PIERDERI DE CINCI ORI MAI MARI – CFR Calatori estimeaza pierderi de cinci ori mai mari in acest an, de peste 1 miliard de lei

CFR Calatori estimeaza pierderi uriase in acest an, de 1,026 miliarde lei, la venituri totale de 2,75 miliarde lei. Diferenta se datoreaza cheltuielilor totale de 3,77 miliarde lei, care nu pot fi acoperite de veniturile preconizate.

Rezultatul negativ bugetat in acest an este mai mare decat cel realizat la data de in anul 2023 cu 464%, respectiv cu suma de 844,09 milioane lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Cauzele estimarii unei pierderi in anul 2024, in valoare de 1.026.000.000 lei, mai mare decat cea preliminata/realizata la data de 31.12.2023 cu 464,02%, respectiv cu suma de 844.092.370 lei, sunt urmatoarele:

  • diminuarea veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori conform prevederilor legale, in anul 2024 cu 29,66%, respectiv cu suma de 468.351.390 lei, fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023. Valoarea compensatiei pentru transportul feroviar de calatori, alocata in anul 2024, in valoare de 1.110.724.310 lei, acopera doar 47% din compensatia totala necesara prestarii acestui serviciu de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA.
  • cresterea cheltuielilor de personal cu 35,85%, respectiv cu suma de 474.974.880 lei, in special urmarea aplicarii cresterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 7,07%, respectiv cu suma de 63.730.990 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 pe fondul cresterii preturilor unitare si aplicarii prevederilor legale in vigoare”, se precizeaza in document.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2024, in valoare de 665.000.000 lei, sunt programate in crestere cu 423,53%, respectiv cu suma de 537.978.200 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2023.

Sursele de investitii pentru anul 2024 vor fi asigurate din surse proprii, amortizare si din alte surse, respectiv proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR.

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2024 in valoare de 665.000.000 lei sunt estimate in crestere cu 423,53%, programate la nivelul surselor de finantare.

Cheltuielile pentru investitii in anul 2024 sunt programate pentru realizarea reparatiilor capitale si modernizari planificate la materialul rulant care vor majora valoarea de intrare a acestuia si pentru realizarea altor investitii noi.

Numarul de personal programat la finele anului 2024 este de 11.054 persoane, in scadere cu 960 fata de numarul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 1115/2023 si in crestere cu 210 persoane fata de cel preliminat/realizat la finele anului 2023 cu respectarea prevederilor art. XXXII din Legea nr. 296/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, in valoare de 12.987,31 lei/salariat, este programat in crestere cu 35,64% fata de cel realizat in anul 2023, cu respectarea  prevederilor art. XIII alin. (3) din OUG nr. 31/28.03.2024;

Veniturile totale in valoare de 2.752.524.000 lei sunt programate in scadere in anul 2024 fata de cele realizate in anul 2023 cu 6,68%, respectiv cu suma de 196.876.290 lei. In structura, veniturile din exploatare in valoare de 2.752.024.000 lei detin o pondere 99,98% iar veniturile financiare in valoare de 500.000 lei detin o pondere de 0,02% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare, in valoare de 2.752.024.000 lei, sunt programate in scadere cu 6,68% fata de cele realizate la 31.12.2023, respectiv cu suma de 196.993.670 lei.

Cifra de afaceri, in valoare de 1.471.800.000 lei, este programata in crestere cu 22,28%, respectiv cu suma de 268.170.480 lei fata de cea realizata la data de 31.12.2023 si reprezinta 53,48% din totalul veniturilor de exploatare.

Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de calatori, vor creste cu 22,06% in anul 2024, cu suma de 267.882.590 lei, urmare a cresterii volumului de activitate, a majorarii de tarife cu 8% incepand cu luna noiembrie 2023 precum si a majorarii in anul 2023 a gratuitatilor acordate studentilor la calatoria pe calea ferata, conform Legii nr. 199/2023.

Compensatia alocata societatii CFR Calatori prin Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, pentru transportul feroviar public de calatori, respectiv Actul Aditional nr. 4/28.02.2024 la C.S.P. 2022-2032 este in valoare de 1,11 miliarde lei, la care se adauga suma de 2.000 lei (care reprezinta compensatie pe activitati, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni), rezultand o compensatie totala in valoare de 1,11 miliarde lei, cu o pondere de 40,36% in totalul veniturilor din exploatare.

Valoarea compensatiei pentru transportul feroviar de calatori de 1.110.724.310 lei, in scadere fata de nivelul preliminat/realizat in anul 2023 cu 29,66% si acopera doar 47% din compensatia totala necesara, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 dezechilibrat cu o pierdere in valoare de 1.026.000.000 lei, in crestere cu 464,02% fata de cea preliminata/realizata la data de 31.12.2023.

Indicatorul ”Alte venituri din exploatare” in valoare de 169.497.700 lei, este programat in anul 2024 in crestere cu 2,41%, respectiv cu suma de 3.987.240 lei fata de realizatul anului 2023 si are o pondere de 6,16% in totalul veniturilor din exploatare. In cadrul categoriei ”Alte venituri din exploatare” in valoare de 169.497.700 lei, veniturile din  subventii pentru investitii in valoare de 155 milioane lei, sunt programate in scadere cu 0,55%, respectiv cu suma de 850.400 lei fata de cele preliminate/realizate in anul 2023.

