ROMATSA VREA SA FACA VENITURI DE 1,2 MILIARDE LEI IN 2022 – Compania si-a planificat investitii de 65 milioane lei si un profit net de aproape 23 milioane lei

Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” estimeaza venituri totale de 1,2 miliarde lei in acest an si un profit net de 22,47 milioane lei. Compartiv, anul trecut ROMATSA a realizat un profit net de 26,23 milioane lei, arata proiectul de Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, consultat de ”Lumea Infrastructurii”.

Controlorii de trafic aerian au cele mai mari salarii din Romania, potrivit statisticilor oficiale. Cu toate acestea, in anexa din proiect nu se regaseste si indicatorul intitulat ”Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala”, pe care il gasim la celelalte companii din subordinea Ministerului Transporturilor.

Veniturile totale au fost estimate in crestere cu 13,33% fata de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 1.202.893.670 lei. In structura, veniturile totale cuprind atat veniturile din exploatare (care au o pondere de 99,25% in veniturile totale) cat si veniturile financiare (care au o pondere de 0,75% in veniturile totale).

Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 13,18% fata de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 1.193.941.000 lei.

In structura, veniturile din exploatare, cuprind urmatoarele categorii de venituri:

 –  venituri din exploatare, conform bazelor de cost reglementate;

 – venituri din servicii navigatie aeriana de terminal alte aeroporturi;

–  venituri din rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana;

–  alte venituri din exploatare.

Cheltuielile totale in anul 2022 sunt estimate in crestere cu 13,64% fata de cele preliminate la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 1.176.391.540 lei.

Cheltuielile de personal (compuse din salarii si alte cheltuieli cu  personalul) au fost estimate in anul 2022, in crestere cu 10,98% fata de cele programate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2021, prin Ordinul Comun MTI/MF nr.1363/1430/2021 si cu 11,77% fata de cele preliminate la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 853.088.160 lei, in principal datorita evolutiei drepturilor personalului angajat, prevazute in Contractele individuale de munca si in Acordul nr. 25942/2018 si a respectarii planului de performanta aprobat pentru anul 2022, si anume:

–  ajutoare banesti pentru un numar mai mare de salariati care au dreptul sa se pensioneze in anul 2022 (22 salariati pensionare la limita de varsta si 41 salariati pensionare pentru grupa de munca, anticipat sau anticipat partial);

–  cheltuieli sociale nedecontate in anul 2021, cheltuieli cu protectia muncii, protectia sociala si contributia unitatii la pensii facultative;

–  cresterea cheltuielilor cu salariile se datoreaza angajarii in anul 2019 a unui numar mare de personal operativ (controlori de trafic aerian), salariati care pe masura obtinerii tuturor autorizatiilor si licentelor de Controlor de Trafic Aerian, au drepturile salariale actualizate in consecinta.

In structura, situatia cheltuielilor de personal se prezinta astfel:

– cheltuielile cu salariile, cu o pondere de 69,17% in total cheltuieli de personal, au fost estimate in crestere cu 5,82% fata de cele programate in anul 2021, ca urmare a cresterii  traficului si inflatiei asumate prin baza de cost transmisa la Comisia Europeana pentru anul 2022, a dinamicii de personal planificate pentru anul 2022, conform planului de performanta pentru a treia perioada de referinta (2020-2024), a modificarii elementelor din contractele individuale de munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii in munca) si a asigurarii de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de catre salariatii care au indeplinit conditiile de avansare/promovare in perioada 2020-2021 dar care nu au fost promovati/avansati, precum si pentru cei  propusi in anul 2022.

Regia prognozeaza cheltuieli cu personalul in valoare de 853.088.160 lei, mai mici cu 70,92% decat cuantumul veniturilor totale (de 1.202.893.670 lei) astfel ca, nivelul indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 nu vor duce la blocarea activitatii acestui operator economic.

Cheltuielile de personal preliminate la data de 31.12.2021, in valoare de 763.222.770 lei, nu au depasit valoarea programata de 768.670.570 lei, aprobata prin ordinul comun MTI/MF nr. 1363/1430/2021.

In proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a estimat un rezultat brut pozitiv (profit)  in valoare de 26,5 milioane lei, in crestere cu 1,03% fata decat cel preliminat la data de 31.12.2021.

Din profitul brut prognozat pentru anul 2022, s-au calculat si retinut rezervele legale in suma de 1,32 milioane lei iar la suma ramasa, s-a calculat impozitul pe profit in suma de 4 milioane lei.

Profitul net rezultat in suma de 22.473.810 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderilor contabile ale anilor precedenti, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome  cu modificarile si completarile ulterioare”, arata nota de fundamentare.

In anul 2021, ROMATSA a inregistrat un profit contabil net in valoare de 26.232.780 lei, care a fost repartizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform mecanismului de ajustare prevazut la articolul 29(5) din Regulamentul UE 2019/317, coroborat cu prevederile articolului 5 (4) si (5) din Regulamentul UE 2020/1627, ROMATSA va recupera prin ajustarea tarifului incepand cu anul 2023, pierderile de venituri pentru anii 2020 si 2021, estimate prin raportare la costurile reale si nivelul unitatilor de servicii inregistrate.

Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a inclus ajustarile de venituri conform art. 29 (5) al  Reg. (UE) 2019/317 in veniturile totale preliminate la data de 31.12.2021, odata cu raportarea bazei de cost realizate.

Sursele pentru investitii, in valoare de 64.747.820 lei, au fost estimate in anul 2022, in crestere cu 25,40% fata de cele realizate la data de 31.12.2021 si vor fi asigurate din amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.

Numarul de personal prognozat la finele anul 2022 a fost estimat in crestere cu 27 salariati fata de numarul programat si aprobat in anul 2021, prin Ordinul Comun nr.1363/1430/2021, respectiv de 1.663 salariati.

Articolul precedentSI UNGURII ALEG MASINILE RULATE – Vanzarile de masini second hand ar putea atinge un nou record in acest an
Articolul următorCONSTRUCTORII DE AVIOANE ISI REVIN DUPA PANDEMIE – Airbus primeste comenzi de avioane private

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.