PRIORITATILE ROMANIEI IN INFRASTRUCTURA – Ministerul Transporturilor a facut strategia pentru 2022-2025. Principalele obiective: cresterea calitatii studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice; imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice; introducerea unui sistem de solutionare rapida a contestatiilor

Romania are nevoie de un salt de dezvoltare in infrastructura de transport in urmatorii 10 ani si de investitii pe masura. Finalizarea marilor proiecte de infrastructura rutiera trebuie sa fie una din prioritatile strategice ale Romaniei in urmatorii ani, astfel incat anii 2022-2030 sa devina o decada transformationala pentru Romania.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prezinta in proiectul de buget aferent anului 2022, publicat in dezbatere de Ministerul de Finante si consultat de „Lumea Infrastructurii„, prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport, pentru urmatorii ani. Documentul prevede inclusi operationalizarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere, dar si repatrierea specialistilor romani care lucreaza in strainatate in implementarea unor proiecte majore de miliarde de euro.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta o conditie de baza pentru cresterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor, pentru stimularea investitiilor, pentru crearea de noi locuri de munca, pentru cresterea mobilitatii cetatenilor si a marfurilor, pentru scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate prin distributia echilibrata a retelelor de transport intre toate regiunile tarii.

Prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport, pentru perioada 2022-2025, vizeaza, in principal, cresterea accesibilitatii Romaniei prin integrarea retelelor nationale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (si logistica) la retelele europene, respectiv la cele internationale concomitent cu dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport, economiei locale si regionale, imbunatatirea confortului calatorilor si cresterea sigurantei acestora, eficientizarea transportului de marfa, marirea mobilitatii populatiei si imbunatatirea calitatii mediului.

In acest context si ca raspuns la angajamentele asumate prin documentele programatice nationale, obiectivul general al Strategiei MTI il reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor, ca suport al activitatii economice si sociale pentru imbunatatirea calitatii vietii.

Implementarea accelerata si eficienta a proiectelor de infrastructura cuprinse in Planul investitional depinde de un set de masuri a caror aplicabilitate va fi atent monitorizata la nivelul fiecarei companii care deruleaza proiecte majore de investitii.

Astfel, se va actiona pe urmatoarele directii:

1. Cresterea calitatii studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice;

2. Eficientizarea relatiei cu institutiile si entitatile avizatoare;

3. Imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice;

4. Introducerea unui sistem de solutionare rapida a contestatiilor;

5. Cresterea performantei beneficiarilor si a cooperarii intre autoritatile locale si nationale;

6. O monitorizare eficace a implementarii proiectelor.

Urmatorii 4 ani vor fi decisivi pentru evolutia domeniului transporturilor, in care Guvernul se va concentra pe cateva directii de actiune care sa ne garanteze indeplinirea cu succes a obiectivelor strategice fixate prin Programul de Guvernare, pe componenta de infrastructura de transport:

Accelerarea implementarii proiectelor aflate in executie printr-un management responsabil si proactiv, printr-un dialog continuu cu antreprenorii si o colaborare interinstitutionala eficienta, astfel incat sa fie identificate rapid solutiile in vederea eliminarii eventualelor blocaje aparute pe parcursul derularii acestor proiecte;

Monitorizarea atenta a proiectelor aflate in derulare pe principalele coridoare de conectivitate europeana, astfel incat perspectiva lor de finalizare sa se incadreze intr-un orizont mediu de timp;

Demararea de noi proiecte de investitii in infrastructura de transport prin promovarea unor documentatii mature si bine fundamentate, care sa aiba la baza eficienta economica a acestor proiecte;

Realizarea conectivitatii intre regiunile istorice prin intensificarea procesului de inchidere a coridorului IV rutier si feroviar paneuropean si a implementarii proiectelor de infrastructura mare din Regiunea Moldovei, pe Coridorul IX pan- european, precum si pe axa Est-Vest;

Continuarea programului de redresare a companiilor de stat din domeniul transporturilor si a procesului de selectie a managerilor profesionisti in baza unei analize transparente si solide;

Atragerea specialistilor romani care lucreaza in strainatate („repatrierea”) in implementarea unor proiecte majore de miliarde de euro;

Parteneriate cu institutii publice care gestioneaza infrastructura in alte state membre UE pentru asistenta tehnica;

