CNAIR, PUSA LA COLT IN INSTANTA – Tribunalul Bihor demasca viciile din marile proiecte de infrastructura

O instanta din Romania vorbeste in premiera despre viicile existente in proiectele de infrastructura scoase la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Vicii care au permis CNAIR sa rezilieze un contract fiind nemultumita ca proiectul tehnic intocmit de o asociere de firme pe un proiect din Autostrada Transilvania cuprinde elemente noi care nu erau prevazute in proiect, dar necesare conform specialistilor, si sa emita un document constatator care a generat practic blocarea intregii activitati a societatilor constructoare. Colac peste pupaza, in timp ce dosarul se solutioneaza in instanta, CNAIR initiaza o noua licitatie la o valoare cu mult mai mare decat cea prevazuta in contractul initial cu asocierea de firme.

Este vorba despre Tribunalul Bihor, investit sa solutioneze un litigiu intre CNAIR si asocierea de firme TRAMECO SA , VAHOSTAV – SK, a.s, DRUMURI BIHOR SA , DRUM ASFALT SRL , EAST WATER DRILLINGS SRL vizand contractul nr.. 92/50965/11.08.2020 – care prevedea proiectarea si executia unei sub-sectiuni din autostrada care trecea pe la Brasov- Targu Mures–Cluj–Oradea, parte din Autostrada Transilvania – pe care CNAIR l-a reziliat prin adresa nr. 92/37424/12.05.2022, nemultumita fiind de faptul ca proiectul tehnic propus de asocierea de firme prevedea o serie de lucrari suplimentare care atrageau noi costuri pentru executarea contractului, care nu puteau fi prevazute initial.

Totusi, retine chiar instanta, depasirea valorii de contract nu reprezinta o neconformitate a proiectului tehnic si nu poate constitui motiv de reziliere in conditiile in care clauza referitoare la incadrarea in valoarea contractului are in vedere numai lucrarile previzibile. Pozitia exprimata de catre ANAP nu a infirmat posibilitatea aprobarii proiectului tehnic si a confirmat posibilitatea organizarii unei noi proceduri de atribuire sau incheierea unui act aditional la contract privind modificarea valorii”.

In actiunea depusa de asocierea de firme la Tribunalul Bihor s-a solicitat suspendarea efectelor actului prin care a fost reziliat contractul de proiectarea si executie a unei portiuni din Autostrada Transilvania (cu o durata de executie de 24 de luni de la data emiterii notificarii beneficiarului de incepere a activitatii de proiectare, proiectarea efectiva fiind de 6 luni, iar executia de 18 luni), companiile SC TRAMECO, Vahostav SK, SC Drumuri Asfalt Bihor SA, SC Drum Asfalt SRL si SC East Water Drillings SRL aratand in instanta ca au intocmit o documentatie de proiectare conforma din punct de vedere tehnic, insa CNAIR a refuzat sa inainteze proiectul tehnic catre CTE-CNAIR (desi nu comunicase o decizie clara de respingere a documentatiei tehnice predate). Ulterior, se arata in actiunea asocierii de firme constructoare, CNAIR a pretins un esec din partea asocierii de firme constructoare, solicitand plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 4,4 milioane lei.

In urma negocierilor esuate, CNAIR a emis in data de 26 mai 2022 documentul constatator pretinzand o culpa a asocierii de firme in ce priveste obligatia de a preda un proiect tehnic conform, scopul acestuia fiind „de a oferi informatii cu privire la capacitatea unui ofertant de a-si indeplini in mod corespunzator obligatiile contractuale”.

