CAT CASTIGA UN SALARIAT AL CNIR IN 2024 – Compania Nationala de Investitii Rutiere estimeaza un profit de peste 9 milioane lei. Compania va avea numai 86 salariati, dar un angajat castiga in medie 17.744 lunar

Compania Nationala de Investitii Rutiere estimeaza in acest an venituri de 34,24 milioane lei si un profit net de 9,1 milioane lei, arata bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Nationale de Investitii Rutiere, pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in subordinea caruia se afla CNIR.

Rezultatul brut (profit) prognozat pentru anul 2024 este in crestere, in valoare de 10.845.410 lei.

Rezultatul brut (profit) preliminat/realizat in anul 2023 este in valoare de 1.113.030 lei. Repartizarea profitului net al companiei in valoare de 934.950 lei, este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare si cu adresa MF nr. 573201/14.03.2024, referitoare la repartizarea cotei de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub forma de dividende la bugetul de stat, compania preliminand astfel dividende cuvenite bugetului de stat in valoare de 799.380 lei”, se arata in document.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2024, in valoare de 6.695.360 lei, sunt constituite din amortizare, profit preliminat/realizat nerepartizat pe alte destinatii si din alte surse, respectiv din sumele aferente capitalului social depus la banca.

Cheltuielile pentru investitii in valoare de 6.655.360 lei reprezinta investitiile programate a fi efectuate pentru desfasurarea activitatilor necesare conform obiectului de activitate.

Numarul de personal programat la finele anului 2024 este de 86 salariati, estimat in crestere cu 78 de persoane fata de numarul preliminat/realizat la finele anului 2023.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost programat la valoarea de 17.744,38 lei/salariat.

Compania nu inregistreaza creante restante la data de 31.12.2024.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Nationale de Investitii Rutiere a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Compania Nationala de Investitii Rutiere nu este afiliata pana in prezent la nici o organizatie sindicala, fiind supus consultarii sindicale reprezentantilor salariatilor, conform procesului verbal nr. 928 din 18.04.2024.

Veniturile totale in valoare de 34.247.310 lei, in structura, cuprind veniturile din exploatare in valoare de 31.589.680 lei, care detin o pondere 92,24% in veniturile totale si veniturile financiare in valoare de 2.657.630 lei care detin o pondere de 7,76% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare in valoare de 31.589.680 lei, sunt programate pentru anul 2024 avand in vedere veniturile proprii din rovineta estimate a fi realizate pentru perioada ianuarie –  decembrie 2024, numarul de personal angajat pana la sfarsitul lunii decembrie 2023, precum si cel estimat a fi angajat in etapa a doua de recrutare (51 posturi) si respectiv a treia (27 de posturi), rezultand un total de 86 de persoane la finele anului 2024.

CNIR incaseaza lunar de la CNAIR un procent de maximum 15% din valoarea rezultata din diferenta dintre veniturile din tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania inregistrate de CNAIR in luna precedenta, lunar, in conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri neta», din balanta de verificare, si cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la aceasta diferenta adaugandu-se TVA.

CNAIR vireaza lunar sumele prevazute mai sus pana la ultima zi din luna in curs pentru luna precedenta in contul indicat de CNIR.

CNIR comunica in scris, catre C.N.A.I.R. lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta numarul de angajati cu contract individual de munca inregistrat in sistemul electronic Revisal.

C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar, pana la data de 27 a fiecarei luni pentru luna precedenta, cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat in contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de catre C.N.I.R.

Veniturile financiare in valoare de 2.657.630 lei, in procent de 7,76% din veniturile totale, reprezinta dobanzile calculate la depozitele constituite in banca din capitalul social varsat.

Cheltuielile totale, in valoare de 23.401.900 lei, sunt fundamentate in functie de activitatile  concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a calcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

In structura, cheltuielile totale, in valoare de 23.401.900 lei, cuprind cheltuielile de exploatare in valoare de 23.401.900 lei, care au o pondere de 100% in cheltuielile totale.

Cheltuielile de exploatare in valoare de 23.401.900 lei, in structura cuprind: cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 8.258.450 lei, detin o pondere de 35,29%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 4.000 lei, detine o pondere de 0,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 14.319.640 lei, detine o pondere de 61,19%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 819.820 lei detine o pondere de 3,50%.