Cheltuielile totale, in valoare de 3.778.524.000 lei, sunt fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, in limita surselor legale, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale in valoare de 3.778.524.000 lei sunt programate in crestere cu 20,67%, respectiv cu suma de 647.216.080 lei fata de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2023.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 3.778.524.000 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 3.744.524.000 lei detin o pondere 99,10%, iar cheltuielile financiare in valoare de 34 milioane lei detin o pondere de 0,90%.

Cheltuielile cu bunuri si servicii, in valoare de 965.624.000 lei, sunt programate in anul 2024 in crestere cu 7,07%, respectiv cu suma de 63.730.990 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Din aceasta categorie, fac parte urmatoarele tipuri de cheltuieli:

– cheltuielile privind stocurile, in valoare de 574.827.000 lei, sunt programate in crestere in anul 2024 cu 4,66%, respectiv cu suma de 25.584.190 lei si au o pondere de 59,52% in total cheltuieli cu bunuri si servicii;

– cheltuielile privind serviciile executate de terti, in valoare de 250.400.000 lei, au o pondere de 25,94% in total cheltuieli cu bunuri si servicii. Includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile prognozate la valoarea de 241.300.000 lei la materialul rulant motor, cheltuieli conform acordurilor aflate in derulare pentru prestarea de revizii si reparatii planificate la vagoanele de calatori si similare, in crestere cu 10,12% fata de nivelul preliminat/realizat in anul precedent.

– cheltuielile cu alte servicii executate de terti, in valoare de 140.397.000 lei, cu o pondere de 14,54% in total cheltuieli cu bunuri si servicii, sunt programate in crestere cu 12,66%, respectiv cu suma de 15.780.700 lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte assimilate, in valoare de 16 milioane lei, sunt programate in anul 2024 in crestere cu 0,56%, respectiv cu suma de 89.140 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, in valoare de in valoare de 1.799.900.000 lei, sunt estimate in anul 2024, in crestere cu suma de 374.022.000 lei fata cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat prin HG nr. 1115/2023, respectiv de la 1.425.878.000 lei (anul 2023) la 1.799.900.000 lei (anul 2024).

Cheltuielile de natura salariala sunt mai mari cu suma de 359.894.000 lei fata cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat prin HG nr. 1115/2023, in crestere cu 26,56%, de la 1,355 miliarde lei (anul 2023) la 1,715 miliarde lei (anul 2024).

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in valoare de 359.894.000 lei in anul 2024 fata de anul 2023, respectiv de la 1.355.106.000 lei (anul 2023) la valoarea de 1.715.000.000 lei (anul 2024), este determinata urmare a mentinerii drepturilor de natura salariala ale personalului aflate in plata la data de 31.12.2023.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in anul 2024, cu suma de 359.894.000 lei, se datoreaza:

–  majorarii cheltuielilor cu salariile cu suma de 384.453.000 lei in anul 2024 fata de cheltuielile cu salariile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 1115/2023, majorare aferenta reintregirii acestora pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023 conform legii nr. 195/2020 privind statutul feroviarului, cu modificarile si completarile ulterioare.

–  diminuarii valorii bonusurilor programate pentru anul 2024 fata de valoarea aprobata pentru anul 2023 prin HG nr. 1115/2023, cu suma de 24.559.000 lei, cu respectarea prevederilor cap. III, sectiunea a 2-a “Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung”, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei pentru societatea Metrorex SA: Memorandumul cu tema: Exceptarea CFR SA, a societatii CFR Calatori, a societatii CFR Marfa si a societatii Metrorex SA de la prevederile art. XL si XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 noiembrie 2023 si respectiv ordonantei de urgenta a Guvernului nr.31/28.03.2024.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete stabilite conform prevederilor art. 37 si 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt programate pentru anul 2024 la valoarea de 1,5 milioane lei, dupa cum urmeaza:

  • indemnizatia directorului general precum si cea a directorului financiar, numiti prin contract de mandat si acte aditionale prin selectie incepand cu data de 23.10.2023 este in suma totala de 889.000 lei, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • indemnizatia membrilor consiliului de administratie, numiti prin contract de mandat prin selectie pe o durata de 4 ani incepand cu 13.02.2023 este in suma totala de 540.000 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • cheltuieli aferente AGA si cenzori programate in valoare de 71.000 lei.

Platile restante sunt estimate in scadere cu 20% in anul 2024, respectiv la valoarea de 86,9 milioane lei, in functie de alocarea compensatiei la nivelul necesarului.

Creantele restante, in valoare de 100 milioane lei, sunt programate in scadere cu 10,92%, cu suma de 12,26 milioane lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Articolul precedentAUTOSTRADA SIBIU-PITESTI – Stadiul lucrarilor la Sectiunea 5 a depasit 67%. Lotul Curtea de Arges – Pitesti ar putea fi dat in trafic pana la finalul acestui an
Articolul următorUN NOU DRUM EXPRES APARE IN ROMANIA – Autoritatile locale lanseaza licitatia pentru studiul de fezabilitate aferent Drumului Expres Jibou – Romanasi. Noul drum va avea peste 20 de km

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.