LICITATIE PENTRU BANDA DE BAGAJE DE LA AEROPORTUL OTOPENI – Aeroporturi Bucuresti a lansat licitatia pentru modernizarea sistemelor de benzi bagaje. Au fost alocati 4,6 milioane euro

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) organizeaza o licitatie deschisa in valoare de 4.605.358 euro pentru modernizarea sistemelor de benzi bagaje la Sosiri la cel mai mare aeroport din tara, Aeroportul International ”Henri Coanda” Bucuresti. Achizitia acestor sisteme se va face sub forma unui singur contract de proiectare si lucrari.

Conform anuntului din SEAP, Compania impune un termen de 15 zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, 24 mai 2021, ora 15:00.

Valoarea estimata a lucrarilor este de 4.605.358 euro fara TVA, din care: – 397.820 euro fara TVA – servicii de proiectare si asistenta tehnica pe durata lucrarilor – 4.207.538 euro fara TVA – pentru achizitionarea lucrarilor, furnizarea tuturor componentelor sistemelor si cheltuieli pentru probe tehnologice. la care se adauga 856.020 euro fara TVA – cota de diverse si neprevazute (20%).

Termenul de predare a proiectului este de maximum 60 de zile de la data emiterii comenzii. Executia lucrarilor se va face in maximum 365 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia pentru lucrarile executate: minim 36 de luni de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Durata contractului va fi de 50 luni din care: – maxim 2 luni predare proiect si detalii de execuție de la data emiterii comenzii; -12 luni executie lucrari; – minim 36 de luni executie lucrari.

Conditii pentru ofertanti

Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta.

Ofertele vor fi depuse online folosind facilitatile oferite in acest sens de SEAP, în sectiunile respective. Ofertantii vor trebui sa fie inregistrati in SEAP, iar documentele transmise sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica.

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se vor face numai in SEAP, utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem, iar documentele transmise vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP.

Departajarea se va face in functie de pretul cel mai mic. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic European (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire.

Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entitatii contractante. In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati/subcontractanti/terti in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul.

In ceea ce priveste cifra de afaceri anuala generala pe care trebuie sa o aiba ofertantul, nivelul minim al cifrei de afaceri anuale, pentru fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2020, 2019 și 2018 este de 4.600.000 euro fara TVA.

Ofertantul trebuie sa detina disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banci suficiente pentru a realiza cash-flow de executie pe o durata de minim 2 luni de la data semnarii contractului, conform graficului de executie, in valoare de minim 575.000 euro.

Articolul precedentREGULI NOI PENTRU PIETONI, BICICLISTI SI TROTINETE ELECTRICE – Cine traverseaza cu ochii in telefon va fi amendat. Biciclistii vor putea circula cu maximum 30 km/h
Articolul următorCENTURA TECUCI, LA AL 3-LEA CONSTRUCTOR IN 9 ANI – CNAIR a semnat un nou contract pentru realizarea celor 6,9 km ai variantei de ocolire Tecuci. De data aceasta se da un termen de finalizare de 12 luni

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.