REGULI NOI PENTRU NAVELE CARE INTRA IN PORTURILE ROMANESTI – Ministerul Transporturilor vrea sa protejeze ecosistemul din Marea Neagra. Se pregatesc noi taxe

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a pregatit un proiect de Ordonanta de Guvern pentru a creea cadrul legal pentru protejarea mediului marin,in mod special a ecosistemului marin Marea Neagra, impotriva efectelor negative a deversarilor ilegale de deseuri provenite de la navele care folosesc porturile romanesti.

Conform noilor norme, navele vor plati un tarif indirect pentru a acoperi costurile programului, ceea ce le va da dreptul de a-si preda deseurile intr-un port, indiferent daca predau sau nu deseuri. Acest tarif se va aplica, de asemenea, navelor de pescuit si ambarcatiunilor de agrement, cu scopul de a preveni deversarea directa in mare a plaselor de pescuit abandonate si a deseurilor prinse accidental in acestea.

In anumite cazuri, daca o nava preda o cantitate exceptionala de deseuri, poate fi perceputa un tarif direct suplimentar pentru a se asigura ca toate costurile legate de primirea unei asemenea cantitati de deseuri nu genereaza o sarcina disproportionata asupra sistemului de recuperare a costurilor al unui port.

Tarifele pot fi diferentiate, in functie de categoria, tipul si marimea navei, precum si de tipul de trafic in care este implicata nava.

Un tarif redus se aplica „navelor ecologice”, adica navelor care pot demonstra ca detin controlul cantitatilor reduse de deseuri (prin tratare, neutralizare, compactare, reciclare, etc) si practica o gestionare durabila si ecologica a deseurilor la bordul navei.

Navele pot fi inspectate pentru a se verifica conformitatea cu noile cerinte si in caz de neconformare, se vor aplica sanctiuni efective, proportionale si cu efect de descurajare.

Documentul se aplica tuturor navelor, indiferent de pavilionul arborat, care fac escala sau opereaza in unul dintre porturile romanesti cu exceptia navelor angajate in servicii portuare, precum si tuturor porturilor romanesti in care in mod normal fac escala navele maritime.

ANR va efectua inspectii ale navelor care fac escala in porturile romanesti intr-o proportie de cel putin 15% din numarul total al navelor distincte care fac escala anual in aceste porturi.

Astfel, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii supune dezbaterii publice Ordonanta privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturile romanesti si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii.

Scopul proiectului de act normativ propus il reprezinta crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, in mod special a ecosistemului marin Marea Neagra, impotriva efectelor negative a deversarilor ilegale de deseuri provenite de la navele care folosesc porturile romanesti, prin imbunatatirea procesului de predare/primire controlata in instalatiile portuare de preluare a deseurilor provenite de la nave, corelata cu revizuirea formalitatilor de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturi.

Notificarea prealabila a deseurilor

Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care are ca destinatie un port romanesc trebuie sa completeze formularul denumit „Notificarea prealabila a deseurilor”, cu date exacte si reale si sa il transmita ANR si administratiei portului:

– cu cel putin 24 de ore inainte de sosire, daca se cunoaste portul de escala;

– imediat ce se cunoaste portul de escala, daca aceasta informatie este disponibila cu mai putin de 24 de ore inainte de sosire; sau

– cel tarziu in momentul in care nava paraseste portul anterior, daca durata voiajului este mai mica de 24 de ore.

De asemenea, comandantul navei trebuie sa inregistreze in registrul de evidenta a deseurilor si in registrul de evidenta a hidrocarburilor toate datele, in conformitate cu realitatea, privind tipurile si cantitatile de deseuri si/sau reziduurile marfii aflate la bord, inaintea sosirii navei in port.

Comandantul unei nave care face escala intr-un port romanesc, inainte de a parasi portul respectiv, trebuie sa predea toate deseurile transportate la bordul navei intr-o instalatie portuara de preluare, in conformitate cu normele relevante privind deversarea, prevazute in Conventia MARPOL 73/78.

La predare, operatorul instalatiei portuare de preluare sau administratia portuara la care au fost predate deseurile completeaza fidel si cu exactitate formularul „Confirmarea predarii deseurilor” si furnizeaza comandantului navei, fara intarzieri nejustificate, confirmarea predarii deseurilor.

Administratiile portuare trebuie sa instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, astfel incat sa se asigure ca toate costurile de exploatare a instalatiilor portuare de preluare pentru preluarea si tratarea deseurilor provenite de la nave, altele decat reziduurile marfii, sunt acoperite prin perceperea unui tarif de la nave.

