SALARII BABANE LA AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA – Cei aproximativ 200 de salariati sunt intre cel mai bine platiti angajati de la Transporturi

Autoritatea Aeronautica Civila Romana si-a stabilit bugetul pentru acest an, care prevede venituri totale de 63,7 milioane lei si un profit brut de 656.120 lei. Cei aproximativ 200 de angajati au insa salarii frumoase, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautica Civila Romana” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, consultat de ”Lumea Infrastructurii”.

Cheltuielile pentru investitii, in valoare de 7,1 milioane lei, au fost estimate pentru anul 2022 in crestere cu 6,23 milioane lei fata de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.

Rezultatul brut (profit) a fostestimat pentru anul 2022 in valoare de 656.120 lei, in crestere cu 163,06% fata de cel preliminat/realizat la data de 31 decembrie 2021.

Numarul de personal, programat la finele anului 2022, de 203 salariati, va scadea cu 8 salariati. Castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat conform legii anuale a bugetului de stat in anul 2022, a fost stabilit la o valoare de 13.394,94 lei/persoana.

Asta inseamna ca un angajat incaseaza in medie 2.700 euro lunar!

Cheltuielile cu personalul au fost estimate in anul 2022, in crestere cu 18,79%, respectiv cu suma de 6,45 milioane lei fata cele aprobate in anul 2021, in bugetul de venituri si cheltuieli, prin HG nr. 725/2021, respectiv de la 34,33 milioane lei (anul 2021) la 40,8 milioane lei (anul 2022).

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 35,44 milioane lei, au fost estimate in crestere cu 6,50%, fata de suma aprobata in bugetul anului 2021 prin HG nr.725/2021, respectiv cu 6,96% fata de suma preliminata/realizata in anul 2021.Cresterea cheltuielilor de natura salariala cu suma de 2,16 milioane lei se datoreaza cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022

Veniturile totale au fost estimate in crestere in anul 2022 fata de cele realizate/preliminate in anul 2021 cu 26,15%, respectiv cu suma de 13,2 milioaene lei, de la 50,5 milioane lei (anul 2021) la 63,73 milioane lei (anul 2022).

Cresterea veniturilor totale cu 26,15% este influentata preponderent de cresterea veniturilor prognozate din serviciile prestate, cu 27,82%.

In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 98,11% iar veniturile financiare detin o pondere de 1,89% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 26,81% fata de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 49,3 milioane lei (anul 2021) la 62,52 milioane lei (anul 2022).

Sumele aferente veniturilor din activitatea de supervizare, a furnizarii serviciilor de navigatie aeriana de ruta si terminal, sunt cuprinse atat in baza de cost a Romaniei pentru anul 2022 si aprobate prin Planul de performanta national 2020 – 2024, corespunzator cerintelor formulate de Regulamentul de punere in aplicare (EU) 2020/1627 al Comisiei, privind masurile exceptionale, pentru a treia perioada de referinta (2020-2024) a sistemului de performanta si de tarifare din cadrul Cerului unic european, luate in contextul pandemiei de Covid-19, coroborate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei, de instituire a unui sistem de performanta si de tarifare, in cadrul cerului unic european cat si in Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1533/2021.

Veniturile prognozate pentru „supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor” si “activitati delegate in domeniul securitatii aviatiei civile” pe aerodromurile certificate din Romania, reflecta o crestere a pasagerilor imbarcati in anul 2022, prin prisma previziunilor de trafic (varianta ”middle scenario”) de aproximativ 38% fata de anul 2021.

Veniturile din „inspectia si verificarea din zbor a functionarii mijloacelor PNA-Tc” au fost calculate pentru derularea unui volum de 700 ore de zbor (din care 550 ore de zbor pentru verificarea mijloacelor PNA-Tc si 150 de ore zbor pentru validarea procedurilor de zbor instrumental) in anul 2022, cu 263 ore de zbor mai multe decat cele efectuate in anul 2021.

Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate la valoarea de 63,07 milioane lei, mai mari cu 25,47% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2021.

In structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare detin o pondere 98,32% iar cheltuielile financiare detin o pondere de 1,68%.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza o crestere cu 25,79% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv in valoare de 62,01 milioane lei.

In totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri si Servicii detin o pondere de 26,22%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” detine o pondere de 0,82%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” detine o pondere de 65,78% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” detine o pondere de 7,18%.

Pentru anul 2022, cheltuielile cu stocurile, au fost programate in crestere cu 235,71% comparativ cu anul 2021, ca urmare a introducerii in exploatare a noii aeronave de verificari din zbor, astfel incat valoarea acestui subcapitol a fost majorata cu cheltuielile bugetate pentru 12 luni de exploatare, in conditiile cresterii numarului orelor de zbor, pieselor de schimb avion, combustibili pentru avion, materiale consumabile si abonamente serviciu date necesare operarii aeronavei.Totodata in conditiile cresterii continue a preturilor si celorlalte cheltuieli: intretinerea sediului si desfasurarea activitatii curente inregistreaza cresteri comparativ cu anul 2021.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in suma de 507.700 lei, au fost estimate in crestere cu 224,70% in anul 2022 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Regia Autonoma „Autoritatea Aeronautica Civila Romana” isi acopera cheltuielile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.405/1993, integral din venituri proprii si surse atrase, potrivit legii. Veniturile sunt incasate prin aplicarea tarifelor aferente prestatiilor/activitatilor efectuate de regie.

Prin Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania isi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru indeplinirea obligatiilor catre terti, atat din punct de vedere dimensional, pe total venituri si cheltuieli, cat si structural, pe fiecare categorie de venituri si cheltuieli si pe fiecare veriga organizationala, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activitatii tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc”, arata nota de fundamentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.