TRANSPORT RECORD DE MARFURI IN PORTURILE ROMANESTI – Mai putine nave au acostat in porturile maritime romanesti, dar creste capacitatea cu care sunt incarcate

Traficul de marfuri in porturile maritime romanesti se indreapta, in acest an, spre un nou record absolut, peste valoarea inregistrata in anul 2019, cel mai mare trafic din istoria porturilor maritime romanesti.

Conform datelor preliminare ale Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, traficul total de marfuri este de 62,85 milioane tone in primele 11 luni ale anului 2021, fata de 55,40 milioane tone in aceeasi perioada a anului trecut, cu o crestere de 13,46%. Estimand, pe baza unei medii a traficului de marfuri inregistrat in lunile decembrie din ultimii 5 ani, la sfarsitul anului 2021, traficul total ar putea atinge 68 milioane tone.

Pana la aceasta data, in porturile maritime romanesti, sunt autorizati 970 agenti economici, s-au acordat 1.350 licente de lucru si 210 premise de lucru.

Interesant este ca desi numarul navelor maritime care au acostat in porturile maritime romanesti este in usoara scadere – 3.681 de nave fata de 3.701 cate au sosit in perioada similara a anului trecut – se poate observa o tendinta de crestere in capacitatea medie de incarcare a acestora, daca ne raportam la cresterea totala de marfuri transportate.

Traficul de cereale atinge 23,78 milioane tone, care raportat la cele 20 milioane de tone inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut, inseamna o crestere de aproximativ 18,9%, cel mai mare trafic de cereale din istoria Portului Constanta.

Din traficul total, 48,06 milioane tone reprezinta trafic maritim si 14,78 milioane tone reprezinta traficul fluvial. Atat traficul maritim, cat si cel fluvial au inregistrat cresteri fata de perioada similara a anului trecut.

Astfel, traficul maritim a crescut cu circa 15,01%, adica 48,06 milioane tone fata de 41,8 milioane tone in primele 11 luni ale anului 2020, iar cel fluvial a inregistrat o crestere cu circa 8,7%, insemnand 14,78 milioane tone, fata de 13,6 milioane tone, cantitate inregistrata in perioada ianuarie-noiembrie 2020.

Cresteri semnificative de trafic se regasesc in cazul urmatoarelor grupe de marfuri: petrol brut, combustibili minerali solizi, produse metalice, minereuri, seminte uleioase si fructe oleaginoase.

Scaderi de trafic au fost inregistrate in principal la ingrasaminte, produse chimice si celuloza si deseuri de hartie.

O usoara scadere se observa si in traficul de containere si anume circa 5,7 milioane tone fata de 5,8 milioane tone inregistrate in aceeasi perioada  a anului trecut, aceasta insemnand un procent de -1,72%.

Acelasi lucru se reflecta si in numarul de TEU-uri, respectiv 584.454 la sfarsitul lunii noiembrie 2021, comparativ cu 592.486 in 2020 (-1,36%).

In ceea ce priveste numarul navelor fluviale, in primele 11 luni ale acestui an s-au inregistrat circa 9.900 de unitati care, raportate la cele 9466 de unitati sosite in perioada similara a anului trecut, reprezinta o crestere cu circa 4,57%.

INVESTITIILE DERULATE DE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta deruleaza mai multe investitii din fonduri europene, intre care: Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 10 bis – Poarta 10 (proiect de 60 milioane lei, inclusiv TVA), Modernizarea infrastructurii de distributie a energiei electrice in Portul Constanta (valoarea estimata a proiectului conform proiectului de Hotarare de Guvern este de 113,3 milioane lei, inclusiv TVA).

O alta investitie este PROTECT – CEF Transport – Infrastructura pentru operatiuni sigure si pentru protectia mediului in Portul Constanta – PROTECT: Modernizarea sistemului de semnalizare din bazinele portuare si de pe calea navigabila – 1,3 milioane euro a fost finalizata; Achizitionarea si punerea in functiune a unei nave tehnice – 2,5 milioane euro, finalizata, nava Nereus a intrat deja in exploatare; Infrastructura acostare nave tehnice si amenajare platforma (echipamente + utilitati) pentru servicii conexe navelor tehnice – 10,4 milioane euro. La sfarsitul lunii martie au inceput lucrarile la construirea noului cheu de acostare. Lucrarile de infrastructura au fost finalizate, se deruleaza procedura pentru lucrarile la suprastructura.

