STADIUL MARILOR PROIECTE DE INFRASTRUCTURA DIN MOLDOVA SI BUCOVINA – CNAIR: Indicatorii tehnico-economici ai Autostrazii A7 Buzau – Focsani vor parcurge circuitul legal de avizare. Ritm nesatisfacator la Autostrada Pascani – Suceava si Suceava – Siret

CNAIR a anuntat vineri, 7 decembrie 2021, ca publica bilunar stadiul proiectelor din zona Moldovei si Bucovinei dar si etapele care trebuie parcurse.

Demersul se inscrie in actiunile CNAIR pentru asigurarea transparentei si pentru corecta informare a persoanelor interesate de stadiul implementarii si dezvoltarii acestor proiecte. CNAIR acorda o importanta deosebita derularii si finalizarii cu succes, la un nivel de calitate ridicata a serviciilor solicitate. Compania mobilizeaza in acest sens resurse umane relevante (specialisti in domeniul rutier: ingineri CFDP/geotehnicieni/ingineri geodezi etc.) si sustine Prestatorii implicati in activitatile specifice obiectivelor destinate Moldovei si Bucovinei”, arata Compania de Drumuri.

A7

Autostrada Ploiesti – Buzau

In evaluare 39 de oferte pentru constructia acestui tronson in lungime de 63,250 km impartit in 3 loturi, astfel:

LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000

LOT 2: Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350

LOT 3: Pietroasele – Municipiul Buzau, km 49+350 – km 63+250”.

Valoarea estimata a contractelor este cuprinsa intre 4,29 miliarde de lei si 5,06 miliarde de lei.

Autostrada Buzau – Focsani

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 82,44 km

Valoare contract: 13.933.291,10 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 12.11.2018

Indicatorii Tehnico – Economici au fost avizati pe 9 decembrie 2021 in cadrul CTE a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii dupa ce in data de 3 decembrie 2021 au fost avizati si in cadrul CTE CNAIR S.A.

In perioada urmatoare, indicatorii tehnico-economici ai Autostrazii Buzau – Focsani vor parcurge circuitul legal de avizare. Acesta presupune avizarea in Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, avizarea in Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte si aprobarea prin Hotarare de Guvern.

Avizul de Gospodarire a Apelor se afla in faza finala de obtinere, iar procedura de dobandire a Acordului de Mediu este, de asemenea, aproape de final.

Proiectantul, Consitrans SRL a finalizat si Proiectul Tehnic care urmeaza sa fie analizat si avizat, astfel incat procedura de achizitie publica pentru realizarea lucrarilor sa poata fi lansata pana la sfarsitul anului 2021.

Finantarea pentru executia lucrarilor destinate Autostrazii Buzau – Focsani va fi asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

Autostrada Focsani – Bacau

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 95,902 km

Valoare contract: 20.123.408,52 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 10.01.2019

Studiul de Fezabilitate, revizuit conform observatiilor beneficiarului, a fost transmis de catre prestator, iar in prezent acesta se afla in curs de analiza in cadrul departamentelor de specialitate din cadrul companiei, urmand ca pana in data de 25 noiembrie 2021 sa fie finalizata aceasta analiza.

In prezent, prestatorul elaboreaza Proiectul Tehnic.

De asemenea, se afla in curs de obtinere Avizul de Gospodarire a Apelor, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja intr-o faza avansata.

Autostrada Bacau – Pascani

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 77,28 km

Valoare contract: 16.950.944,23 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 01.03.2019

In prezent, prestatorul implementeaza in cadrul Studiului de Fezabilitate observatiile tehnice emise de CNAIR, urmand sa retransmita varianta revizuita a Studiului de Fezabilitate.

De asemenea, si Proiectul Tehnic este in curs de revizuire ca urmare a observatiilor emise de catre CNAIR.

Avizul de Gospodarire a Apelor se afla in faza finala de dobandire, iar procedura de obtinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada Pascani – Suceava

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 61,86 km

Valoare contract: 11.721.430,96 lei fara T.V.A.

Data de incepere: Octombrie.2020

Au fost demarate procedurile de obtinere a avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si, in mod simultan, a fost demarata procedura de procurare a Acordului de Mediu.

Investigatiile geotehnice sunt in derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Pana in prezent au fost realizati aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propusi.

Prestatorul nu reuseste sa mobilizeze in teren numarul de utilaje asumate in cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfacator. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar in prezent, prestatorul acumuleaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,001% din valoarea de contract / zi de intarziere.

CNAIR a mobilizat o echipa in teren pentru verificarea activitatii de realizare a investigatiilor geotehnice.

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 56,17 km

Valoare contract: 10.092.839,13 lei fara T.V.A.

Data de incepere: Octombrie.2020

Au fost demarate procedurile de obtinere a avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si, de asemenea, a fost demarata procedura de obtinere a Acordului de Mediu.

