CFR, TOT PE PIERDERI – CFR estimeaza pierderi de peste 598 milioane lei in 2024. Salariile angajatilor cresc in medie cu 36%, la 11.462 de lei

CFR SA ar putea incheia in acest an cu pierderi de peste 598 milioane lei. Compania estimeaza venituri totale de 6,27 miliarde lei in acest an, cu peste 62% mai mari fata de anul 2022, la cheltuieli totale de 6,87 miliarde lei, dupa cum arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Rezultatul brut programat pentru anul 2024 este negativ – pierdere, in valoare de  598.151.940 lei, in scadere cu 0,04% fata de pierderea preliminata/realizata in anul 2023”, arata documentul consultat de ”Lumea infrastructurii”.

Principalele cauze ale estimarii unei pierderi la sfarsitul anului 2024 la valoare de 598.151.940 lei sunt urmatoarele:

 • veniturile din transferuri pentru intretinerea si functionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice sunt alocate in anul 2024 in procent de 66,89% fata de necesarul real de finantare;
 • transferurile pentru reparatii curente la infrastructura feroviara publica sunt in procent de 21,21% fata de necesar;
 • cresterea cheltuielilor de personal cu 32,97%, respectiv cu suma de 890.436.940 lei, fata de suma aprobata conform HG nr. 1114/2023, urmarea aplicarii cresterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar si cu 37,46% fata de nivelul preliminat/realizat in anul 2023.

Numarul de personal programat la finele anului 2024 este de 25.397 salariati, in scadere cu 144 de salariati fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 1114/2023 si mentinut la nivelul preliminat/realizat la finele anului 2023.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, in valoare de 11.462,51 lei/salariat, este programat in anul 2024 in crestere cu 36,38% fata de cel preliminat/realizat in anul 2023.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2024, in valoare de 5.804.049.920 lei, sunt programate in crestere cu 93,95%, respectiv cu suma de 2.811.437.380 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Sursele de investitii pentru anul 2024 vor fi asigurate din:

 • surse proprii in valoare de 687.920 lei;
 • alocatii de la buget pentru investitii in valoare de 180 milioane lei;
 • alte surse – buget de stat si fonduri externe nerambursabile in valoare de 486.362.000 lei, din care:
 • proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile in valoare de 1.041.800.000 lei;
 • proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara aferenta Programului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 3.393.443.000 lei.

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2024, in valoare de 5.804.049.920 lei, sunt estimate in crestere cu 93,95%, respectiv cu suma de 2.811.559.620 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile pentru investitii in anul 2024 cuprind cheltuieli pentru investitii in curs, in valoare de 5.591.311.920 lei, cheltuieli efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari, reparatii capitale), in valoare de 173.700.000 lei si rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, in valoare de 39.038.000 lei.

Veniturile totale in valoare de 6.279.980.500 lei sunt programate in crestere in anul 2024 fata de cele realizate in anul 2023 cu 62,24%, respectiv cu suma de 2.409.271.970 lei.

In structura, veniturile din exploatare in valoare de 6.169.280.140 lei detin o pondere 98,24% iar veniturile financiare in valoare de 110.700.360 lei detin o pondere de  1,76% in veniturile totale. 

Veniturile din exploatare, in valoare de 6.169.280.140 lei, sunt programate in crestere cu 64,08% fata de cele realizate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 2.409.298.330 lei.

Cifra de afaceri, in valoare de 1.245.778.580 lei, este programata in crestere in anul 2024 cu 13,34%, respectiv cu suma de 146.611.700 lei fata de cea realizata la data de 31.12.2023 si reprezinta 20,19% din totalul veniturilor de exploatare.

Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) este principalul venit obtinut de companie in urma punerii infrastructurii feroviare, in mod nediscriminatoriu, la dispozitia tuturor operatorilor de transport feroviar de marfa si calatori, in baza contractelor de acces.

Programarea acestui element de venit s-a realizat in baza solicitarilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de calatori si al volumului estimat al traficului feroviar, care urmeaza sa fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfa in anul 2024.

Valoarea programata pentru anul 2024 este de 1,054 miliarde lei, mai mare cu 16,53% decat cea realizata la data de 31.12.2023, si reprezinta 17,08% din totalul veniturilor de exploatare.

Veniturile din subventii si transferuri de exploatare, aferente cifrei de afaceri nete, in valoare de 3.199.483.000 lei, reprezinta contributia bugetului statului la finantarea cheltuielilor pentru intretinerea, functionarea si exploatarea infrastructurii feroviare publice, aflata in proprietatea statului si in administrarea companiei, conform  prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare.

Veniturile din transferurile pentru intretinerea si functionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice in anul 2024 sunt in crestere cu 62,40% fata de nivelul preliminat/realizat in anul 2023, respectiv in valoare de 3.199.483.000 lei si au o pondere de 51,86% in totalul veniturilor de exploatare si se utilizeaza cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, asigurarea cheltuielilor stabilite de lege aferente activitatii de intretinere si functionare a infrastructurii feroviare publice si asigurarea cheltuielilor stabilite prin contractele de prestari servicii.

Transferurile pentru reparatii curente la infrastructura feroviara publica, in valoare de 47.727.000 lei, sunt in scadere cu 9,93% fata de nivelul preliminat/realizat in anul 2023, iar transferurile pentru finantarea obiectivelor din programul de pregatire a teritoriului, in valoare de 877.000 lei sunt in scadere cu 4,24% fata de nivelul realizat in anul 2023.