A fost finalizata recent si implementarea unei dane specializate intr-o zona cu adancimi mari (Dana 80) – finantare POIM 2014-2020, valoarea contractului fiind de 14.421.650,85 lei (fara TVA); Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta (dragaj de investitii) – finantare POIM 2014-2020 (Valoare contract: 141.704.011,39 lei fara TVA).

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta este implicata, in prezent, in atragerea de fonduri europene in valoare totala de 400 milioane euro prin intemediul Programul Operational Infrastructura Mare, Program Operational Transport 2021-2027 si CEF Transport 2021.

Sunt in stadiu de pregatire pentru a fi depuse, prin Programul Operational Infrastructura Mare, urmatoarele proiecte, cu o valoare totala de 60 milioane euro (fara TVA):

 1. Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 si jonctiunea cu obiectivul “Pod rutier CDMN” cu drumul care realizeaza legatura intre poarta 9 si poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanta

Valoarea estimata a proiectului: 30,7 milioane euro (fara TVA), durata de executie – 36 luni.

Este in curs de finalizare cererea de finantare, se analizeaza varianta optima de finantare, avand in vedere complexitatea proiectului.

 1. Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si canalizare – etapa 1

Se vor reabilita/moderniza sistemele de alimentare cu apa, de canalizare ape uzate, de tratare si epurare ape uzate, de canalizare pluviala.

Valoarea estimata: 20.000.000 euro (fara TVA)

Stadiu actual: studiul de fezabilitate in curs de elaborare; avize in curs de obtinere. Costurile aferente pregatirii proiectului pentru accesarea fondurilor europene au fost alocate din sursele proprii ale CN APM SA Constanta (500.000 lei).

 1. Extinderea cheurilor danelor 10 si 12 din Zona Midia, inclusiv consolidari in spatele cheurilor

Valoarea estimata a proiectului: 36 milioane lei (fara TVA), echivalentul a aproximativ 8 milioane euro (fara TVA)

Stadiu actual: studiul de fezabilitate in curs de elaborare prin forte proprii; au fost depuse toate documentatiile pentru obtinerea avizelor.

In prezent, se afla in dezbatere publica propunerea de hotarare de Guvern si nota de fundamentare.

Pentru urmatorulProgram Operational Transport 2021-2027sunt in pregatire proiecte de dezvoltare care totalizeaza peste 400 milioane euro:

 1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere (drumuri, pasaje, inclusiv pod rutier peste canalul de legatura) si de acces in Porturile Constanta si zona Midia

Valoarea estimata a lucrarilor aferente proiectului: 100 milioane euro (inclusiv TVA). Valoarea finala va fi stabilita in urma analizelor si studiilor, inclusiv studii de trafic.

Durata estimata – 4 ani, etapizat si corelat cu implementarea altor proiecte de dezvoltare atat ale CN APM, cat si ale operatorilor privati.

Sunt vizate lucrari de reparatii la poduri si pasaje totalizand 2.834 m si lucrari de reparatii drumuri, in total de 22.253 m.

Stadiu actual: in derulare procedura de licitatie pentru realizarea studiului de fezabilitate, finantarea de aproximativ 670.000 euro fiind prevazuta din surse proprii ale CN APM SA Constanta pentru asigurarea maturitatii proiectului la momentul aprobarii POT 2021-2027.

 1. Dragaje de investitii in Porturile Constanta, Mangalia şi zona Midia (inclusiv largire gura de acces)

Valoare estimata a lucrarilor aferente proiectului: 120 milioane euro (inclusiv TVA).

Stadiu actual: in curand se va semna studiul de fezabilitate, finantarea de cca 2,5 milioane lei fiind asigurata din surse proprii ale CN APM SA Constanta pentru asigurarea maturitatii proiectului la momentul aprobarii POT 2021-2027.

 1. Modernizarea infrastructurii de distributie a energiei electrice in Portul Constanta – etapa II

Valoare estimata a lucrarilor aferente proiectului: 46 milioane euro.

