EXPROPRIERI DE PESTE 4 MILIOANE LEI PENTRU CENTURA CAPITALEI – Ministerul Transporturilor vrea sa despagubeasca 167 de case din trei localitati

Peste 4 milioane lei pentru exproprierea imobilelor proprietate privata de pe Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – 100+900, lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localitatilor Joita, din judetul Giurgiu si Bragadiru si Ciorogarla, din judetul Ilfov.

Cele doua sectoare de centura asigura o legatura directa intre Autostrada A1 – Bucuresti – Pitesti si Autostrada A2 – Bucuresti Constanta.

167 de imobile vor fi expropriate, pentru o suprafata totala de 224.486 metri patrati.

Documentatia tehnico-economica privind coridorul de expropriere al lucrarii a fost avizata de catre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Ilfov, respectiv Giurgiu.

Informatiile apar intr-un proiect de Hotarare a Guvernului privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localitatilor Joita, din judetul Giurgiu si Bragadiru si Ciorogarla, din judetul Ilfov.

Pentru prezentul proiect de act normativ este necesara suma de 4.165.740 lei, pentru o suprafata totala de 224.486 mp reprezentand un numar de 167 imobile. Aceasta rezulta din Raportul de expertiza intocmit in anul 2021 de catre expertii autorizati ANEVAR Gradinaru Nicoleta, detinatoare a Legitimatiei nr. 12964/2021 respectiv Gradinaru Nicolae detinator al Legitimatiei nr. 12963/2021, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean şi local, cu modificarile şi completarile ulterioare şi de Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarior publici”, arata proiectul.

O parte din imobilele proprietate privata nu au fost inscrise de catre proprietari in cartea funciara in conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicitatii imobiliare, nr. 7/1996, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

In prezent nu este necesar sa fie modificati indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitie, se mentioneaza in document.

Obiectivul de investitie este finantat din fonduri europene nerambursabile, avand ca orizont de implementare in integralitate anul 2023.

Sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, situate pe raza localitatilor Bragadiru si Ciorogarla din judetul Ilfov si Joita, din judetul Giurgiu, sunt in cuantum total de 4.165.740 lei si se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de Coeziune – FC”, mentioneaza proiectul.

Format din doua sectoare, respectiv sectorul Centura Nord de la km 0+000 – km 52+770 si Sector Centura Sud de la km 52+770 – km 100+900, drumul asigura o legatura directa intre Autostrada A1 – Bucuresti – Pitesti si Autostrada A2 – Bucuresti Constanta. Aceasta autostrada va asigura fluidizarea intregului trafic rutier care tranziteaza zona capitalei precum si fluidizarea traficului generat de marile centre urbane din zona de influenta a autostrazii.

Prin Hotararea Guvernului nr. 233/2008 au fost aprobati indicatorii tehnico – economici atat pentru obiectivul de investitii „Autostrada de centura Bucureşti”, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, cat şi pentru obiectivul de investitii „Autostrada de centura Bucureşti”, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900. De asemenea, pentru obiectivul „Autostrada de centura Bucureşti”, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900, s-a realizat si actualizarea valorii Devizului General, conform Avizului Ministerului Transporturilor nr. 40/49/23.06.2017.

Prin Hotararea Guvernului nr. 354/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 379 din data de 12 mai 2020, a fost aprobata declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900″, pentru care a fost realizata identificarea proprietarilor la data demararii Hotararii Guvernului antementionata, aflatepe raza localitatilor Glina, Cernica, Popeşti Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogarla, din judetul Ilfov.

Prin Hotararea Guvernului nr. 543/2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 512 din data de 17 mai 2021, s-a aprobat modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea nr. 354/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900”, pe raza localitatilor Glina, Cernica, Popesti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni si Ciorogarla din judetul Ilfov.

Pentru realizarea lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada de centura Bucuresti, km 52+770 – km 100+900″, este necesar a se ocupa o suprafata totala de teren de 224.486 mp, reprezentand 167 imobile, aflate pe raza localitatilor Joita, din judetul Giurgiu, Bragadiru si Ciorogarla dinjudetul Ilfov.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevazute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile şi completarile ulterioare si de Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia pentru acele imobile proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean şi local, cu modificarile şi completarile ulterioare, expropriatorul a intocmit o documentatie tehnico – economica cuprinzand coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate in varianta finala si lista proprietarilor/detinatorilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere situate pe raza localitatilor Bragadiru si Ciorogarla dinjudetul Ilfov siJoita din judetul Giurgiu, asa cum rezulta din evidenta Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Ilfov respectiv Giurgiu, care cuprinde sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici.

Articolul precedentALBANIA CONSTRUIESTE UN NOU PORT DE MARFA – Investitia se ridica la 10 milioane euro. Activitatile din portul Durres se muta in noul port
Articolul următorSOMAJ TEHNIC LA COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI – Peste 800 de angajati, trimisi acasa pe o perioada de doua luni

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.