Investigatiile geotehnice sunt in derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Pana in prezent au fost realizati aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propusi.

Prestatorul nu reuseste sa mobilizeze in teren numarul de utilaje asumate in cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfacator. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar in prezent, Prestatorul acumuleaza penalitati de intarziere in cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de intarziere.

Si in cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipa in teren pentru verificarea activitatii de realizare a investigatiilor geotehnice.

Autostrada Targu Neamt – Iasi – Ungheni

Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate si elaborarea P.A.C., P.A.D. si P.T.E.

Lungime: 100,14 km

Valoare contract: 58.830.448,35 lei fara TVAlei fara T.V.A.

Data de incepere: 2021

CNAIR doreste sa clarifice o serie de aspecte privind traseul autostrazii A8 Targu Mures – Iasi – Ungheni, in special in contextul preocuparilor unor cetateni privind interferenta uneia dintre alternativele de traseu propuse in cadrul Analizei Multicriteriale Etapa 1 cu intravilanul Unitatilor Administrativ Teritoriale Letcani, Breazu, Rediu, Popricani, Rediu Aldei si Golaesti.

CNAIR a luat act de sesizarile cetatenilor, le-a analizat, a atras atentia Prestatorului asupra aspectelor reclamate si l-a instructat sa gaseasca o varianta de traseu a Autostrazii Targu Neamt – Iasi – Ungheni cu un impact minim, atat social cat si de mediu, fara sa faca insa rabat de la parametrii tehnici si de calitate.

CNAIR S.A. a solicitat prompt celor 24 de U.A.T-uri intersectate, sa prezinte un punct de vedere oficial in legatura cu variantele de traseu analizate. Pana in prezent au fost primite doar 10 raspunsuri care sustin realizarea variantei albastre de traseu.

In perioada 22 noiembrie -25 noiembrie 2021, reprezentanti ai CNAIR S.A si ai Proiectantului s-au deplasat pe amplasament si au verificat zona cuprinsa intre Letcani si Golaesti, pentru identificarea constrangerilor si pentru analizarea aspectelor sesizate de locuitori.

Au fost parcurse alternativele de traseu clasate pe primele doua locuri in cadrul Analizei Multicriteriale – Etapa 1 (varianta verde si varianta albastra) dar si zona unde ar putea fi construit drumul de legatura care va asigura conexiunea Autostrazii A8 cu Aeroportul International Iasi si cu viitorul Spital Regional de Urgenta Iasi.

In urma vizitei s-a constatat ca numarul imobilelor afectate nu este de ordinul sutelor ci de ordinul zecilor si nu sunt afectate lacase de cult.

A fost identificata si o noua zona pentru realizarea drumului de legatura care va asigura conexiunea Autostrazii A8 cu Aeroportul International Iasi si cu viitorul Spital Regional de Urgenta Iasi.

In data de 26 noiembrie 2021, a avut loc o intalnire on-line a reprezentantilor CNAIR, ai Proiectantului si cei ai Jaspers, care a avut ca principal subiect de analiza aspectele mentionate de catre locuitorii zonei.

In plus, la invitatia Primariei Municipiului Iasi, in data de 2 decembrie 2021, reprezentantii CNAIR S.A si cei ai Proiectantului au participat la o noua dezbatere pe marginea variantelor de traseu, propuse pentru zona cuprinsa intre localitatile Letcani si Golaesti.

Aici au fost analizate aspecte tehnice legate de amplasarea nodurilor rutiere si de corelarea cu obiectivele de investitii derulate de Autoritatile Publice Locale.

Printre solicitarile formulate cu aceasta ocazie se numara si cea privind realizarea drumurilor de legatura cu Aeroportul International Iasi si cu viitorul Spital Regional de Urgenta Iasi, la profil de 2 benzi de circulatie pe sens.

Reprezentantii Unitatilor Administrativ Teritoriale prezenti la dezbatere au agreeat varianta albastra de traseu.

Prestatorul urmeaza sa realizeze o analiza detaliata pe varianta albastra, in concordanta cu toate constrangerile identificate si confirmate in teren in privinaa variantei verzi dar si cu solicitarile reprezentantilor Autoritatilor Publice Locale. Tot Prestatorul trebuie sa analizeze si sa propuna inca o alternativa de traseu pentru realizarea conexiunii cu Aeroportul International Iasi si cu viitorul Spital Regional de Urgenta Iasi, tinand cont de observatiile privind natura terenului de fundare din zona in care a fost propus traseul initial.

CNAIR va organiza noi consultari publice cu toti factorii implicati, dupa finalizarea analizei traseului, in conformitate cu aspectele constatate.

Pe sectorul cuprins intre Targu Neamt (Motca) si Targu Frumos, in lungime de 30 de km, au fost demarate in data de 12.10.2021 investigatiile geotehnice. Pana in prezent au fost realizati 1.539 ml din totalul de 6.242 ml propusi, iar Prestatorul are mobilizate in teren 7 utilaje de forare.

