CFR VA AVEA PIERDERI URIASE SI IN ACEST AN – CFR pregateste investitii de 3,43 miliarde lei in calea ferata si estimeaza pierderi de aproape 1 miliard de lei

CFR estimeaza venituri totale de 5,28 miliarde lei in acest an si pierderi de 955,43 milioane lei, dupa cum arata proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ – pierdere, in valoare de  955.436.440 lei. Estimarea unei pierderi in anul 2023 in valoare de 955.436.440 lei, mai mare decat cea realizata la data de 31.12.2022 cu 909,67%, respectiv cu suma de 860.807.540 lei sunt urmatoarele:

 • diminuarea veniturilor din transferuri pentru intretinerea infrastructurii feroviare cu 14,12%, respectiv cu suma de 265.689.300 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022;
 • cresterea cheltuielilor de personal cu 32,49%, respectiv cu suma de 656.782.460 lei, in special urmarea aplicarii cresterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar incepand cu data de 01.07.2023;
 • cresterea cheltuielilor cu stocurile (energia, apa si combustibilul) cu 24,06%,

respectiv cu suma de 82.724.830 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022 pe fondul cresterii preturilor unitare si aplicarii prevederilor legale in vigoare;

 • cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti cu 19,22%, respectiv cu suma de 54.837.000 lei”, arata documentul.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 3.434.315.610 lei, au fost programate in crestere cu 51,05%, respectiv cu suma de 1.160.731.420 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 6.576,83 lei/salariat, a fost programat in crestere cu 0,85% fata de cel realizat in anul 2022.

Numarul de personal programat la finele anului 2023 este de 25.541 salariati, in scadere cu 72 de salariati fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin  HG nr. 1278/2022.

Platile restante, in valoare de 310.000.000 lei, au fost programate in crestere cu suma de 293.659.640 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022. Aceste plati restante sunt cauzate de neincasarea creantelor restante de la CFR Marfa SA si CFR Calatori pana la finalul anului 2023. La data de 31.12.2022, compania a inregistrat creante restante in valoare de 1.473.345.430 lei, din care: CFR Marfa SA (69,57%) suma de 1.024.943.840 lei si CFR Calatori (7,42%) suma de 109.384.070 lei.

In anul 2023, CFR Marfa SA continua procedura concordatului preventiv, procedura omologata de Tribunalul Bucuresti in 12 martie 2020, fapt ce a determinat la imposibilitatea estimarii valorii creantelor care se vor incasa de la aceasta societate

Veniturile totale in valoare de 5.289.854.970 lei au fost programate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate in anul 2022 cu 4,12%, respectiv cu suma de 209.546.540 lei.

In structura, veniturile din exploatare in valoare de 5.154.643.470 lei detin o pondere 97,44% iar veniturile financiare in valoare de 135.211.500 lei detin o pondere de 2,56% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare in valoare de 5.154.643.470 lei, au fost programate in crestere cu 4,16% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 205.648.130 lei. 

Cifra de afaceri, in valoare de 1.154.697.080 lei, a fost programata in crestere cu 10,38%, respectiv cu suma de 108.621.420 lei fata de cea realizata la data de 31.12.2022 si reprezinta 22,40%  din totalul veniturilor de exploatare.

Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) este principalul venit obtinut de companie in urma punerii infrastructurii feroviare, in mod nediscriminatoriu, la dispozitia tuturor operatorilor de transport feroviar de marfa si calatori, in baza contractelor de acces.

Programarea acestui element de venit s-a realizat in baza solicitarilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de calatori si al volumului estimat al traficului feroviar, care urmeaza sa fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfa in anul 2023. Valoarea programata pentru anul 2023 este de 965.300.000 lei, mai mare cu 11,82% decat cea realizata la data de 31.12.2022 si reprezinta 18,73% din totalul veniturilor de exploatare.

Veniturile din subventii si transferuri de exploatare, aferente cifrei de afaceri nete, in valoare de 1.616.261.000 lei, reprezinta contributia bugetului statului la finantarea cheltuielilor pentru intretinerea, functionarea si reparatia infrastructurii feroviare publice aflata in proprietatea statului si in administrarea companiei, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare.

Veniturile din transferurile pentru intretinerea si functionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice in anul 2023, au fost programate in scadere cu 14,12%, respectiv cu suma de 265.689.300 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022, au o pondere de 31,36% in totalul veniturilor de exploatare si se utilizeaza cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat,  asigurarea cheltuielilor stabilite de lege aferente activitatii de intretinere si functionare a infrastructurii feroviare publice si asigurarea  cheltuielilor stabilite prin contractele de prestari servicii.

Alocatiile bugetare prevazute pentru CFR SA in Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022, nu acopera integral achitarea obligatiilor companiei catre bugetul general consolidat, a salariilor necesare activitatii de intretinere si exploatare din ramura linii si instalatii.

