EXPROPRIERI DE 35 MILIOANE LEI – Modernizarea caii ferate Caransebes-Timisoara-Arad cere sacrificii: 3.784 de imobile, in suprafata totala de 3.457.823 mp teren, despagubite pentru inceperea lucrarilor

Exproprierile necesare pentru modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad vor costa 34,7 milioane lei. Minsterul Transporturilor a pregatit un Hotarare a Guvernului privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad„, situate pe raza Unitatilor Administrativ Teritoriale: Caransebes, Paltinis, Constantin Daicoviciu si Sacu – judetul Caras–Severin; Topolovatu Mare, Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Dudestii Noi, Sanandrei, Ortisoara, Govojdia, Lugoj, Costeiu, Timisoara si Belint – judetul Timis; Arad, Vinga, Șagu si Vladimirescu – judetul Arad.

Pentru prezentul act normativ este necesara aprobarea sumei cu titlu de despagubire, in valoare de 34.709.530,77 lei, aferenta unui numar de 3.784 de imobile, in suprafata totala de 3.457.823 mp teren si 3.142 mp constructii”, se arata in Nota de fundamenatre, consultata de ”Lumea Infrastructurii”.

Sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national prevazut in cadrul dispozitiilor art. 1 din prezentul act normativ sunt in cuantum de 34.710.000 lei si se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare si Legea Bugetului de Stat nr. 15/2021, la Capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar” titlul 58 -Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, articolul 58.03-Programe din Fondul de Coeziune.

Prin prezentul act normativ, se propun urmatoarele: aprobarea amplasamentului lucrarii de utilitate publica de interes national Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad„, situate pe raza Unitatilor Administrativ Teritoriale: Caransebes, Paltinis, Constantin Daicoviciu si Sacu – judetul Caras–Severin;Topolovatu Mare, Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Dudestii Noi, Sanandrei, Ortisoara, Govojdia, Lugoj, Costeiu, Timisoara si Belint – judetul Timis;Arad, Vinga, Șagu si Vladimirescu – judetul Arad, prevazut in anexa nr. 1, la prezenta hotarare; aprobarea declansarii procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad„, situate pe raza Unitatilor Administrativ Teritoriale: Caransebes, Paltinis, Constantin Daicoviciu si Sacu – judetul Caras–Severin; Topolovatu Mare, Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Dudestii Noi, Sanandrei, Ortisoara, Govojdia, Lugoj, Costeiu, Timisoara si Belint – judetul Timis; Arad, Vinga, Sagu si Vladimirescu – judetul Arad, a listei cuprinzand imobilele supuse exproprierii situate pe raza localitatilor antementionate, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor in cuantum total de 34.710 mii lei (34.709.530,77 lei) pentru un numar de 3.784 imobile, in suprafata totala de 3.457.823 mp teren si 3.142 mp constructii, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare„, se mentioneaza in document.

Suma de 34,71 milioane lei aferenta imobilelor reprezentand terenuri si constructii rezulta din rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluatorii autorizati ANEVAR, Mogos Daniel Constantin, Necula Dragos Stefan si Dumitru George.

Proiectul „Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad” face parte din Master Planul General de Transport al Romaniei aprobat prin H.G. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al Romaniei si este propus pentru finantare din Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 1. Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul, Obiectivul Specific (OS) 1.2. Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala.

In perioada 1993-1996, Parlamentul Romaniei a ratificat aderarea tarii la conventiile si acordurile internationale pentru integrarea retelei feroviare nationale in reteaua europeana, tronsonul Caransebes – Timisoara – Arad regasindu-se printre ramurile acestei retele.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, republicata, tronsonul Caransebes – Arad este unul de interes national si european, facand parte din lista proiectelor prioritare, identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana.

Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar Caransebes -Timisoara – Arad este inclus in Planul de Amenajare a Teritoriului National, Sectiunea I, Retele de Transport, aprobat prin Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea I – Retele de transport, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de reabilitare a tronsonului de cale ferata Caransebes – Timisoara – Arad isi propune sa realizeze interoperabilitatea infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin – Dunare si sa perfectioneze calitatea serviciilor feroviare prin modernizarea infrastructurii feroviare si prin cresterea vitezei maxime operationale la 160 km/h pentru trenurile de calatori si la 120 km/h pentru trenurile de marfa.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea infrastructurii feroviare pentru cresterea vitezei de circulatie la valori cuprinse intre viteza de 120 si cea de 160 km/h pe intregul tronson;
 • Modernizarea instalatiilor de electrificare pe toata lungimea tronsonului (25 kV);
 • Dublarea liniei (tinand cont de cererea de transport prognozata, de conditiile de relief si de dispunerea tronsonului feroviar in cadrul retelei europene de transport);
 • Marirea capacitatii de tranzit;
 • Asigurarea interoperabilitatii prin implementarea Specificatiilor Tehnice de Interoperabilitate, in special in ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de incarcare (C), lungimea liniilor din statii si haltele de miscare, facilitatile pentru persoanele cu dizabilitati, implementarea ERTMS (ETCS Nivel 2+GSM-R);
 • Modernizarea statiilor (prin statii intelegandu-se si halte de miscare) de pe aceasta linie imbunatatind conditiile pentru utlizatorii transportului feroviar;
 • Reabilitarea liniilor din statii;
 • Inlocuire poduri, podete, repararea sistemului de drenaj, imbunatatirea terasamentelor;
 • Constructia drumurilor de intretinere de-a lungul caii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
 • Modernizarea cladirilor statiilor de calatori, incluzand constructiile pasarelelor si ridicarea nivelului peroanelor, in conformitate cu standardele europene in vigoare;
 • Montare de panouri fonoabsorbante si/sau solutii alternative de reducere a nivelului de zgomot;
 • Instalatii de centralizare electronica, noi, in statii si introducerea sistemului de siguranta ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
 • Modernizarea echipamentului de telecomunicatii.

Prin implementarea proiectului, linia de cale ferata va fi proiectata in conformitate cu parametrii tehnici ceruti de standardele si legislatia europeana in vigoare.

Prin proiectul „Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad” se realizeaza dublarea liniei de cale ferata pe intreaga lungime, exceptand distanta dintre Aradu Nou si Arad, zona unde se realizeaza o varianta noua de traseu si anume linia dubla 218A. Se imbunatateste infrastructura caii ferate pentru cresterea vitezei de circulatie la 160 km/h, pentru trenurile de calatori, respectiv 100-120 km/h, pentru trenurile de marfa, de-a lungul intregului tronson, cu exceptia unor zone locale in statiile Caransebes, Timisoara Est, Timisoara Nord, pe distanta Aradu Nou – Arad si pe distanta Aradu Nou – R2 Glogovat (in interiorul zonelor urbane).

Traseul de cale ferata proiectat se desfasoara in general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu exceptia segmentelor compuse din aliniamente si curbe pentru care se construiesc variante locale de traseu care au raza curbelor circulare si lungimea curbelor progresive stabilite astfel incat sa permita circulatia cu viteza de 160 km/h pe intervale cat mai mari.

Pe intervalul Aradu Nou – Glogovat, calea ferata se construieste pe un amplasament nou, pentru a se realiza o bucla feroviara prin care traficul de marfa va ocoli o zona rezidentiala din municipiul Arad, traficul de marfa fiind directionat pe linia magistrala Bucuresti – Arad – Curtici.

Se desfiinteaza trecerile la nivel care nu respecta reglementarile si se realizeaza pasaje denivelate.

Prin realizarea acestui obiectiv de investitii de utilitate publica de interes national, se va realiza o legatura rapida intre Caransebes, Timisoara si Arad, cu efecte benefice pe toate planurile (aglomerare, poluare, consum crescut de carburanti, scaderea timpului de transport pentru calatori si marfuri etc.).

Indicatorii tehnico – economici aferenti obiectivului au fost stabiliti si aprobati prin Hotararea de Guvern nr. 412 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad”, lucrare de utilitate publica de interes national.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevazute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare si de Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acele imobile proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

Realizarea si derularea acestui proiect revine Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” – S.A. si face parte din strategia pe termen lung a acesteia. In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul a intocmit o documentatie tehnico – economica cuprinzand coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate in varianta finala si lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care cuprinde sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit, avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici.

Planurile continand amplasamentul lucrarii si coridorul de expropriere au fost avizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras–Severin pentru Unitatile Administrativ Teritoriale Caransebes, Paltinis, Constantin Daicoviciu si Sacu – judetul Caras–Severin, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis pentru Unitatile Administrativ Teritoriale Topolovatu Mare, Recas, Remetea Mare, Ghiroda, Dudestii Noi, Sanandrei, Ortisoara, Govojdia, Lugoj, Costeiu, Timisoara si Belint – judetul Timis si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad pentru Unitatile Administrativ Teritoriale Arad, Vinga, Șagu si Vladimirescu – judetul Arad.

In acest sens Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA are aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor prin Hotararea nr. 22 din 25.06.2021.

Lista proprietarilor/detinatorilor imobilelor prevazute a fost elaborata pe baza informatiilor furnizate de catre O.C.P.I. si unitatile administrativ-teritoriale si confirmate acestea cu stampila si semnatura. Intreaga suprafata de teren ce urmeaza a fi afectata de executarea lucrarilor preconizate este inclusa in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.