 1. Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si canalizare – etapa 2, valoarea estimata fiind 19 milioane euro.
 1. Dezvoltarea capacitatii feroviare in sectorul fluvio-maritim al Portului Constanta – etapa II – valoare estimata 10 milioane euro.
 1. Realizarea de cheuri si sistematizarea teritoriului aferent in zona Midia, valoare estimata 75 milioane euro.
 1. Proiecte identificate ca urmare a revizuirii Master Planului Portului Constanta

Valoarea contractului este de 2.449.000 lei, fara TVA, durata de executie a lucrarilor este de 8 luni.

In cadrul proiectului „Revizuirea Master Planului Portului Constanta”, consultantul va elabora mai multe

rapoarte in acord cu noile tendinte in domeniul investitiilor durabile, pornind de la rezultatele Master Planului Portului Constanta finalizat in 2016. Master Planul revizuit al Portului Constanta va avea in vedere o serie de aspecte, inclusiv noi propuneri de proiecte venite din partea comunitatii portuare.

Strategia de dezvoltare revizuita a Portului Constanta va contine lista proiectelor de investitii pe termen scurt, mediu si lung, la care vor fi adaugate rapoarte cu privire la strategia de digitalizare, strategia de protectie a mediului, privind dezvoltarea Portului Constanta ca un port verde, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Va fi abordata inclusiv strategia energetica a Portului Constanta, cu detalierea utilizarii combustibililor alternativi.

Scopul Master Planului Portului Constanta revizuit este acela de a contribui la sporirea utilizarii instrumentelor financiare puse la dispozitie de Comisia Europeana in urmatoarea perioada de programare, 2021-2027. Acesta va fi realizat in acord cu Master Planul General de Transport.

Patru noi proiecte, in valoare totala de aproape 100 milioane euro, sunt in pregatire si se vor depune aplicatii de finantare in cadrul apelului de proiecte CEF Transport 2021:

 1. Asigurarea conditiilor electrice de racordare la cheu a navelor in Portul Constanta (regim Cold Ironing) in vederea interconectarii la reteaua TEN-T pentru implementarea proiectului EALING are o valoare de 6,36 milioane euro.

Se doreste conectarea tuturor navelor la tarm, indiferent de tipul acestora, dimensiunea lor, tensiune de alimentare, frecventa si putere electrica solicitata.

 1. Cheul de acostare pe latura de nord a insulei artificiale, in vederea deservirii unei viitoare platforme industriale,va avea o lungime de 1.020 metri si va fi utilizatla operatiuni de descarcare/incarcare a marfurilor generale si lichide.
 1. Realizarea unui cheu intre cheu dana 8 si postul de acostare aferent terminalului si sistematizarea teritoriului aferent – Zona Midia, bazin nave tehnice, valoarea estimata 5,6 milioane euro.
 1. Reparatii capitale la pasajul superior MOL 3, 4 si 5. Pasajul a fost dat in exploatare in 1984 si traverseaza linii de cale ferata si drumuri in zona molurilor 3, 4, 5 si deoarece elementele constructive prezinta degradari pe zone extinse, sunt necesare lucrari de reparatii si eventual de consolidare.

Eficientizarea porturilor maritime romanesti din punct de vedere energetic este una dintre prioritatile CN Administratia Porturilor Maritime.

Urmand aceste directii, CN APM SA este parte a proiectului EALING, proiect care se refera la posibilitatea alimentarii navelor prin surse de energie electrica de la tarm pe timpul stationarii in porturi, eliminandu-se astfel consumul de carburanti. Prin aceasta metoda, se reduc emisiile de gaze in atmosfera din porturi si zgomotul produs de generatoarele de curent ale navelor.

Alimentarea prin surse de energie de la tarm (OPS – Onshore Power Supply) este considerata o solutie pentru reducerea poluarii generate de navele care sosesc in porturile UE. Potentialul acestui tip de alimentare a navelor este evidentiat si in legislatia UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi, conform careia alimentarea electrica de la tarm va fi instalata cu prioritate in porturile TEN-T, dar si in alte porturi, pana la 31 decembrie 2025.