Fata de aceasta situatie, conform solutiei pronuntate de Tribunalul Bihor in data de 28 septembrie 2022 in dosarul nr. 1894/111/2022* pe care jurnalistul Crisi Ciuperca de la Newsonline.ro a prezentat-o in premiera, documentul constatator a fost supus analizei instantei, care a evidentiat o „indoiala serioasa asupra legalitatii documentului constatator” care se „remarca din faptul ca parata nu a asteptat finalizarea termenului de introducere a actiunii in anularea instiintarii de reziliere, hotararea ce urmeaza a fi emisa putand fi de natura sa invalideze, cu efect retroactiv, situatia de fapt retinuta in actul atacat”.

Pe de alta parte, acelasi document constator emis de CNAIR „produce efecte si creeaza reclamantelor consecinte ireversibile negative pentru activitatea comerciala curenta intrucat membrii asocierii sunt impiedicati sa participe si sa aiba sanse de castig in cadrul procedurilor de atribuire la care participa in mod uzual”, iar in lipsa suspendarii efectelor acestui document constatator „membrii asocierii nu au posibilitatea reala de a proba buna-credinta si seriozitatea in executarea obligatiilor contractuale in cadrul altor proceduri de achizitie publica”.

Ca atare, Tribunalul Bihor a retinut fata de aceasta chestiune ca nu au fost indeplinite conditiile pentru emiterea documentului constatator intrucat „din examinarea prevederilor art. 166 din HG nr. 395/2016 un atare document poate fi emis in situatia in care autoritatea contractanta constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale din motive imputabile operatorului economic”, cu atat mai mult cu cat „la momentul emiterii lui conformitatea executarii obligatiilor contractuale se afla sub analiza temeiniciei si legalitatii, nefiind depasit termenul pentru formularea in anularea notificarii de reziliere”.

Mai mult, puncteaza Tribunalul Bihor, „pretinsele abateri in executarea contractului sunt contrare realitatii faptice care a caracterizat raporturile stabilite intre parti, despagubirile pretinse de catre beneficiar fiind lipsite de orice temei din moment ce nu se poate retine vreo culpa in sarcina antreprenorului. Documentul constatator nu se bucura de prezumtia de veridicitate si legalitate, fiind emis cu un exces de putere ce aduce atingere drepturilor sale.”

In acelasi timp, retine instanta de judecata, trebuie tinut cont si de faptul ca beneficiarul, respectiv CNAIR, „nu a repudiat in etapa imediata predarii solutiilor tehnice de catre reclamante necesitatea implementarii lor, facand chiar demersuri la ANAP in vederea conturarii unor solutii legale ce sa permita executarea efectiva a lucrarii”.

In continuare acestor actiuni, astfel cum a retinut si Tribunalul Bihor, CNAIR a initat o noua procedura de licitatie, care are ca teremn de depunere a ofertelor data de 17 octombrie 2022, la o valoarea cu mult mai mare decat contractul pe care l-a incheiat cu asocierea de firme TRAMECO SA , VAHOSTAV – SK, a.s, DRUMURI BIHOR SA , DRUM ASFALT SRL , EAST WATER DRILLINGS SRL:

„Fara a specula asupra motivelor care au determinat stabilirea unei valori superioare celei initiale si care pot avea drept cauza cresterea galopanta a pretului la materialele de constructie, nu trebuie exclusa ipoteza ca ea sa se justifice si prin prisma lucrarilor suplimentare recomandate de catre reclamante. Decelarea tuturor acestor elemente revine neindoielnic instantei investite cu solutionarea cererii in anulare, insa comportamentul autoritatii contractante reflectat in actele comunicate reclamantelor si catre ANAP creeaza o indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ, astfel incat prima conditie este indeplinita.

Referitor la paguba iminenta, ea reprezinta prejudiciul material viitor si previzibil pe care il va suporta persoana fizica sau juridica in ipoteza in care actul administrativ individual isi va produce efectele in continuare ( art. 2 lit. s din Legea nr. 554/2004 ). Documentul constatator impiedica reclamantele sa participe la alte proceduri de achizitie publica dupa cum reiese din continutul adresei nr. 71517/1.09.2022 emise chiar de catre parata.

