CFR MARFA RAMANE FARA VAGOANE – ANAF scoate la vanzare bunurile companiei

CFR Marfa estimeaza un rezultat negativ si in acest an, mai precis 33,419 milioane lei pierdere, la venituri totale de 1,23 miliarde lei, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa CFR MARFA aflata sub autoritatea  Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

De precizat, 58% din marfa transportata de CFR Marfa este carbune energetic.

Rezultatul brut (profit) a fost estimat in anul 2023 in valoare de 240.000 lei.

Veniturile totale, in valoare de 1.236.263.000 lei, au fost estimate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate/preliminate in anul 2022 cu 63,40%, o crestere in valoare de 479.692.000 lei, respectiv de la suma de 756.571.000 lei (anul 2022) la suma de 1.236.263.000 lei (anul 2023).

Cresterea veniturilor totale cu 63,40% va fi influentata, preponderent de cresterea veniturilor din exploatare cu 64,25%.

In structura, in total venituri programate in anul 2023, veniturile din exploatare, in valoare de 1.231.180.000 lei, detin o pondere 99,59% iar veniturile financiare, in valoare de 5.083.000 lei, detin o pondere de 0,41%.

Veniturile din exploatare, in valoare de 1.231.180.000 lei, au fost estimate in crestere cu 64,25% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv o crestere cu suma de 481.593.000 lei, de la suma de 749.587.000 lei (anul 2022) la suma de 1.231.180.000 lei (anul 2023). 

Cifra de afaceri previzionata pentru anul 2023 in valoare de 867.214.000 lei este mai mare cu 26,95% decat cea realizata preliminat in anul 2022. Conform prognozelor elaborate de Institutului National de Statistica, atenuarea socului pandemic in anul 2023 fata de perioada anterioara, va determina cresterea transportului de marfa si de calatori. Programarea indicatorilor economico – financiari, cuprinsi in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, au la baza atat estimarile din activitatea din constructii si servicii, determinate de tintele si jaloanele stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta, cat si de masurile guvernamentale privind majorarea investitiilor si a serviciilor, neafectate de conflictul Rusia – Ucraina sau de criza energetica.

Pe categorii de marfuri transportate, ponderea cea mai mare o va detine in continuare, transportul de carbune energetic (peste 58%) din totalul marfurilor  transportate in anul 2022. Astfel, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice, au fost actualizate, incepand cu data de 11.11.2022, preturile aferente contractelor incheiate cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) si Complexul Energetic Hunedoara.

CFR Marfa subliniaza faptul ca Ordonanta de Urgenta nr.151/09.11.2022 prevede ajustarea preturilor la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a acordurilor cadru/contractelor subsecvente.

Cresteri ale veniturilor totale sunt prevazute si pentru alti clienti traditionali pentru care au fost renegociate conditiile comerciale aferente contractelor in derulare si in anul 2023, cum ar fi: OMV, CET Govora, Ansett, Societatea Nationala a Sarii, Automobile Dacia, la care sunt estimate tonaje similare anului 2022, cu venituri majorate.

In anul 2023, se estimeaza mentinerea la nivelul anului 2022 a traficului de cereale si produse petroliere.

Indicatorul “venituri din exploatare prognozate” in valoare de 337.541.000 lei a fost programat in anul 2023, in valoare de 337.541.000 lei, in crestere cu 602,96% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu o crestere de la suma de 47.017.000 lei (anul 2022) la  suma de 337.541.000 lei (anul 2023).

In aceasta categorie de venituri in valoare de 337.541.000 lei, veniturile din vanzarea activelor corporale au o pondere de 93,66%, respectiv au fost programate in valoare de 316.125.000 lei, in crestere de la suma de 7.984.000 lei (anul 2022) la suma de 316.125.000 lei (anul 2023).

CFR Marfa a solicitat ANAF executarea vagoanelor aflate in conservare sub sechestru, vagoane neutilizate in activitatea de transport marfa.

ANAF a inceput executarea, incepand cu anul 2022, pentru un numar de 177 vagoane, care stationau in Portul Constanta, pe linii de cale ferata pe care le-au blocat timp de 20 de ani.

Veniturile programate din vanzarea activelor si alte operatii de capital, in valoare de 316.125.000 lei, respectiv veniturile din vanzarea altor active corporale, in valoare de 316.125.000 lei, au fost estimate in crestere cu 3.858,48%, respectiv o crestere de la suma de 7.984.000 lei (anul 2022) la suma de 316.125.000 lei (anul 2023), ca urmare a executarii silite a unui numar de 8.288 vagoane, evaluate de catre KPMG si aflate in curs de executare de catre ANAF. 