Aceste porturi fac parte din diferite bazine: Marea Mediterana (Valencia, Barcelona, Ancona, Trieste, Monfalcone, Venetia, Pireu, Rafina si Koper), Marea Neagra (Constanta, Varna si Burgas), Atlantic (Gijon, Huelva, Leixoes si Azore) si Marea Nordului (porturile irlandeze prin intermediul biroului irlandez de dezvoltare maritima), urmaresc adaptarea la un nou regim de utilizare a combustibililor alternativi in sectorul maritim. Coordonatorul proiectului este Fundatia Valencia Port si se desfasoara in perioada iunie 2020 – iunie 2023. Proiectul se desfasoara sub initiativa CEF (Connecting Europe Facility 2019) si are un buget total de 6.960.240 EURO

Proiectul PIONEERS va primi o finantare de 25 de milioane de euro in cadrul programului european Horizon 2020. Bugetul CN APM SA in cadrul proiectului PIONEERS este unul important, respectiv 851.093 euro, din care 595.765 euro finantare europeana.

Portul Constanta, prin CN APM SA, a fost inclus intr-un consortiu international format din 46 de parteneri in acest proiect.

PIONEERS – Portable Innovation Open Network for Efficiency and Emissions Reduction Solutions este un proiect ambitios in domeniul productiei si alimentarii cu energie curata si a optimizarii fluxurilor si transformarii digitale, a inovarii, parte a Green Deal (Pactul Ecologic European).

Consortiul PIONEERS este condus de Portul Antwerp si cuprinde porturi, operatori de terminale si transporturi, expeditori, institute de cercetare, dezvoltatori de tehnologii, inovatori si entitati publice care vor prezenta solutii concrete care sa contribuie la reducerea emisiilor de GES in porturi, pastrandu-le in acelasi timp competitivitatea. Proiectul se desfasoara pe un interval de timp de 5 ani.

Portul Constanta, alaturi de Portul Barcelona (Spania) si Portul Venlo (Olanda), reprezinta cele 3 porturi partenere denumite „fellow ports”, care vor invata din experienta portului lider si vor dobandi cunostinte in cele mai noi domenii aflate pe lista de prioritati a Green Deal.

Proiectul DIONYSUS, finantat din fonduri europene (FEDR, IPA si ENI) in cadrul Programului Transnational Dunarea, are un buget total de 3.603.511,25 euro, cu o durata de implementare de 30 de luni, punctul final fiind 31 decembrie 2022.

CN APM SA este un membru cu un rol foarte important in proiect, facand parte dintr-un consortiu alcatuit din 26 de parteneri din tari precum Romania (inclusiv Ministerul Transporturilor), Austria, Slovenia, Ungaria, Croatia, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, liderul de proiect fiind Pro Danube Romania – Asociatia pentru promovarea transportului pe Dunare.

Obiectivul principal al DIONYSUS este de a transforma porturile dunarene in huburi performante, mai bine conectate si integrate, care sa faca parte din lanturile de transport multi si intermodale relevante si care sa devina locatii preferate pentru dezvoltarea investitiilor in industrie.

Proiecte de dezvoltare avute in vedere pentru care nu s-a identificat sursa de finantare

 1. Dezvoltarea capacitatii feroviare in statia CF Constanta Port Terminal Ferry Boat – valoare estimata 12 milioane euro
 2. Terminalul de barje – etapa II – valoare estimata 37,3 milioane euro
 3. Cheu la gura de acces a Canalului Dunare – Marea Neagra – valoare estimata 17 milioane euro
 4. Dublarea liniei de cale ferata Agigea Ecluza – Constanta Ferry Boat – valoare estimata 8 milioane euro
 5. Port Community System – valoare estimata 23 milioane euro
 6. Realizarea lucrarilor de infrastructura, cai de acces si utilitati in vederea dezvoltarii de terminale specializate in Portul Constanta Sud – Molurile III S si IV S – valoare estimata intre 500 si 800 milioane euro
 7. Alimentare cu energie electrica in zona Midia – valoare estimata 5 milioane euro
Articolul precedentAVEM TRASEU PENTRU CENTURA DE VEST A TIMISOAREI – Viitoarea sosea va avea 14 km si traverseaza Timisoara, Sacalaz si Utvin
Articolul următorCEL MAI MARE PRODUCATOR AUTO INVESTESTE IN SUA – Toyota va construi o fabrica de baterii de 1,3 miliarde de dolari in Carolina de Nord

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.