Examinarea considerentelor avute in vedere la analizarea ofertei depuse de catre doua din reclamantele din prezenta cauza conduce la concluzia ca a fost avut in vedere documentul constatator negativ a carui suspendare se solicita in prezent. Volumul activitatilor derulate de catre reclamante in baza contractelor de achizitie publica reprezinta coloana vertebrala a functionarii acestora, orice piedica la participarea la viitoare proceduri de atribuire constituind o imprejurare ce ar afecta direct si iremediabil posibilitatea de functionare a acestora in prezent.

La aceasta se adauga si impactul asupra fluxului de numerar ce ar duce la dificultati majore in aducerea la indeplinire a contractelor atribuite acestora. Toate aceste elemente converg spre ideea ca documentul constatator ar crea premisele unei insolvente a reclamantelor cu consecinte directe asupra angajatilor acestora. Tocmai de aceea, considerand ca este intrunita si conditia pagubei iminente, va admite cererea asa cum a fost formulata”.

In baza acestor argumente, Tribunalul Bihor a decis admiterea cererii formulate de asocierea de firme de suspendare a efectelor documentului constatator al CNAIR.

Publicam in continuare minuta pronuntata in 28 septembrie 2022 de Tribunualul Bihor in dosarul nr. 1894/111/2022*:

Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de reclamantele – membre ale asocierii – formate din TRAMECO SA , VAHOSTAV – SK, a.s, DRUMURI BIHOR SA , DRUM ASFALT SRL , EAST WATER DRILLINGS SRL in contradictoriu cu parata COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Dispune suspendarea efectelor documentului constatator inregistrat la CNAIR sub nr. 92/41898 din data de 26.05.2022 pana la solutionarea de catre instanta de judecata a cererii de anulare a adresei nr. 92/37424/12.05.2022 privind masura rezilierii contractului nr. 92/50965/11.08.2020. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bihor. Pronuntata in conditiile art. 396 alin. 2 C.pr.civ., azi 28 septembrie 2022.

Document: Hotarare 180/2022 28.09.2022″

Redam in continuare pasaje din Hotarare 180/2022 pronuntata in 28 septembrie 2022 de Tribunalul Bihor:

„Instanta este chemata sa isi limiteze verificarea la acele imprejurari vadite de fapt si/sau de drept care au capacitatea sa produca o indoiala serioasa asupra prezumtiei de legalitate de care se bucura actul administrativ. indoiala serioasa asupra legalitatii documentului constatator se remarca din faptul ca parata nu a asteptat finalizarea termenului de introducere a actiunii in anularea instiintarii de reziliere, hotararea ce urmeaza a fi emisa putand fi de natura sa invalideze, cu efect retroactiv, situatia de fapt retinuta in actul atacat.

Rolul emiterii unui document constatator consta in protejarea autoritatilor contractante prin oferirea de informatii relevante privind probitatea operatorilor economici participanti la licitatii. Efectele produse de catre documentele constatatoare trebuie analizate in contextul conduitei contractuale a respectivului operator economic.

El produce efecte si creeaza reclamantelor consecinte ireversibile negative pentru activitatea comerciala curenta intrucat membrii asocierii sunt impiedicati sa participe si sa aiba sanse de castig in cadrul procedurilor de atribuire la care participa in mod uzual. in acest moment ei au depuse sau se afla in lucru oferte pentru proceduri de atribuire a caror valoare cumulata este de peste 1.000.000.000 euro. in lipsa suspendarii efectelor documentului constatator membrii asocierii nu au posibilitatea reala de a proba buna-credinta si seriozitatea in executarea obligatiilor contractuale in cadrul altor proceduri de achizitie publica.

Vremelnicia masurii este indeplinita raportat la faptul ca obiectul masurii solicitate este chiar suspendarea provizorie pana la solutionarea pe fond a cauzei. Conditiile pentru emiterea documentului constatator nu sunt indeplinite intrucat din examinarea prevederilor art. 166 din HG nr. 395/2016 un atare document poate fi emis in situatia in care autoritatea contractanta constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale din motive imputabile operatorului economic.

