METROUL NU E PROFITABIL – Metrorex estimeaza pierderi de 352,1 milioane lei in acest an. Un salariat castiga in medie 13.869 lei pe luna

Metrorex estimeaza venituri totale de 2,39 miliarde lei si pierderi de 352,1 milioane lei in acest an. Cheltuielile totale sunt stabilite mai mari decat veniturile, si anume de 2,74 miliarde lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al  Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex SA, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

In anul 2024, se preconizeaza o crestere a numarului de calatori cu 33.216.793 calatori (de la un numar de 142,78 milioane calatori realizat pe anul 2023 la un numar de 176 milioane calatori, programat pe anul 2024).

Rezultatul brut (pierdere) a fost estimat pentru anul 2024 dezechilibrat, respectiv pierdere in valoare de 352.107.590 lei, in crestere cu 232,82%. Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” SA urmareste intreprinderea demersurilor necesare pe parcursul executiei bugetare, astfel incat la sfarsitul anului 2024 sa diminueze pierderea prevazuta”, se precizeaza in documentul consultat de ”Lumea Infrastructurii”.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2024, in valoare de 777,5 milioane lei, sunt estimate in crestere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261,52 milioane lei, fata de cele realizate la data de 31.12.2023 si vor fi asigurate din:

–  surse proprii, in valoare de 47.719.000 lei, respectiv din amortizarea mijloacelor fixe;

–  alocatii de la buget pentru investitii in valoare de 729.786.000 lei (din care 357.390.000 lei pe titlul 65 si 300 milioane lei pe titlul 61) si sunt in crestere cu 43,85% fata de nivelul realizat in anul 2023.

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2024, in valoare de 777.505.000 lei, sunt estimate pentru anul 2024, in crestere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522.960 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2023, din care investitii in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului vor fi efectuate pentru:

  • Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor, inclusiv statia, galeria de legatura Valea Ialomitei – obiectiv de investitii in continuare, pusa in functiune cu calatori in luna septembrie 2020.

Total alocat: 72.162.000 lei, din care: Total alocat titlul 55: 58,5 milioane lei; Total alocat titlul 51: 13,66 milioane lei

  • Magistrala 6 – Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni

Total alocat : 657.624.000 lei, din care: Titlul 65: 357,39 milioane lei; Titlul 61: 300 milioane lei; Titlul 51: 234.000 lei.

Creantele restante, in valoare de 31,4 milioane lei, sunt estimate in scadere cu 20,20% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Numarul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 5.211 salariati, mentinut la nivelul numarului de personal realizat la finele anului 2023 si este in scadere cu 650 posturi fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 448/2023.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023,  in valoare de 13.869,85 lei/salariat, este in crestere cu 8,52% fata de cel preliminat/realizat in anul 2023.

Veniturile totale, in valoare de 2.397.728.120 lei, sunt estimate in crestere in anul 2024 fata de cele realizate/preliminate in anul 2023, cu 71,31%, respectiv cu suma de 998.059.780 lei, de la 1.399.668.340 lei (anul 2023) la 2.397.728.120 lei (anul 2024).

In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,99%, iar veniturile financiare detin o pondere de 0,01% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare, in valoare de 2.397.673.120 lei, sunt in crestere cu 71,33%, respectiv cu suma de 998.257.610 lei, fata de cele realizate la data de 31.12.2023, in principal ca urmare a inregistrarii sumei de 1.122.267.960 lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare” pozitia bugetara ”venituri din subventii pentru investitii”, reprezentand valoarea obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi introduse in patrimoniul public in anul 2024.

Veniturile din subventii, in valoare de 727,2 milioane lei, sunt in scadere cu 9,92%, respectiv cu suma de 80,07 milioane lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cuantumul subventiei de la bugetul de stat, alocata societatii in anul 2024, prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023,  este in valoare de 727,2 milioane lei, dupa retinerea procentului de 10% si reprezinta 67,38% din necesarul fundamentat.

Veniturile din productia vanduta se estimeaza ca vor creste cu 37,02%, respectiv cu suma de 107.021.390 lei, de la 289.095.700 lei (anul 2023) la 396.117.090 lei (anul 2024).

Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport calatori cu metroul), in valoare de 362.560.000 lei, sunt programate in anul 2024, in crestere cu 42% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 107.242.280 lei.

Alte venituri din exploatare, in valoare de 1.274.356.030 lei, sunt estimate in crestere cu suma de 971.307.220 lei, de la 303.048.810 lei (anul 2023)  la 1.274.356.030 lei (anul 2024), avand in vedere urmatoarele:

– cresterea cu suma de 992.236.730 lei, a veniturilor din subventii pentru investitii, estimate in anul 2024 in valoare de 1.122.267.960 lei, pozitie bugetara care are urmatoarele componente: veniturile constituite (in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate) la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe puse in functiune, ce au ca sursa de finantare alocatii de la bugetul de stat si/sau credite externe garantate de stat, in valoare 123.600.620 lei; veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital, reprezentand valoarea obiectivelor de investitii care vor fi puse in functiune in anul 2024 si care se vor inscrie in patrimoniul public, conform Deciziei Curtii de Conturi, in valoare de 998.667.340 lei, ca urmare a finalizarii receptiilor finale la obiectivul Magistrala 5 si a obiectivului „Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere” in vederea inregistrarii in contabilitate a bunurilor de natura domeniului public.