Cheltuielile totale in valoare de 6.245.291.410 leiau fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale in valoare de 6.245.291.410 lei, au fost programate in crestere cu 20,68%, respectiv cu suma de 1.070.354.080 lei fata de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2022.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 6.245.291.410 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 6.115.154.410 lei detin o pondere 97,92% iar cheltuielile financiare in valoare de 130.137.000 lei detin o pondere de 2,08%.

Cheltuielile de exploatare, in valoare de 6.115.154.410 lei, au fost programate in crestere cu 21,22%, respectiv cu suma de 1.070.528.490 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.

In total cheltuieli din exploatare in valoare de 6.115.154.410 lei, cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 970.817.670 lei detin o pondere de 15,87%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 52.564.500 lei detine o pondere de 0,86%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 2.678.160.640 lei, detine o pondere de 43,80% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 2.413.611.600 lei detine o pondere de 39,47%.

Cheltuielile cu bunuri si Servicii, in valoare de 970.817.670 lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 5,78% respectiv cu suma de 53.089.770 lei fata de cele realizate la data de 31.12.2022.

Din aceasta categorie, fac parte urmatoarele tipuri de cheltuieli:

– cheltuielile privind stocurile, in valoare de 426.501.110 lei, cu o pondere de 43,93% in cheltuielile totale cu bunuri si servicii, au fost programate in crestere cu 24,06%, respectiv cu suma de 87.724.940 lei;

– cheltuielile cu serviciile executate de terti, in valoare de 204.187.860 lei, cu o pondere de 21,03% in cheltuielile totale cu bunuri si servicii, au fost programate in scadere cu 25,26%.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 52.564.500 lei, au fost programate in anul 2023 in scadere cu 52,13% fata de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, in valoare de 2.678.160.640 lei, au fost programate in crestere in anul 2023 cu 28,30%, respectiv cu suma de 590.715.520 lei, fata de valoarea aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1278/2022.

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 coroborat cu art. 2 din Legea nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru reglementarea altor masuri fiscal-bugetare.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 2.588.954.380 lei, au fost estimate in crestere cu 28,63%, respectiv cu suma de 576.193.280 lei fata de suma aprobata in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1278/2022.

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 576.193.280 lei se datoreaza:

 • cresterii castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza

minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, cu suma de 121.290 lei, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022 –  legea bugetului de stat pe anul 2023 si a Hotararii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

 • cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru

intreg anul 2023, cu suma de 276.678.750 lei (compusa din suma de 219.594.790 lei reprezentand reintregire cheltuieli cu salariile si suma de 57.083.960 lei reprezentand reintregire cheltuieli cu tichetele de masa) ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri si a cresterii numarului de personal in anul 2022, conform art. 63, alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, din care:

 • 31.830.190 lei, reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente

reintregirii acestora in anul 2023 pentru perioada 01.01 – 15.03.2022, data la care CFR SA a preluat un numar de 2.239 salariati de la societatea afiliata Electrificare CFR (compusa din suma de 30.025.000 lei reprezentand reintregire cheltuielil salariale si suma de 1.805.190 lei reprezentand reintregire cheltuieli cu tichetele de masa);

 • 244.848.560 lei, reprezentand  cresterea cheltuielilor de natura salariala

aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022, conform art. 63, alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022 (compusa din suma de 189.569.790 lei reprezentand reintregire cheltuieli cu salariile si suma de 55.278.770 lei reprezentand reintregire cheltuieli cu tichetele de masa).

 •  cresterii cheltuielilor de natura salariala cu suma de 283.134.520 lei, ca urmare a acordarii unor cresteri salariale, incepand cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar;
 • cresterii  cheltuielilor de natura salariala cu suma de 16.258.720 lei, conform

art.63, alin.(1) lit.d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, prevazute in acte normative, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, pentru un numar de 183 de salariati, care au avut in anul 2022 contractul de munca suspendat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 1.988.160 lei, au fost fundamentate  in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

 • pentru directorat –  valoarea este de 978.630 lei;
 • pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.009.530 lei.

Incepand cu data de 01.05.2023, s-a finalizat procedura de selectie, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, atat pentru directorul general cat si pentru directorul financiar si s-au incheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani.

Incepand cu data de 14.02.2023, s-a finalizat procedura de selectie, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administratie si s-au incheiat contracte de mandat pe o perioada de 4 ani.

Valoarea cheltuielilor de natura salariala realizate in anul 2022, in suma de 1.952.619.020 lei, nu depaseste valoarea cheltuielilor de natura salariala aprobata prin  bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1278/2022, in valoare de 2.012.761.100 lei.

Articolul precedentSE MONTEAZA PRIMELE GRINZI PE CENTURA BEIUS – Drumul costa 269 milioane lei
Articolul următorPIERDERI SI LA CFR CALATORI – ”Gaura” de 795 milioane lei din buget. Investitiile se ridica la 230 milioane lei

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.