Pentru anul 2023, CFR Marfa, a solicitat ANAF executarea unui numar de 8.288 de vagoane, situate pe raza punctelor de lucru din intreaga tara. Pretul de pornire in organizarea licitatiilor de catre ANAF, pentru vanzarea vagoanelor, este pretul stabilit de catre KPMG in raportul de evaluare intocmit. Valoarea evaluata pentru vagoanele supuse executarii, este de 81.591.520 euro, (aproximativ 399 milioane lei). Pentru estimarea veniturilor pe anul 2023 din vanzarea vagoanelor de catre ANAF, s-a luat in calcul, incasarea a 75% din valoarea evaluata, avand in vedere faptul ca nu toate vagoanele se vand la prima licitatie. 

In anul 2023, s-au vandut de catre ANAF, 100 de vagoane si exista anunturi de vanzare prin licitatie in localitatile: Constanta, Braila, Dej, Zalau, Galati si alte locatii.

Cheltuielile totale, in valoare de 1.236.023.000 lei, au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, in valoare de 1.236.023.000 lei, au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate in crestere cu 35,13% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2022, respectiv o crestere de la 914.709.000 lei (anul 2021) la suma de 1.236.023.000 lei (anul 2023).

In structura cheltuielilor totale in valoare de 1.236.023.000 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 1.233.910.000 lei, detin o pondere 99,83% iar cheltuielile financiare in valoare de 2.113.000 lei, detin o  pondere  de 0,17%.

Cheltuielile de exploatare, in valoare de 1.233.910.000 lei, inregistreaza o crestere in anul 2023 de 35,20% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv o crestere de la suma de 912.685.000 lei (anul 2022) la suma de 1.233.910.000 lei (anul 2023).

In totalul cheltuielilor din exploatare in valoare de 1.233.910.000 lei, cheltuielile cu bunuri si Servicii in valoare de 459.916.000 lei detin o pondere de 37,27%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” in valoare de 9.328.000 lei detine o pondere de 0,76%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” in valoare de 405.984.000 lei, detine o pondere de 32,90% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de  358.682.000 lei detine o pondere 29,07%.

In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii, in valoare de 459.916.000 lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 38,29% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 9.328.000 lei, au fost estimate in crestere cu 11,82% in anul 2023 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul in valoare de 405.984.000 lei, au fost estimate in anul 2023, in crestere cu 63,73% fata cele aprobate in anul 2022 in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat prin HG nr. 1310 /2022, respectiv o crestere de la suma de 275.152.000 lei (anul 2022) la suma de 405.984.000 lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 si de nivelul indicatorilor economici de performanta ai proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 387.446.000 lei, au fost estimate in crestere cu 63,88% fata de suma aprobata in bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1310/2022, respectiv o crestere de la suma de 262.534.000 lei (anul 2022) la suma 387.446.000 lei (anul 2023).

Cresterea cheltuielilor de natura salariala, in cuantum de 124.912.000 lei, se datoreaza:

– cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 25.203.000 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

–  cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022, cu suma de 47.654.000 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, dupa cum urmeaza:

  • 40.997.000 lei, reprezentand reintregirea cheltuielilor de natura salariala,

avand la baza acordarea in anul 2022 a unor cresteri salariale si sporuri aferente acestora;

  • 6.657.000 lei reprezentand reintregire majorare tichete de masa de la 20 lei la 30 lei;

–  cresterii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative in valoare de 52.055.000 lei, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.07.2023, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 1.578.000 lei, au fost fundamentate in conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011, cu modicarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

  1. pentru directorat –   valoarea este de 552.000 lei;

pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.026.000 lei

Durata mandatului, atat pentru directorat cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este provizorie, mandatele fiind incheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natura salariala preliminate/realizate in anul 2022, in suma de 236.423.000 lei, nu depaseste valoarea cheltuielilor de natura salariala aprobata prin  bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1310/2022, in valoare de 262.534.000 lei.

Alte cheltuieli de exploatare, in valoare de 358.682.000 lei, au fost estimate in crestere in anul 2023 cu 10,77% fata de valorile realizate/preliminate in anul 2022.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 296.721.000 lei si care au o pondere de 82,73%, au fost estimate in crestere cu 4,79% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022.