– cresterea cu 93,85%, respectiv cu suma de 71.173.490 lei a altor venituri, estimate la valoarea de 147.008.070 lei, in principal ca urmare a modificarilor legislative privind acordarea de reduceri si gratuitati unor categorii sociale;

– reducerea altor venituri din exploatare din amenzi si penalitati.

Cheltuielile totale in valoare de 2.749.835.710 lei, in anul 2024 sunt estimate in crestere cu 82,66% fata de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 1.244.371.380 lei, de la suma de 1.505.464.330 lei (anul 2023) la suma de 2.749.835.710 lei (anul 2024).

Tinand seama de introducerea sumei de 998.667.340 lei la capitolul ”Alte cheltuieli de exploatare – cheltuieli privind activele imobilizate”, aceste cheltuieli reprezinta valoarea obiectivelor de investitii care au fost puse in functiune si care se vor inscrie in patrimoniul public in anul 2024, conform Deciziei Curtii de Conturi.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 2.749.835.710 lei, cheltuielile de exploatare in valoare de 2.749.815.710 lei, detin o pondere de aproximativ 100%.

Cheltuielile din exploatare, in valoare de 2.749.815.710 lei, sunt programate in anul 2024 in crestere cu 82,66% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, in valoare de in valoare de 981.753.840 lei, sunt estimate in anul 2024, in crestere cu suma de 103.501.020 lei fata cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat prin HG nr. 448/17.05.2023, respectiv de la 878.252.820 lei (anul 2023) la 981.753.840 lei (anul 2024).

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, societatea respectata prevederile Legii nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, respectiv art.73, alin.(1) lit e), alin. (3), (4) si (5) coroborate cu prevederile art. XIII, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Cheltuielile de natura salariala sunt mai mari cu suma de 93.440.180 lei fata cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat prin HG nr. 448/17.05.2023, in crestere cu 11,68%, de la 799.872.230 lei (anul 2023) la 893.312.410 lei (anul 2024).

In fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pe anul 2024, Metrorex a luat in calcul si urmareste respectarea cumulativa a prevederilor art. XIII, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

  • cresterea cheltuielilor de natura salariala in valoare de 93.440.180 lei in anul 2024 fata de anul 2023, respectiv de la 799.872.230 lei (anul 2023) la valoarea de 893.312.410 lei (anul 2024), a fost determinata urmare a mentinerii drepturilor de natura salariala ale personalului aflate in plata la data de 31.12.2023;
  • Metrorex are intocmit planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, care contine masuri concrete si cuantificabile de reducere a pierderilor si platilor restante si termenele de realizare a acestora;
  • nu programeaza in anul 2024 cresterea numarului de personal fata de cel realizat in anul 2023;
  • nu programeaza si nu acorda in anul 2024, premii, prime, bonusuri si alte drepturi de natura salariala similare, cu exceptia celor aprobate conform prevederilor cap. III, sectiunea a 2-a Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici, din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare, pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei, pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. V din OUG nr. 31/28.03.2024, precum si a Memorandumului cu tema: Exceptarea CFR SA, a societatii CFR Calatori, a societatii CFR Marfa si a companiei Metrorex de la prevederile art. XL si XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 noiembrie 2023;
  • Metrorex SA nu va majora/indexa si nu prevede in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, alte mecanisme de crestere salariala in cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentand salarii aflate in plata la data de 31.12.2023.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in anul 2024, cu suma de 93.440.180 lei, se datoreaza:

–  majorarii cheltuielilor cu salariile cu suma de 96.360.480 lei in anul 2024 fata de cheltuielile cu salariile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 448/17.05.2023, majorare aferenta reintregirii acestora pentru o perioada de 10 luni in anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale, incepand cu luna noiembrie 2023, in baza hotararii Consiliului de Administratie al Metrorex nr. 2/07.09.2023;

–  diminuarii valorii bonusurilor programate pentru anul 2024 fata de valoarea aprobata pentru anul 2023 prin HG nr. 448/2023, cu suma de 2.920.300 lei.

Valoarea cheltuielilor de natura salariala preliminate/realizate in anul 2023, in suma de 778.215.090 lei, nu depaseste valoarea cheltuielilor de natura salariala de 799.872.230 lei, aprobata prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 448/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt programate conform prevederilor art. 37 si 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la valoarea de  1.016.700 lei, dupa cum urmeaza:

  • indemnizatia directorului general precum si cea a directorului financiar, numiti prin contract de mandat si acte aditionale, prin selectie, pe o durata de 3 ani si 5 luni, incepand cu data de 01.10.2023 pana la data de 09.02.2027, este in suma totala de 696.000 lei, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • indemnizatia membrilor consiliului de administratie, numiti prin contract de mandat prin selectie, pe o durata de 4 ani, incepand cu 10.02.2023 si pana pe data de 09.02.2027, este in suma totala de 320.700 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul categoriei “Alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 1.148.214.850 lei, cheltuielile privind activele imobilizate, au o pondere de 86,98%. Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea de 998.667.340 lei si reprezinta valoarea obiectivelor de investitii Magistrala 5 si a proiectului pentru accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere care se vor inregistra in patrimoniul public al statului,  la finele anului 2024, cu ocazia receptiei.

Articolul precedentINVESTITII LA CEL MAI MARE AEROPORT AL TARII – O noua parcare auto se construieste la Aeroportul Otopeni
Articolul următorPORTUL CONSTANTA, PERFORMANTA SUB POTENTIAL – Romania nu are o strategie coerenta de dezvoltare a transporturilor navale. Recomandarile Curtii de Conturi, in urma controalelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.