DN1A INTRA IN CAPITALA PE 4 BENZI – Studiu de fezabilitate pentru largirea tronsonului cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu Soseaua Chitila-Mogosoaia

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitatia pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru largirea la 4 benzi a DN1A, pe tronsonul de drum cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu Soseaua Chitila-Mogosoaia. Conform anuntului publicat pe SEAP, Studiul de Fezabilitate va trebui finalizat in 5 luni de la semnarea contractului.

In conditiile in care termenul limita pentru primirea ofertelor este 17 mai 2021, este foarte probabil ca la inceputul anului viitor, CNAIR sa lanseze licitatia pentru executarea lucrarilor de constructie pentru largirea la 4 benzi a tronsonului de drum.

Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv noi servicii similare) este de 344.275,71 lei, fara TVA.

Redam precizarile CNAIR, conform e-licitatie.ro:

1. Durata contractului: 5 de luni

2. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, vor completa direct in S.E.A.P., in sectiunea dedicata a procedurii, D.U.A.E.-ul configurat de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

3. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritaţii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termenul prevazut de legislatie.

4. Procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei CLAUZE SUSPENSIVE: Procedura va fi anulata in cazul in care pana la data semnarii contractului nu sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 1. Obtinerea de catre Directia Tehnica a unui document aferent proiectului de referinta, aprobat in conformitate cu art. 42 din Legea Finantelor Publice nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata de catre ordonatorul principal de credite; 2. Introducerea proiectului din referinta ca anexa la Legea Bugetului de Stat si asigurarea creditelor de angajament si bugetare necesare.”

5. Valoarea contractului de servicii poate fi majorata in conformitate cu art. 221 alin (1) lit f) din Legea nr. 98/2016 atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii : (i) valoarea modificarii este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1); (ii) valoarea modificarii este mai mica decat 10% din pretul contractului de achizitie publica / acorduluicadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de servicii sau de produse, sau mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica / acordului cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari. (iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru in baza caruia se atribuie contractul subsecvent respectiv

6. Anuntul de participare si documentatia de atribuire pot fi descarcate si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.