PROFIT DE 56,5 MILIOANE LEI – Compania nationala Aeroporturi Bucuresti pregateste investitii de peste 284 milioane lei

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) estimeaza pentru acest an un profit net de 56,5 milioane lei.

Veniturile totale au fost estimate in crestere in anul 2022 fata de cele realizate/preliminate in anul 2021 cu 30,25%, respectiv in valoare de 755,11 milioane lei. Cresterea veniturilor totale cu 30,25%, va fi influentata de evolutia ascendenta a traficului aeroportuar, care este in crestere cu 39,98% fata de valoarea preliminata/realizata a anului 2021, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei  Nationale „Aeroporturi Bucuresti” aflata sub autoritatea  Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2022, in valoare de 284,48 milioane lei, au fost estimate in crestere cu 37,89% fata de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2021.

Principalele obiective de investitii:

– sistematizarea suprafetelor de miscare a Aeroportului Otopeni in vederea cresterii capacitatii operationale si asigurarii conformitatii cu prevederile R139/2014 Etapa I – Perioada derulare 2021-2024;

– modernizarea sistemelor – benzi bagaje Plecari;

– inlocuirea benzilor pentru bagaje Sosiri – contract in derulare;

– realizarea unei statii de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma Aeroportului Otopeni;

– extinderea spre Nord a Platformei nr. 1 de stationare a aeronavelor la Aeroportului Otopeni – contract in derulare; 

– modernizarea sistemului de parcari – contract in derulare;

– lucrari de reabilitare si de reorganizare a retelei termice exterioare si racordarea acesteia la centrala termica CT1 la Aeroportului Otopeni – contract in derulare

In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,34% iar veniturile financiare detin o pondere de 0,66% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 31,58% fata de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 570,05 milioane lei (anul 2021) la 750,09 milioane lei (anul 2022). 

Cifra de afaceri, in valoare de 592,18 milioane lei, care reprezinta venituri din prestari servicii, a fost programata in crestere in anul 2022, cu 35,49% fata de cea preliminata/realizata in anul 2021. Ponderea veniturilor din activitatea de baza (cifra de afaceri), corelate direct cu traficul aerian, este de 78,94% in veniturile de exploatare ale companiei.

Cresterea veniturilor aeronautice (activitatea de baza) in anul 2022 comparativ cu anul 2021, in procent de 35,49%, este rezultatul direct al influentei modificarii favorabile a indicatorilor fizici de trafic. Aceste venituri corespund tarifelor incasate pentru prestarea de servicii aviatice atat pentru linii aeriene cat si pentru pasageri.

Alaturi de activitatea de baza, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti desfasoara o serie de activitati ce genereaza venituri non-aeronautice, ale caror pondere in veniturile de exploatare este de 21,06%. Veniturile non-aeronautice au fost programate in anul 2022, in crestere cu 18,74% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 si cuprind in principal, venituri obtinute din inchirieri spatii si terenuri, activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare si utilitati, precum si din rezultatele asocierilor in participatie. Sumele programate in anul 2022 ca “Subventii pentru investitii” in valoare de 14.500.000 lei,  reprezinta reluarea pe venituri a amortizarii  activelor fixe,  care au fost finantate din alocatii bugetare, primite in perioada 1992-2008, pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea si modernizarea AIBO”.

Compania  Nationala „Aeroporturi – Bucuresti  a programat in cadrul proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 cheltuieli totale in valoare de 698,58 milioane lei, in crestere cu 30,11% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

In anul 2021, Compania  Nationala „Aeroporturi – Bucuresti” a reusit sa eficientizeze cheltuiala medie/pasager procesat cu aproximativ 40%, ajungand la suma de 77 lei/pax fata de suma de 131 lei/pax cat s-a realizat in anul 2020.

Pentru anul 2022, Compania  Nationala „Aeroporturi – Bucuresti” si-apropus mentinerea politicii de eficentizare a cheltuielilor, astfel ca indicatorul cheltuiala medie/pasager se va reduce cu 6,5% fata de anul 2021, respectiv de la de 77 lei/pax (anul 2021) la 72 lei/pax (anul 2022).

Cheltuielile cu personalul au fost estimate, in anul 2022, in crestere cu 7,76% fata de cele aprobate in anul 2021 in bugetul de venituri si cheltuieli, prin HG nr. 727/2021, respectiv de la 196,78 milioane lei (anul 2021) la 212,06 milioane lei (anul 2022).

Compania are circa 1.500 de angajati.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 11.633 lei.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 204,22 milioane lei, au fost estimate in crestere  cu 7,80% fata de suma aprobata in bugetul anului 2021 prin HG nr.727/2021, respectiv de la 189,11 milioane lei (anul 2021) la 204,22 milioane lei (anul 2022).

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 15,11 milioane lei,  se datoreaza:

– cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022, cu suma de 12,29 milioane lei;

– cresterea cheltuielilor sociale in anul 2022, respectiv a valorii tichetului cadou, de la 150 lei la 300 lei, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal – bugetare, prorogarea  unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu suma de 1,45 milioane lei;

– cresterea cheltuielilor sociale in anul 2022, respectiv a valorii tichetului de masa la valoarea de 20,09 lei, conform Ordinului comun MMSS/MF/ nr. 902/1245//2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2021, neluandu-se in calcul, influentele ce decurg din: zilele aferente deplasarilor, concediilor medicale, concediilor fara plata, concediilor de odihna, cu suma de 1,37 milioane lei.

Au fost cuprinse si cheltuielile cu provizioanele in valoare de 30,59 milioane lei, cheltuielile estimate pentru litigiile din creante, respectiv pentru creantele restante inregistrate de Compania Nationala de transporturi aeriene romane – TAROM”,  precum si litigiile estimate pentru drepturile salariatilor  nebugetate integral.

Creantele restante ale anului 2022, au fost estimate la 50 milioane lei, in scadere cu 37,50% fata de valoarea preliminata/realizata a anului 2021.

La intocmirea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli  pentru perioada 2022 – 2024 Compania  Nationala „Aeroporturi – Bucuresti” a programat venituri pentru aproximativ 97% din numarul de pasageri aferent scenariului mediu de trafic aerian, conform prognozelor ACI, de 9.690.000 pasageri. Acest numar de pasageri,  reprezinta aproximativ 66% din nivelul realizat in anul 2019.

Conform Eurocontrol, se anticipeaza ca traficul in Europa pentru intreg anul 2022 isi va reveni la 70-90% din nivelul inregistrat in anul 2019, cu revenire mai accelerata in lunile de vara, urmand ca incepand cu anul 2024, acesta sa atinga nivelul realizat al anului 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.