Capitolul VIII, Sectiunea 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Nivelul sporurilor acordate potrivit alin.(5) se stabileste prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

(7) Stabilirea salarizarii potrivit alin. (4) se face prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, pe baza datelor comunicate de catre ordonatorul principal de credite din cadrul aparatului Ministerului Justitiei.”

Articolul precedentAURELIAN BADULESCU, LA LUMEA INFRASTRUCTURII
Articolul următorBILETELE DE TREN SE POT PLATI SI PRIN SMS – Masura se aplica de la 1 iulie. In prezent, biletele pot fi cumparate direct de la ghiseele din gari sau online

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.