Autostrada Targu Mures – Targu Neamt

Completare studiu de fezabilitate

Lungime: 211 km

Valoare contract: 17,58 mil lei fara TVAlei fara T.V.A.

Data de incepere: 28.05.2019

Marti, 7 decembrie 2021, Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A. a inaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt revizia 3, asa cum a fost stabilit in cadrul sedintelor saptamanale de progres. Documentatia a fost predata pentru intreg obiectivul de investitie.

La o prima analiza, s-a constatat ca lipsesc documentatiile necesare pentru obtinerea Acordului de mediu (RIM, SEA, SEICA, PMM etc.), documentatiile privind ocuparea terenurilor (Raportul de Evaluare al imobilelor afectate, identificarea proprietarilor si a imobilelor detinute de acestia, precum si lista proprietarilor si imobilele afectate, semnate si stampilate de Primarii), iar volumul Autorizatii, Avize si Acorduri este incomplet.

In perioada urmatoare, documentatia va fi analizata de catre Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A. in vederea verificarii modului in care au fost implementate observatiile emise anterior si, de asemenea, daca nivelul de calitate al documentatiei transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.

Autostrada Brasov – Bacau

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 165 km

Valoare contract: 20.093.359,86 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 10.07.2020

In prezent se afla in derulare etapa finala de realizare a Analizei multicriteriala de traseu (AMC2), in urma careia va fi stabilita varianta de traseu optima. Prestatorul implementeaza la acest moment in cadrul documentatiei AMC 2, observatiile emise de catre CNAIR si de catre consultantul Jaspers.

Dupa retransmiterea documentatiei revizuite, aceasta va fi analizata si avizata in cadrul CTE CNAIR, urmand ca ulterior sa poata fi demarate activitatile de teren pe varianta de traseu avizata.

Drum Expres Focsani – Braila

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 76 km

Valoare contract: 15.001.446,99 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 27.07.2020

In prezent se afla in derulare etapa finala de realizare a Analizei multicriteriala de traseu (AMC2), in urma careia va fi stabilita varianta de traseu optima.

Drum Expres Braila – Galati

Proiectare si executie

Contract semnat 15.04.2021

Lungime: 11,08 km

Valoare contract: 371.416.13109 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 01.07.2021

Drum Expres Tisita – Albita

Elaborare studiu de fezabilitate

Lungime: 76 km

Valoare contract: 11.057.073,07 lei fara T.V.A.

Data de incepere: August 2020

In prezent se afla in curs de realizare Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 1, in urma careia vor fi stabilite minim doua variante de traseu, ce vor fi analizate intru-un mod mai detaliat in etapa finala de analiza si anume Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. De asemenea, la acest moment se studiaza posibilitatea realizarii la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tisita si Albita sau la nivel de Drum Trans-Regio. Necesitatea analizei in cauza a aparut in urma rezultatelor obtinute in cadrul AMC1, conform carora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investitii) este foarte scazuta, raportat la cerintele de eligibilitate impuse pentru proiecte ce beneficiaza de finantare nerambursabila.

Drum Expres Bacau – Piatra Neamt

Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Lungime: 61 km

Valoare contract: 8.923.930,03 lei fara T.V.A.

Data de incepere: Martie 2020

In luna iulie.2021, a fost avizata in cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 1 in urma careia au fost alese doua variante de traseu. In prezent, se afla in curs de realizare Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2, in urma careia va fi aleasa varianta optima dintre cele doua selectate in prima etapa de analiza. Imediat dupa stabilirea si avizarea traseului optim, va fi demarata campania de realizare a investigatiilor de teren, cat si activitatile de obtinere a Certificatului de Urbanism si a Acordului de Mediu.

Drum de mare viteza Vatra Dornei – Suceava

Elaborare studiu de fezabilitate.

Lungime: 107 km

Valoare contract: 14.475.000 lei fara T.V.A.

Data de incepere: 2021

In prezent, se afla in curs de realizare Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 1, in urma careia vor fi stabilite minim doua variante de traseu, ce vor fi analizate intr-un mod mai detaliat in etapa finala de analiza si anume Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. Imediat dupa stabilirea si avizarea traseului optim, va fi demarata campania de realizare a investigatiilor de teren, cat si activitatile de obtinere a Certificatului de Urbanism si a Acordului de Mediu.

Articolul precedentSC ELECTRIFICARE SA ISI PUNE IN CAP OPERATORII DE TRANSPORT FEROVIAR – OPSFPR ameninta cu organizarea unor actiuni de protest, denuntand fortare semnarii unui act aditional de furnizare a energiei electrice cu SC Electrificare SA, contrar modificarilor legislative care dau dreptul fiecaruia de a-si alege operatorul
Articolul următorTRANSPORT MODERN IN TIMISOARA – Primaria Timisoara a comandat inca 20 de tramvaie noi, investitie de 243 de milioane de lei

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.