Cheltuielile cu personalul, sunt programate in anul 2024, la valoarea de 14.319.640 lei, cuprinzand cheltuielile de natura salariala in valoare de 12.182.760 lei, cheltuielile aferente contractului de mandat in valoare de 1.830.770 lei si cheltuielile cu contributiile datorate de companie in valoare de 306.110 lei.

Compania nu a avut bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin ordin comun in anul 2023 conform prevederilor art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile de natura salariala sunt in valoare de 12.182.760 lei si cuprind cheltuielile cu salariile in valoare de 11.774.030 lei si cheltuielile cu bonusurile in valoare de 408.730 lei pentru anul 2024, estimate in crestere fata de nivelul preliminat/realizat al acestora in anul 2023, fiind respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024 si nivelul indicatorilor economici de performanta ai proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Au fost fundamentate pornind de la un numar de 8 salariati – personal la finele anului 2023 angajati in etapa 1 de recrutare, in medie 5 salariati numar mediu, rotunjit, prevazut pentru o perioada de 4,5 luni din anul 2023 (august-decembrie 2023), iar pentru anul 2024 un numar de personal de 86 persoane prognozat la finele anului 2024 (plus 51 de angajati in etapa 2 de recrutare si respectiv 27 de angajati in etapa 3 de recrutare), rezultand un numar mediu de salariati in anul 2024 de 57 salariati.

Cheltuielile cu bonusurile in valoare de 408.730 lei pentru anul 2024 cuprind:

  • 45.600 lei cheltuieli sociale;
  • 262.080 lei tichete de masa, conform prevederilor art. XL din legea nr.296/2023 si OUG nr. 31/2024;
  • 76.800 lei tichete de vacanta conform prevederilor art. XL, alin. (2) din legea nr.296/2023 si OUG nr. 31/2024;
  • 24.250 lei alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 1.830.770 lei, sunt fundamentate in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) pentru directoratvaloarea este de 937.880 lei, directorii fiind numiti pe selectie incepand cu luna martie pana la data de 14.02.2027, corelat cu mandatele membrilor Consiliului de Administratie:

  • Director General: valoarea bruta conform contract mandat incheiat pe perioada provizorie (21.368 lei x 2 luni+13.228 lei x 1 luna) + valoare bruta contract incheiat pe selectie incepand cu 26.03.2024 (9.388 lei x 1 luna +49.288 lei x 9 luni) si
  • Director financiar: valoare bruta contract incheiat pe selectie incepand cu 18.03.2024 (21.555 lei x 1 luna +45.265 lei x 9 luni);

b) pentru consiliul de administratie – valoarea este de 892.890 lei, membrii fiind numiti de la data de 14.02.2023 pana la 14.02.2027 (8.591 lei x 6 membri x 3 luni+3.436 lei un membru martie + 8.591 lei x 7 membri x 3 luni + 13.200 lei x 7 membri x 6 luni)

Pana in prezent a fost elaborata doar componenta de administrare, componenta de management nu a fost intocmita intrucat directorii sunt numiti pe selectie incepand cu luna martie 2024, urmand a fi elaborata in termenul legal in vigoare conform art. 36, alin.(1) din OUG nr. 109/2011, in termen de 60 de zile de la numire, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului”, se precizeaza in document.

Astfel, in lipsa componentei de management, care este obligatorie, la momentul actual nu a fost elaborat inca planul de administrare si nici calendarul privind implementarea planului de administrare in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari. 

Indicatorul “Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator” sunt in valoare de 306.110 lei.

Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 819.820 lei, cuprinde cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale precum si alte cheltuieli cu provizioanele.

 

Articolul precedentNOI CONTRACTE PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR – Aproape 45 de km de drumuri judetene din Cluj vor fi reabilitate
Articolul următorUN DRUM JUDETEAN DINTRE SATU MARE SI MARAMURES VA FI MODERNIZAT – Modernizarea drumului judetean DJ 193 Satu Mare-Borlesti-limita cu judetul Maramures, de 40 de km, va costa peste 40 de milioane de euro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.