SALARII COLOSALE, PROFIT MODEST LA AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA – Salariul mediu lunar depaseste 3.000 de euro

Autoritatea Aeronautica Civila Romana estimeaza venituri totale de 75,8 milioane lei in acest an, la un profit net de 592.650 lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al regiei autonome, care se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 15.412,46 lei lei/salariat, reprezinta 97,50% din cel preliminat/realizat in anul 2022.

Numarul de personal prognozat la finalul acestui an, de 200 salariati, a fost estimat in scadere cu 3 salariati fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1279/2022.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 10,87 milioane lei, au fost estimate in crestere cu suma de 1,35 milioane lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, si vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare.

Rezultatul brut (profitul) in valoare de 1.601.920 lei a fost estimat in scadere cu 91,19% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Veniturile totale, in valoare de 75.814.300 lei, au fost estimate in scadere in anul 2023 fata de cele realizate/preliminate in anul 2022 cu 0,59%, respectiv in scadere de la suma de 76.261.320 lei (anul 2022) la suma de 75.814.300 lei (anul 2023).

In structura, in total venituri programate in anul 2023 in valoare de 75.814.300 lei, veniturile din exploatare, in valoare de 74.807.880 lei, detin o pondere 98,67% iar veniturile financiare, in valoare de 1.006.420 lei, detin o pondere  de 1,33%.

Veniturile din exploatare, in valoare de 74.807.880 lei, au fost estimate in scadere cu 0,37% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv o scadere de la suma de 75.084.830 lei (anul 2022) la suma de 74.807.880 lei (anul 2023). 

Cifra de afaceri, in valoare de 74.087.100 lei, a fost estimata cu o crestere de 1,01% fata de cea preliminata/realizata in anul 2022.

Sumele aferente veniturilor din activitatea de supervizare a furnizarii serviciilor de navigatie aeriana de ruta si terminal, sunt cuprinse in baza  de cost a Romaniei pentru anul 2023 si aprobate prin Planul de performanta national 2020 – 2024 la nivel de bloc de spatiu functional, corespunzand cerintelor formulate de Regulamentul de punere in aplicare (EU) 2020/1627 al Comisiei privind masurile exceptionale pentru a treia perioada de referinta (2020-2024) a sistemului de performanta si de tarifare din cadrul Cerului unic european, luate in contextul pandemiei de Covid-19.

Valoarea neta a tarifelor ce vor fi aplicate in anul 2023, dupa aplicarea ajustarilor prevazute in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei si in Regulamentul de punere in aplicare nr. 1627/2020 al Comisiei, aferente activitatilor desfasurate de Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica CivilaRomana” privind supervizarea furnizarii serviciilor de navigatie aeriana, a managementului spatiului aerian si a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de ruta si terminal reglementat in FIR Bucuresti,  au fost discutate si agreate in cadrul intalnirilor avute intre reprezentantii Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautica CivilaRomana” si ROMATSA, in luna octombrie 2022.

Veniturile prognozate pentru „supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor” si “activitati delegate in domeniul securitatii aviatie civile” pe aerodromurile certificate din Romania reflecta o crestere a pasagerilor imbarcati in anul 2023 prin prisma previziunilor de trafic in crestere cu aproximativ 10% fata de anul 2022.

Veniturile din „inspectia si verificarea din zbor a functionarii mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental” au fost calculate pentru derularea unui volum de 650 ore de zbor.

Veniturile din activitatile de „certificare a personalului aeronautic” sunt influentate de valabilitatea licentelor personalului aeronautic, care presupune reinnoirea acestora dupa intervale de timp cuprinse intre 2 si 5 ani.

Veniturile ce vor fi obtinute din ”avize, autorizari, certificari si alte servicii aeronautice” reflecta trendul de revenire al activitatilor de aviatie civila raportate la criza generata de pandemie. 

Cheltuielile totale, in valoare de 74.212.380 lei,au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale (de 74.212.380 lei) au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate in crestere cu 27,78% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2022, respectiv crestere de la suma de 68.513.350 lei la suma de 74.212.380 lei.