Cheltuielile totale in valoare de 6.878.132.440 lei sunt fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, in limita surselor legale, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale in valoare de 6.878.132.440 lei, sunt programate in crestere cu 53,90%, respectiv cu suma de 2.409.014.880 lei fata de cheltuielile totale preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile de exploatare in valoare de 6.762.912.440 lei sunt programate in crestere cu 54,63%, respectiv cu suma de 2.389.281.370 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

In total cheltuieli din exploatare in valoare de 6.762.912.440 lei, cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 1,74 miliarde lei detin o pondere de 25,74%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 213.682.920 lei detine o pondere de 3,16%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 3.591.067.270 lei, detine o pondere de 53,10% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 1.217.446.530 lei detine o pondere de 18%.

Cheltuielile cu personalul, in valoare de 3.591.067.270 lei, sunt programate in crestere in anul 2024 cu 32,97%, respectiv cu suma de 890.436.940 lei, fata de valoarea aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 1114/16.11.2023, respectiv de la 2.700.630.330 lei (anul 2023) la 3.591.067.270 lei (anul 2024).

Cheltuielile de natura salariala sunt mai mari cu suma de 864.807.130 lei fata cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri si cheltuieli, in crestere cu 33,16%, de la 2,6 miliarde lei (anul 2023) la 3,47 miliarde lei (anul 2024).

In fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pe anul 2024, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA ia in calcul si urmareste respectarea cumulativa a prevederilor art. XIII, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

 • cresterea cheltuielilor de natura salariala in valoare de 864.807.130 lei in anul 2024 fata de anul 2023, respectiv de la 2.607.824.980 lei (anul 2023) la valoarea de 3.472.632.110 lei (anul 2024), este estimata urmare a mentinerii drepturilor de natura salariala ale personalului aflate in plata la data de 31.12.2023;
 • Compania Nationala de Cai Ferate CFR are intocmit planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara;
 • nu programeaza in anul 2024 cresterea numarului de personal fata de cel realizat in anul 2023;
 • nu programeaza si nu acorda in anul 2024, premii, prime, bonusuri si alte drepturi de natura salariala similare, cu exceptia celor aprobate conform prevederilor cap. III, sectiunea a 2-a Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici, din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare, pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei, pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. V din OUG nr. 31/28.03.2024 si a Memorandumului cu tema: Exceptarea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” S.A. a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” S.A., a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” S.A. si a Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL si XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 noiembrie 2023;
 • compania nu va majora/indexa si nu prevede in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, alte mecanisme de crestere salariala in cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentand salarii aflate in plata la data de 31.12.2023.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in anul 2024, cu suma de 864.807.130 lei, se datoreaza:

–  majorarii cheltuielilor cu salariile cu suma de 893.489.510 lei in anul 2024 fata de cheltuielile cu salariile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 1114/16.11.2023, majorare aferenta reintregirii acestora, in anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale, in anul 2023, conform art. 73, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 421/28.12.2023, aferente aplicarii Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare si art. XIII, alin. (1) din OUG nr. 31/28.03.2024;

–  diminuarii valorii bonusurilor programate pentru anul 2024, cu suma de 28.682.380 lei, fata de valoarea aprobata pentru anul 2023 prin HG nr. 1114/2023, la tichete de masa, cu respectarea prevederilor cap. III, sectiunea a 2-a “Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung”, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 31/28.03.2024, coroborate cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei pentru societatea Metrorex: Memorandumul cu tema: Exceptarea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” S.A., a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” S.A., a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” S.A. si a Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” S.A. de la prevederile art. XL si XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 noiembrie 2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 2.637.380 lei, sunt stabilite astfel :

 • pentru directorat – valoarea este de 1.006.440 lei, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.630.940 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Platile restante, in valoare de 100 milioane lei, sunt estimate in crestere cu suma de 90.985.320 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2023, principalele cauze fiind:

 • neincasarea creantelor restante de la CFR Marfa S.A. si CFR Calatori pana la

finalul anului 2024. La data de 31.12.2023, compania inregistreaza creante restante in valoare de 1.130.244.140 lei, datorate de operatorii de transport feroviar de marfa si calatori, cu capital de stat si privat, din care: CFR Marfa SA (85,28%) suma de 963.902.330 lei  si  CFR Calatori (9,58%) suma de 108.304.630 lei.

In anul 2024, ,CFR Marfa SA continua procedura concordatului preventiv, procedura omologata de Tribunalul Bucuresti in 12 martie 2020, fapt ce conduce la imprevizibilitatea estimarii valorii creantelor care se vor incasa de la aceasta societate.

 • alocarea insuficienta de la bugetul statului, a sumelor necesare intretinerii si

exploatarii infrastructurii feroviare publice in raport cu necesarul de finantare.

– rezultatul brut negativ (pierdere) in valoare de 598.151.940 lei, programat in anul 2024, este in scadere cu 0,04% fata de cel realizat la data de 31.12.2023.

– indicele de crestere a veniturilor totale, programate pentru anul 2024, fata de cele realizate la data de 31.12.2023 este de 62,24%, iar indicele de crestere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2024 fata de cele realizate la data de 31.12.2023 este de 53,90%.

 

Articolul precedentAUTOSTRADA SIBIU-PITESTI – A fost forat primul kilometru de tunel pe A1 Sibiu-Pitesti. VIDEO
Articolul următorRELANSAREA AEROPORTULUL TUZLA – Peste 100 milioane lei au fost investiti pentru modernizarea Aeroportului International Alexandru Podgoreanu din Tuzla. Noul aeroport beneficiaza de o infrastructura moderna, transformandu-se intr-un centru de inovatie si progres pentru aviatia generala si regionala

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.