Aceasta crestere se datoreaza programului de modernizare a parcului de locomotive, avand in vedere, starea actuala a acestuia, reflectata de vechimea medie, uzura tehnica si morala. Aceste reparatii capitale maresc valoarea de inventar a mijlocului fix, determinand o crestere a amortizarii.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 296.721.000 lei, au fost estimate in crestere cu suma de 13.556.000 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, si vor fi asigurate din  surse proprii, respectiv amortizare.

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2023, in valoare de 57.709.600 lei, au fost estimate in crestere cu suma de 52.236.930 lei fata de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Numarul de personal prognozat la finele anului 2023 de 3.414 salariati, a fost estimat la acelasi nivel cu cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1310/2022;

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 6.932,97 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 15,69% fata de cel preliminat/realizat  in anul 2022.

Platile restante, in valoare de 1.861.047.000 lei, au fost estimate in scadere cu 56,95% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

La data de 31.12.2022, platile restante preliminate/realizate au o valoare de 4.323.377.000 lei si sunt compuse din:

– 2.170.922.000 lei, datorii restante catre bugetul de stat, compuse din: ajutor de stat acordat ilegal in valoare de 1.637.114.000 lei si datorii restante la bugetul consolidat al statului in valoare de 533.808.000 lei;

–  2.152.455.000 lei, datorii restante catre CN CFR S.A. compuse din ajutor de stat acordat ilegal in valoare de 1.268.539 mii lei si penalitati in valoare de 883.916.000 lei.

In proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, platile restante au fost estimate in scadere cu suma de 2.462.330.000 lei fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la suma de 4.323.377.000 lei (anul 2022) la suma de 1.861.047.000 lei (anul 2023).

Diminuarea platilor restante pentru anul 2023 cu suma de 2.462.330.000 lei a fost programata de CFR Marfa S.A. urmare a intrepriderii unor masuri de recuperare, dupa cum urmeaza:

  • vanzarea de catre ANAF, prin licitatie, a unui numar de 8.288 vagoane aflate sub sechestru.

Pentru anul 2023, CFR Marfa a solicitat ANAF vanzarea prin executare a unui numar de 8.288 de vagoane, situate pe raza punctelor de lucru din intreaga tara iar incasarile obtinute au fost estimate la valoarea de 289.524.000 lei.

Pretul de pornire in organizarea licitatiilor de catre ANAF pentru vanzarea vagoanelor, este pretul stabilit de catre KPMG in raportul de evaluare intocmit.

Valoarea evaluata pentru vagoanele supuse executarii este de 81.591.520 euro (aproximativ 399 milioane lei).

Pentru estimarea incasarilor pe anul 2023 din vanzarea vagoanelor de catre ANAF, s-a luat in calcul incasarea a 75% din valoarea evaluata, avand in vedere faptul ca, nu toate vagoanele se vand la prima licitatie.

Au fost vandute, de la inceputul anului de catre ANAF, un numar de  100 de vagoane si urmeaza licitatii in localitatile: Constanta, Braila, Dej, Zalau, Galati.

– incasarea sumei de 142.332.000 lei, prin intermediul CITR, care va organiza licitatii privind valorificarea altor active ale societatii CFR Marfa S.A., conform Addendumului la concordatul preventiv;

– virarea sumei de 33.474.000 lei, de catre CFR Marfa S.A. catre CN CFR S.A., din incasarile proprii, conform esalonarii incheiate intre cele doua societati; 

– incasarea sumei de 1.997.000.000 lei, prin intermediul CITR, care va organiza licitatii in vederea valorificarii activelor excedentare ale CFR Marfa, neutilizate in activitatea de transport, active evaluate la valoarea de 1.997.000.000 lei.

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “CFR MARFA” se afla in procedura de concordat preventiv, conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, pana pe data de 12.03.2023.

In data de 08.02.2023, a fost aprobat de catre Camera Deputatilor – Proiectul de lege nr. 347/2022, transmis in prezent la Presedintele Romaniei pentru promulgare, ce va crea cadrul legal pentru prelungirea perioadei de concordat preventiv cu inca 2 ani.

Prelungirea se va putea solicita judecatorului-sindic dupa intrarea in vigoare a proiectului de lege.

Astfel, in cazul CFR Marfa, concordatul preventiv va fi prelungit de la data de 12.03.2023 la data de 13.03.2025.

Articolul precedentINCEP LUCRARILE LA CENTURA BEIUS – Proiectul costa peste 269 milioane lei fara TVA
Articolul următorPODUL DE PE DJ161E SE REABILITEAZA – Investitia costa 350.000 lei

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.