Implementarea Planului investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, document care actualizeaza strategia de implementare a M..P.G.T. si care va sta la baza accesarii fondurilor europene in viitorul exercitiu financiar european;

Adoptarea unei noi strategii de finantare a proiectelor de infrastructura care sa asigure implementarea proiectelor in mod sustenabil si eficient. Vor fi sustinute investitiile majore in infrastructura avand ca principala sursa de finantare fondurile europene nerambursabile, acesta fiind un factor-cheie al modernizarii Romaniei. Uniunea Europeana incurajeaza statele in accesarea, pe langa fondurile europene, si a altor instrumente de finantare pentru a maximiza impactul acestora si pentru a permite dezvoltarea unui numar mai mare de proiecte.


Atingerea acestui obiectiv general si a obiectivelor specifice din toate domeniile de transport vor fi sustinute prin masuri generale si actiuni obligatorii precum:

• Cresterea competitivitatii intre modurile de transport

• Imbunatatirea serviciilor de transport prin investitii in parcul de material rulant
• Modernizarea statiilor de cale ferata

• Modernizarea porturilor si aeroporturilor

• Infrastructura rutiera de inalta calitate

• Extinderea transportului multimodal.


In acest sens, politica de finantare propusa pentru perioada 2022-2025 va avea in vedere prioritizarea programului de investitii publice.

Astfel, Master Planul General de Transport (MPGT) elaborat pana in anul 2030 furnizeaza elementele necesare pentru prioritizarea investitiilor in domeniul transportului, pentru toate modurile de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), pe baza unei analize multicriteriale.

Totodata, in procesul de alocare a resurselor pe programe/proiecte si moduri de transport, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va sustine in continuare, implementarea unei politici de finantare coerente, de atragere masiva a fondurilor europene nerambursabile, de crestere progresiva a participarii utilizatorilor la finantarea infrastructurilor, de incurajare a participarii sectorului privat prin aranjamente de tip parteneriat public-privat.

In contextul politicii europene in domeniul transporturilor, ce prevede realizarea unei retele europene integrate orientata spre dezvoltarea unei retele centrale, cu termen de finalizare 2030 (TEN-T Core), si a unei retele globale ce va sustine reteaua centrala, cu termen de finalizare 2050 (TEN-T Comprehensive), Romania va trebui sa continue investitiile in infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale transnationale care traverseaza Romania, si anume: Coridorul Rin-Dunare si Coridorul Orient/Est-Mediteranean, corelate cu prioritatile nationale specifice.

Coroborat cu politicile enuntate, prioritatile strategice ale MTI sunt focalizate in principal pe finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat de realizare, cu finantare asigurata si continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate in derulare, precum si inceperea de noi lucrari, situate pe reteaua TEN-T, cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile si fonduri rambursabile, concretizandu-se in:

• constructia de autostrazi/drumuri expres pe TEN-T;

• modernizarea si dezvoltarea retelei de drumuri nationale, inclusiv prin constructia de variante de ocolire;

• reabilitarea si modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T, prin finalizarea sectiunilor lipsa aferente coridoarelor pe TEN-T centrala, incluzand si actiuni de crestere a calitatii serviciilor de transport feroviar;

• modernizarea garilor si constructia de linii de mare viteza;

• imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare si canale navigabile modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime si fluviale.

• investitii in infrastructura aeroportuara in vederea cresterii nivelului de securitate si siguranta pe toate aeroporturile si aerodromurile din Romania
• dezvoltarea retelei de transport RO-LA si transport multimodal.

Prioritatile investitionale in domeniul transporturilor si infrastructurii pentru perioada 2022-2025 sunt in conformitate cu prevederile din Programul de guvernare (Anexa nr. 2 la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.42/2021 pentru acordarea increderii Guvernului) si Hotararii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al Romaniei.

In document se arata ca prioritatile strategice enuntate se materializeaza prin programe/proiecte coordonate de MTI si derulate de unitatile de sub autoritatea acestuia.

In contextul politicii europene in domeniul transporturilor, ce prevede realizarea unei retele europene integrate orientata spre dezvoltarea unei retele centrale, cu termen de finalizare 2030, si a unei retele globale ce va sustine reteaua centrala, cu termen de finalizare 2050, Romania va trebui sa continue investitiile in infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor multimodale transnationale care traverseaza Romania, Rin-Dunare si Orient/Est-Mediteranean, corelate cu prioritatile nationale specifice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.