Pretinsele abateri in executarea contractului sunt contrare realitatii faptice care a caracterizat raporturile stabilite intre parti, despagubirile pretinse de catre beneficiar fiind lipsite de orice temei din moment ce nu se poate retine vreo culpa in sarcina antreprenorului. Documentul constatator nu se bucura de prezumtia de veridicitate si legalitate, fiind emis cu un exces de putere ce aduce atingere drepturilor sale. La momentul emiterii lui conformitatea executarii obligatiilor contractuale se afla sub analiza temeiniciei si legalitatii, nefiind depasit termenul pentru formularea in anularea notificarii de reziliere.

Reclamantele sunt societati cu o vasta experienta in ceea ce priveste executarea contractelor de achizitie publica, colaborarea cu partenerii contractuali desfasurandu-se in termeni corecti si normali. Certificatele de receptie emise de catre beneficiarii contractelor insotite de procesele-verbale de receptie confirma receptia cantitativa si calitativa. Societatile sunt angrenate in constructii de autostrazi, drumuri nationale si judetene, constructii civile si industriale a caror derulare corespunzatoare si ducere la bun sfarsit depinde inclusiv de capacitatea de continuare a activitatii curente.

Emiterea documentului constatator e de natura sa creeze reclamantelor un prejudiciu de imagine prin restrictionarea accesului la proceduri de atribuire pentru o perioada de trei ani ( art. 171 alin. 5 lit. b ) din Legea nr. 98/2016 ). intreaga lor activitate se bazeaza pe executarea contractelor atribuite in urma procedurilor de achizitie publica, la bugetul consolidat fiind achitate contributii de peste 8, 34 milioane euro. Respingerea prezentei cereri ar echivala cu excluderea reclamantelor din circuitul economic, masura solicitata urmarind temporizarea efectelor deciziei pana la data solutionarii cererii de anulare a instiintarii de reziliere.

Masura se impune intrucat in 30 de ani de activitate reclamantele nu au mai primit nici un alt document constatator negativ, nicio abatere de la conduita contractuala agreata nefiind semnalata. Ea ar permite supravietuirea societatilor, mentinerea salariatilor, continuitatea contributiilor fata de bugetul statului, deplina transparenta fata de autoritati, precum si un acces real la o judecata efectiva„.

Articolul precedentLICITATIE ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a lansat licitatia prin care cumpara 12 automotoare electrice pe hidrogen
Articolul următorCNAIR PIERDE CONTESTATII PE AUTOSTRADA A0 NORD – Bucurestiul risca sa nu aiba o centura civilizata nici in 2024

1 COMENTARIU

 1. Buna,

  de ce nu mentionati in artiol faptul ca asocierea de firme TRAMECO SA , VAHOSTAV – SK, a.s, DRUMURI BIHOR SA , DRUM ASFALT SRL , EAST WATER DRILLINGS SRL
  nu au facut absolut nimic pe santier de la semnarea contactului, desi conform articolului Dva contractul a fost semnat in 11.08.2022 si prevedea (tot conform articolului Dva) 24 luni pentru executie, 6 luni pentru proiectare si 18 pentru lucrarea propriu-zisa. Contractul a fost reziliat dupa 22 de luni, timp in care Trameco nu a facut nici o lucrare fizica.
  Daca chiar a vrut sa termina lotul cu banii oferiti, de ce nu a lucrat la segmentele usoare, cerand bani doar la segmentele problematice? (Cum face UMB pe A3 intra Nadaselu si Topa Mica)
  Apropo, de ce nu mentionati oferta si celorlalti participanti la licitatie?
  Daca nu ma insel celelalti participanti la licitatie aveau oferte mult mai reale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.