Amenzi pentru administratiile portuare

Se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei fiecare administratie portuara pentru lipsa planului de preluare si gestionare a deseurilor generate de nave si/sau a reziduurilor marfii, dar si pentru netransmiterea de catre operatorul, agentul sau comandantul navei, inainte de sosirea navei in port, a informatiilor cuprinse in formular ori transmiterea unor date eronate, precum si inregistrarea necorespunzatoare a acestora.

Aceeasi amenda se da si pentru lipsa sau completarea neconforma de catre comandantul navei in registrul de evidenta a deseurilor si in registrul de evidenta a hidrocarburilor a tuturor datelor, in conformitate cu realitatea, privind tipurile si cantitatile de deseuri si/sau reziduurile marfii aflate la bord, inaintea sosirii navei in port.

Tot cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei se da pentru nepredarea sau predarea partiala de catre comandantul unei nave, a tuturor deseurilor transportate la bord intr-o instalatie portuara de preluare.

Risca amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fiecare administratie portuara pentru lipsa vizei de reaprobare a planului de preluare si gestionare a deseurilor generate de nave si/sau a reziduurilor marfii. Aceeasi amenda se da pentru lipsa sau completarea neconforma a formularului, operatorul instalatiei portuare de preluare sau administratia portuara la care au fost predate deseurile.

Ministerul vrea astfel sa asigure transpunerea integrala in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind instalatiile portuare de preluare pentru predarea deseurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE si de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L151/ pp. 116-142 din 7 iunie 2019, avand in vedere obligatiile care revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Schimbarile preconizate vizeaza urmatoarele: proiectul deordonanta cuprinde actualizarea normelor privind predarea deseurilor, inclusiv notificarea in prealabil a predarilor, cu regimuri speciale aplicabile pentru navele cu trafic programat si care fac escale frecvente sau regulate in port si va abroga OG nr.20/2012, ce transpunea in legislatia nationala prevederile Directivei 2000/59/CE.

Noile cerinte pentru ca instalatiile portuare sa fie adecvate sunt urmatoarele:

  • pot prelua tipurile si cantitatile de deseuri provenite de la navele care utilizeaza in mod obisnuit portul respectiv;
  • evita intarzierile;
  • nu percep tarife excesive care ar putea descuraja navele sa le utilizeze;
  • gestioneaza deseurile navelor intr-un mod adecvat din punctul de vedere al protectiei mediului, respectand prevederile legislatiei europene (Directiva 2008/98/CE, Directiva (UE)2019/904, etc) transpuse in legislatia nationala, precum si alte norme in vigoare privind deseurile.

Conform prevederilor OG nr.20/2012, instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii trebuie sa fie calibrate proportional dupa marimea portului si categoriilor de nave care fac escala sau opereaza in port, astfel incat descarcarea de deseuri sa nu determine intarzieri excesive navelor; in fiecare port trebuie sa existe un plan de preluare si de gestionare a deseurilor, intocmit corespunzator, aprobat si evaluat conform autorizatiei de mediu detinute de administratia portuara/operatorul economic detinator de astfel de instalatie de preluare deseuri provenite de la nave, in port; comandantii navelor (altele decat navele de pescuit si de agrement pentru maximum 12 pasageri) avand ca destinatie un port european trebuie sa notifice anumite informatii, in special data si ultimul port in care au fost descarcate deseurile provenite din exploatarea navei; tipurile si cantitatile de deseuri si reziduuri care trebuie descarcate si/sau retinute la bord si procentul din capacitatea de stocare maxima.

Deseurile provenite din exploatarea navelor trebuie predate unei administratii portuare inainte de parasirea portului, cu exceptia cazului in care comandantul poate demonstra ca nava are o capacitate de stocare suficienta pentru a ajunge la portul de destinatie, fara a exista riscul ca deseurile sa fie deversate ilegal in mare.

Administratiile portuare trebuie sa stabileasca sisteme de recuperare a costurilor pentru a promova descarcarea controlata a deseurilor pe uscat si a descuraja deversarea acestora in mare.

Prin tarifarea indirecta, toate navele care fac escala sau opereaza intr-un port, suporta o parte semnificativa din costuri, chiar daca utilizeaza sau nu instalatiile de preluare deseuri. Tarifele pot varia in functie de categoria, tipul si marimea navei, cu posibilitatea de a fi reduse in cazul in care comandantul navei poate demonstra ca gestiunea, conceptia, echipamentul si exploatarea navei produc cantitati reduse de deseuri.

OG nr.20/2012 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 210/2013. Ulterior, prin Legea nr. 271/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii, a fost transpusa Directiva (UE) 2015/2087 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE).

Articolul precedentREZULTATE IN CRESTERE PENTRU AEROPORTUL SATU MARE – Numarul de pasageri aproape s-a dublat
Articolul următorNORVEGIA ISI CUMPARA TRENURI DE 1,8 MILIARDE EURO – Trenurile Alstom ating o viteza maxima de 160 km/h

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.