REGULI NOI LA RECEPTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE DRUMURI SI PODURI – Reprezentantul administratiei publice locale si reprezentantul teritorial al politiei rutiere, pe teritoriul carora se executa lucrarile, au fost scosi din comisiile de receptie

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii aduce schimbari in receptia lucrarilor de intretinere a drumurilor si podurilor.

Astfel, receptia la terminarea lucrarilor si, respectiv, receptia finala pot fi realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din lucrarile contractate, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional, si daca impartirea in parti/obiecte/sectoare a fost precizata in contractul de lucrari, atat fizic cat si valoric.

Mai mult, din componenta comisiilor de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala au fost eliminati reprezentantul administratiei publice locale si reprezentantul teritorial al politiei rutiere, pe teritoriul carora se executa lucrarile, datorita faptului ca lucrarile si serviciile de intretinere a drumurilor publice se executa fara autorizatie de construire/desfiintare.

Informatiile apar intr-un proiect de Referat de Aprobare a Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii si ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei privind aprobarea reglementarii tehnice ,,Regulament privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” – indicativ AND 514-2021, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor.

De asemenea, totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazute a fi finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva executantului de la data precizata in ordinul de incepere a lucrarilor.

Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, in mod obligatoriu: un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele comisiei; minimum doi specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de categoria lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor de interes national, altii decat cei implicati in executia lucrarii, care isi desfasoara activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca.

Prezenta presedintelui si a secretarului este obligatorie. Presedintele comisiei face parte din componenta comisiei de receptie, avand drept de vot la fel ca ceilalti membri. Dirigintele de santier autorizat, referentul de specialitate inginer constructii, seful de district drumuri, poduri si seful de sector drumuri, poduri nu fac parte din comisia de receptie, dar asigura conditiile de efectuare a receptiei si secretariatul comisiei.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se considera a fi incepute la data la care comisia de receptie se intruneste si isi incepe activitatea, potrivit prezentului regulament.

Reglementarea tehnica ,,Regulament privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” – indicativ AND 514-2021 se adreseaza tuturor factorilor implicati in procesul de receptie al lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice: proiectanti, executanti de lucrari in domeniul constructiilor, specialisti cu activitate in domeniul constructiilor atestati/autorizati in conditiile legii, investitori, laboratoare de incercari in constructii autorizate/acreditate, precum si organisme de verificare/control, etc.

Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea si executia lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice care nu necesita expertizare tehnica, nu modifica si nu afecteaza structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiei, nu intervin asupra caracteristicilor initiale ale acesteia din punct de vedere al cerintelor fundamentale aplicabile, nu maresc valoarea constructiei si se executa fara autorizatie de construire„, se mentioneaza in proiect.

Receptia lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice poate fi efectuata atat pentru lucrarile si serviciile de intretinere executate de operatori economici cu activitatea principala “constructii”, cat si pentru lucrarile si serviciile de intretinere executate in regie proprie.

In vederea stabilirii unor reguli clare si ferme, simple si coerente, care sa permita o aplicare eficienta, titlul reglementarii tehnice ,,Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri” – indicativ AND 514-2007 a fost modificat sub forma ,,Regulament privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” – indicativ AND-514-2021. ,,Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri poduri” – indicativ AND 514-2007 a fost aprobata prin Decizia Directorului General al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania nr. 210/24.04.2007.

Prin prisma activitatii desfasurate de CNAIR privind intretinerea autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente de infrastructura rutiera definite conform legii, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, au fost identificate o serie de situatii care au determinat necesitatea revizuirii reglementarii tehnice ,,Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri” – indicativ AND 514-2007, in scopul reglementarii stricte a procesului de receptie, dupa cum urmeaza:

  1. intrucat metodologia privind efectuarea receptiei a fost elaborata ca o metoda care stabileste conditiile pentru efectuarea receptiei in concordanta cu Regulamentul privind receptia constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, regulament care prevedea ca ”receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi, etc.)”, s-a impus modificarea acestuia intr-un regulament propriu al lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice, care nu necesita expertizare tehnica, nu modifica si nu afecteaza structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiei, nu intervin asupra caracteristicilor initiale ale acesteia din punct de vedere al cerintelor fundamentale aplicabile, nu maresc valoarea constructiei si se executa fara autorizatie de construire;
  2. prin regulamentul privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri s-au stabilit reguli clare si ferme, simple si coerente, care sa permita o aplicare eficienta pornind de la constituirea comisiei pana la finalizarea receptiei, atat pentru receptia efectuata intr-o etapa – in faza unica, la terminarea lucrarilor, cat si pentru receptia efectuata in doua etape, la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
  3. procesul de receptie al lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice se finalizeaza, prin incheierea unui act denumit „proces-verbal de receptie”, cu admiterea sau respingerea receptiei lucrarilor de catre investitor;
  4. au fost definite sintagmele „data de incepere a receptiei” si „data finalizarii receptiei”;
  5. receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala pot fi realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din lucrarile contractate, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional;
  6. s-a precizat, in mod clar si concis, procedura de comunicare intre factorii implicati in procesul de receptie, referitor la aspectele de natura organizatorica, precum si conditiile in care comisia de receptie se poate intruni, in mod legal, si in care poate lua decizii cu privire la receptie;
  7. decizia comisiei de receptie se ia cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenti, iar aceasta nu reprezinta o simpla recomandare. Numai in conformitate cu decizia comisiei de receptie, investitorul aproba admiterea sau respingerea receptiei;
  8. pentru lucrarile si serviciile de intretinere la drumurilor publice a caror receptie se efectueaza intr-o etapa – in faza unica, care nu presupun o complexitate ridicata, s-a stipulat ca verificarea calitatii lucrarilor executate, intocmirea cartii tehnice a lucrarii, intocmirea documentelor de receptie si asigurarea secretariatului comisiei de receptie sa fie efectuate de catre un referent de specialitate inginer constructii, sau un sef district drumuri, poduri sau un sef sector drumuri, poduri. In cazul referentului de specialitate inginer constructii, acesta va fi un specialist cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri, angajat al investitorului, cu atributii de urmarire a executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie;
  9. in anexele la regulamentul privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri s-au prevazut atat obligatiile si raspunderile dirigintelui de santier, pentru lucrarile de intretinere a caror receptie se efectueaza in doua etape, cat si obligatiile si raspunderile referentului de specialitate inginer constructii/sefului de district drumuri, poduri/sefului de sector drumuri, poduri, pentru lucrarile de intretinere a caror receptie se efectueaza intr-o etapa – in faza unica;
  10. prezentul regulament faciliteaza procesul de luare a deciziei de catre investitor privind admiterea receptiei lucrarilor si serviciilor de intretinere a drumurilor publice.

Propunerea pentru revizuirea reglementarii tehnice ,,Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri” – indicativ AND 514-2007 si schimbarea denumirii acesteia in ,,Regulament privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” – indicativ AND 514-2021a fost analizata in Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR si avizata favorabil, conform documentului de avizare nr. 5074/30.06.2021.

Articolul precedentPASAJUL DOMNESTI INCHIDE CERCUL- A fost montata ultima grinda principala care inchide tablierul metalic al giratoriului suspendat
Articolul următorPESTELE MARE DE LA ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI – Licitatie de 323 milioane euro pentru “gropi, rupturi de borduri si alte erodari specifice” strazilor Capitalei. Lucrarea este impartita in sase loturi

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.