In categoria cheltuielilor de exploatare, o parte din cheltuieli se proiecteaza peste nivelul cheltuielilor inregistrate in anul 2022, in principal ca urmare a:

– cresterii preturilor la combustibil, utilitati (energie, gaz, apa, etc.);

– cresterii preturilor de achizitie materiale, piese de schimb necesare intretinerii celor doua aeronave precum si a lucrarilor scadente conform programului de intretinere, impreuna cu inspectia la trenul de aterizare si reparatia capitala la starter generator, lucrari care nu au fost necesare a fi facute in 2022;

-inrolarea in programul de intretinere al motoarelor ESP reprezinta inca o cheltuiala in plus fata de 2023, aceasta fiind imperios necesara, datorita costurilor reparatiilor care pot fi foarte mari si imobilizarea aeronavei foarte indelungata, fara acest program;

–  repunerea in stare de navigabilitate a aeronavei FL-073 (YR-SVZ), scoaterea ei din stare de stocare, efectuarea lucrarilor de intretinere necesare conform programului de intretinere, lucrarile de reparatie capitala la elice si inspectia trenului de aterizare, precum si lucrarile necesare rezultate in urma demontarii sistemului UNIFIS 3000 si aplicarea instructiunilor de continuitatea navigabilitatii emise de organizatia DOA;

  • cresterii cheltuielilor cu intretinerea sediului Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautica CivilaRomana”.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 74.212.380 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 73.615.930 lei detin o pondere 99,20% iar cheltuielile financiare in valoare de 596.450 lei detin o pondere  de 0,80%.

Cheltuielile de exploatare, in valoare de 73.615.930 lei, inregistreaza o crestere in anul 2023 cu 29,58% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

In totalul cheltuielilor din exploatare in valoare de 73.615.930 lei, cheltuielile cu bunuri si Servicii in valoare de 21.504.950 lei detin o pondere de 29,21%, indicatorul cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 522.140 lei detine o pondere de 0,71%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 44.803.580 lei detine o pondere de 60,86% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 6.785.260 lei  detine o pondere 9,22%.

In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii, in valoare de 21.504.950 lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 157,29% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 522.140 lei, au fost estimate in scadere cu 2,80 % in anul 2023 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul in valoare de 44.803.580 lei au fost estimate in anul 2023 in crestere cu 5,23% fata cele aprobate in anul 2022 in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat prin HG nr. 1279 /2022, respectiv o crestere de la suma de 42.575.890 lei (anul 2022) la suma de 44.803.580 lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 si de nivelul indicatorilor economici de performanta ai proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 38.461.530 lei, au fost estimate in crestere cu 2,64% fata de suma aprobata in bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1279/2022, respectiv  de la suma de 37.473.940 lei (anul 2022) la suma 38.461.530 lei (anul 2023).

Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 987.590 lei, se datoreaza:- cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 79.170 lei, in conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

– cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022, cu suma de 820.220 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, dupa cum urmeaza:

  • 608.360 lei, reprezentand reintregirea cheltuielilor de natura salariala,

avand la baza acordarea in anul 2022 a unor cresteri salariale si sporuri aferente acestora;

  • 211.860 lei reprezentand reintregire, respectiv  majorare tichete de masa de la 20 lei la 30 lei;

– cresterii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanta, cu suma de 88.200 lei, in conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 1.747.620 lei, au fost fundamentate in conformitate cu prevederile  art. 8 alin.(4) si (5) din OUG. 109/2011, cu modicarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

  1. pentru directorat –   valoarea este de 560.080 lei;
  2. pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.187.540 lei.

Durata mandatului, atat pentru directorat cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este provizorie, mandatele fiind incheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natura salariala preliminate/realizate  in anul 2022,  in suma de 37.462.700 lei, nu depaseste valoarea cheltuielilor de natura salariala aprobata prin  bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1279/2022, in valoare de 37.473.940 lei.

Creantele restante, in valoare de 33.336.880 lei, au fost estimate in scadere cu 0,16% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Articolul precedentLIPSA DE PERSONAL IN TRANSPORTURI – Se cauta 150.000 de muncitori
Articolul următorCIRCULATIA TRENURILOR INTRE GARA DE NORD SI AEROPORT OTOPENI SE INCHIDE – STB redeschide linia 780

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.